Dostupné bydlení

Cílová částka 3.000.000 Kč
Plánovaný výnos 20 % p.a.

Vaše hodnocení

Pro hodnocení je potřeba se přihlásit

Autor projektu

Radek Lukeš

 

Popis projektu a historie autora projektu

Jedná se o podnikatelský záměr výstavby menší obytné zóny, která bude finančně dostupná i pro lidi, kteří nemají v dnešní době průměrnou výši mzdy a nedosáhnou tak na hypotéku. Předpokládaná prodejní cena bydlení je cca 1 000 000 kč, tím pádem se pro lidi velmi zvýší možnost dostat se k vlastnímu bydlení za rozumnou cenu.

 

Celkový investiční náklad projektu

3 000 000,- Kč

Jaké subjekty budou do projektu zapojeny ( fyzické/ právnické osoby )?

Radek Lukeš

Kdo nese zodpovědnost za úspěšnost projektu?

Radek Lukeš

Rozdělení prostředků pro vývoj projektu

Nákup pozemku 1 000 000 kč

5 bytových jednotek 1 000 000 kč

Stavební práce 400 000 kč

Materiál 500 000 kč

 

Rozdělení prostředků pro marketing

Prodej bydlení bude zajišťovat realitní společnost prostřednictvím svých inzertních míst a internetových stránek sreality.cz.

Rozdělení prostředků pro režii společnosti

Výkopové práce budou provádět fyzické osoby. Menší stavební práce pak domluvená stavební fyrma. Předpokládaný odhad nákladu je cca 500 000 kč.

Silné stránky projektu

Dostupné bydlení za rozumnou cenu.

Slabé stránky projektu

Bydlení nebude vhodné pro mnohočlenné rodiny, ale spíše pro jednotlivce, pro páry a nebo pro rozvedené maminky s dětmi.

Jaké nové příležitosti se naskytnou po realizaci?

Po úspěšném rozprodeji bydlení, je možná další výstavba nových obytných zón.

Jaké jsou hrozby či konkurence?

V současnosti nevím o nikom kdo by nabízel bydlení za takovéto ceny.

Zajištění odbytu / plán prodeje

Po dokončení obytné zóny se o rozprodej bydlení bude starat realitní společnost, která bude nabízet bydlení standartním způsobem.

Reálný odhad návratnosti vložených finančních prostředků v měsících

12-18 měsíců

Kolika % podíl firmy jste ochotni uvolnit?

20 %

Popis služby / produktu

Dostupné bydlení pro kohokoliv

Podíl vlastních zdrojů na projektu? 

Koordinace projektu, nákupy materiálu a veškerá birokracie bude v mé režii.

Jakou dobu předpokládáte pro realizaci projektu po zafinancování?

6-12 měsíců

V jakém časovém horizontu předpokládáte první zisk od zafinancování projektu? 

12-18 měsíců

 

Budete potřebovat zaměstnance? Kolik jich plánujete? Jakou roli budou hrát v projektu a jak je ohodníte?

Zaměstnanci nebudou zapotřebí. Stavební práce budou vykonávat domluvené firmy.

 

Jaký by měl být zisk po prvním roce života Vašeho projektu?

0 Kč

Jaký by měl být zisk po druhém roce života Vašeho projektu?

2 000 000,-Kč

 

Jaký je Váš plán prodeje zboží či služeb v prvním roce?

Po dostavbě možnost pronájmu obydlí a zároveň se bude bydlení nabízet k prodeji.