CÍLOVÁ ČÁSTKA: 675.000 Kč
VOLNÝ PODÍL: 15 % ?
Cena za 1% podílu: 45.000 Kč
Min. částka pro nákup: 1.000 Kč
NAŠE HODNOCENÍ PROJEKTU: C Vyšší riziko ?
Zajištění projektu: Ne ?
Plánovaný zisk projektu: 555.120 Kč ?
48%

Předobjednáno 324.500 Kč z cílové částky 675.000 Kč

Nezávazná poptávka podílu

Uživatelé, kteří podporují projekt

 

POPIS PROJEKTU A INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU

Předmětem tohoto projektu je financování společnosti Kannabi s.r.o., která vyrábí lahodné rostlinné mléko z konopných semínek, kešu oříšků a kokosového cukru. Základní myšlenka projektu je, že lidé přestávají pít normální mléko a snaží se jej nahrazovat rostlinnými alternativami. Mléko lidé nahrazují ať už ze zdravotních nebo etických důvodů.

Autoři projektu si mléko doposud vyráběli sami, ale rozhodli se výrobu přesunout do externí firmy McCarter, která dokáže vyrábět mléko v potřebném množství, objemech a vysoké kvalitě.  Projekt Kannabi můžete sledovat také na Instagramu.

 

Naše značka Kannabi funguje již 2 roky, ale zatím jsme naše mléko neprodávali v obchodních řetězcích. Mléko jsme prezentovali na různých festivalech a výstavách, jako například Cannafest v Praze. Naše mléko mělo také úspěšnou kampaň na  Hithit.com - Veškeré dostupné láhve mléka jsme vyprodali. Přečíst si o nás můžete takéna stránkách: Svět úspěšných, StartItUp, Noizz nebo Refresher.sk.

 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROJEKTU 

Investice poptávaná na platformě INVESTER bude použita na pokrytí nákladů na začátek výroby a skladování, dále potom na distribuci. Zaměstnance na začátku projekt nebude potřebovat - autoři počítají, že si vše obstarají sami. Výrobu mléka zahájí po investici. Jedna várka mléka bude mít objem 6.000 l, tedy 8.000 lahví po 0,75 l. Výrobky jsou v rámci první várky určené pro slovenský trh. Cena jedné lahve bude stanovena na 3,5 €. Zisk z jedné lahve je průměrně 0,9 €. Celkem autoři plánují tři výrobní várky pro první rok 2020.

 

AUTOR PROJEKTU

Autorem projektu je Marek Benda, který žil po střední škole v Anglii, kde je konopné mléko běžným produktem. Marek konopné mléko pravidělně konzumoval, ale mléko v Anglii nechutnalo moc dobře a obsah konopných semínek byl cca. 2 až 3%. Mléko v Anglii také obsahovalo velké množství normálního cukru. Aby Markovi konopné mléko chutnalo, rozhodl se, že si bude mléko vyrábět sám. Začal pracovat na vlastním receptu. K semínkám doplnil kokosový cukr a kešu oříšky, které dodaly mléku lahodnou chuť.

Když si dokázal vyrobit vlastní a lepší mléko, rozhodl se Marek Benda vrátit zpět na Slovensko s jasným cílem, založit si na Slovensku firmu a začít konopné mléko vyrábět. V aktuální chvíli  má také připravené další dvě příchutě, které se plánují zavést po 1.roce fungování.

SILNÉ A SLABÉ  STRÁNKY

Mezi silné stránky našeho projektu patří exkluzivita a kvalita našeho mléka. Náš produkt je zajímavý, lidé o naše mléko mají zájem, ale registrujeme zájem také ze strany obchodů a řetězců. Jsme první na Slovensku ale také v České republice, kdo konopné mléko vyrábí. Díky naší kvalitě jsme schopni konkurovat výrobcům i v zahraničí. 

 

KONKURENCE

Na trhu se nenachází přímý konkurent, který vyrábí konopné mléko. Samozřejmě se zde nachází konkurenti na ostatní alternativy rostlinného mléka jako: 

Alpro - sojové, mandlové mléko plus další řada produktů 

Nemléko - vyrábí rostlinné mléko ale také rostlinné jogurty a kávu. 

Ostatní brandy řetězců a menší značky. 

ODBYT PRODEJE

Náš prodej chceme zaměřit hlavně na obchodní řetězce, jako Tesco, Billa, Kaufland, Globus a další. Náš výrobce, firma McCarter má ve všech obchodních řetězcích svoje produkty. Firma nám přislíbila, že nám pomůže zařadit i naše mléko do těchto řetězců. Předběžně jednáme s ředitelem obchodního oddělení ale také spolumajitelem firmy. Nápad se jim moc líbí a přislíbili tedy pomoc v rámci velkých řetězců. 

V případě, že by spolupráce uvedená výše nevyšla, oslovíme dealery obchodních řetězců a prosadíme se do obchodů sami. Máme kontakt na člověka, který se tímto zabývá, takže bude pro nás trochu lehčí se do řetězců dostat a představit náš produkt. Naši značku už budujeme 2 roky, to je další výhoda, která nám cestu usnadní. 

V odbytu se chceme zaměřit i na menší obchody, jako jsou zdravé výživy, zdravé kavárny a další specializované obchody, které jsou v Česku ale i na Slovensku. Náš produkt bude také dostupný na našich stránkách a našem e-shopu. 

Další rok plánujeme rozšířit konopné mléko o další dvě příchutě a po 2. letech přidáme i rostlinnou zmrzlinu, která obohatí náš sortiment. V průběhu fungování můžeme zařadit i další produkty. V rámci předpisů s provozem mlékárny, hygienou a dalších důležitých předpisů máme garanci firmy McCarter, která vyrábí rostlinná mléka a splňuje všechna kritéria, které musí výrobna mléka splňovat. 

VLASTNICKÁ STRUKTURA A TÝM

Společnost Kannabi s.r.o. je již založena od roku 2011 na Slovensku. 

Společnost za účelem realizace projektu nabízí 15% volný obchodní podíl investorům. 

Rozdělení obchodních podílů v nové společnosti bude následující:

80% - Marek Benda

5% - INVESTER GROUP HOLDING s.r.o.

15% - Volný obchodní podíl skupiny INVESTER - určeno pro zájemce o přímé či nepřímé obchodní podíly. 

 

PLÁNOVANÉ VÝSLEDKY

Autor předpokládá v roce 2020 prodat tři várky výroby mléka. Tedy celkem 24.000 lahví s marží 0,9 EUR/lahev. Autoři počítají, že budou výsledky následující. 

Obrat do konce roku 2020:

Předpokládaný obrat za první rok fungování bude obrat cca. 2.158.800 Kč. 

Náklady do konce roku 2020:

Předpokládáme celkové provozní a režijní náklady za rok 2020 ve výši 1.603.680 Kč pro první rok.

 

Zisk společnosti do konce roku 2020:

Na základě očekávané marže, předpokládáme čistý zisk společnosti před zdaněním cca 555.120 Kč za první rok.


Rok 2021

V roce 2021 plánujeme opět 3 várky mléka po 24.000 lahví. K tomu přidáme na trh další dvě nové příchutě mléka, každý po jedné várce, tedy dalších 16.000 prodaných lahví. Celkem předpokládaný zisk za 2 rok je 925.200 Kč.

Rok 2022

V roce 2022  plánujeme prodat celkem 62.000 lahví s předpokládaným ziskem 1.434.060 Kč společně se zavedením dalšího produktu, rostlinné zmrzliny, kde předpokládáme zisk 111.024 Kč. Celkem tedy zisk za třetí rok předpokládáme 1.545.084 Kč.

INVESTOR

MONETIZACE

Uživatel zakoupí nepřímý obchodní podíl ve společnosti ve výši 1%, za cenu 45.000 Kč. Investor získává pravidelnou výplatu výnosu ve výši 1% z celkového zisku společnosti, tedy v případě splnění odhadů 5.551 Kč za první rok (zhodnocení 12,33%). Za 2 rok získá uživatel 9.252 Kč (zhodnocení 20,56% p.a.). Za každý další rok získá uživatel 15.450 Kč (zhodnocení 34,33% p.a.). 

Podrobně: Uživatel zakoupí 1% obchodního podílu ve výši 45.000 Kč. Společnost využije takto získaný kapitál pro účely popsané v prezentaci. Pokud se společnosti následně daří a splní stanovené odhady obratů a zisků, za první rok provozu  uživatel dostává 1% podíl na zisku, tedy 5.551  Kč, po zdanění srážkovou daní 4.718 Kč ( čisté zhodnocení cca 10,48% z ceny podílu 45.000 Kč). V následujícím roce získává 1% podíl na zisku ve výši 9.252Kč, po zdanění srážkovou daní tedy 7.823 Kč. (zhodnocení cca. 17,38% p.a.). V dalších letech získává 15.450 Kč po zdanění srážkovou daní tedy 13.133 Kč (zhodnocení cca. 29,18% p.a.).

Návratnost investice je odhadována na cca 54 měsíců. Výplatu podílu na zisku získává uživatel vždy jednou ročně, na základě účetní závěrky projektu, která probíhá koncem března následujího roku. Během dalších let společnost generuje výnosy dle každoročních účetních uzávěrek, a uživatel je dostává po celou dobu, kdy vlastní podíl. Vlastněný obchodní podíl může časem nabývat na hodnotě (v závislosti na ekonomických výsledcích společnosti). Uživatel ho může výhodně prodat komukoliv, kdo o něj projeví zájem za jeho aktuální cenu. Data prezentovaná v rámci monetizace byla poskytnuta autorem projektu.

 

RIZIKO

Projekt má přiřazen „Rating: C" Vyšší riziko – Tento rating přidělujeme projektům, které nemají žádnou obchodní historii. U projektu Kannabi sice nějaká historie je, ale produkt ještě nikdy nebyl prodáván v obchodních řetězcích, jedná se tedy o nový produkt. Kapitál především směřuje na pokrytí výroby. Projekt není jištěn hmotným majetkem a představuje vyšší riziko, které vyvažuje vysokým výnosem. 

 

 

logo invester

Odpovědná osoba za projekt na portále Invester.cz je Pavlína Kavková ( Account Manager).

Máte dotaz, nebo se Vám zdá že jsme něco nezodpověděli dostatečně jasně? Kontaktujte nás, rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Pokud vás tento projekt zaujal a chtěli byste se dozvědět více, budeme rádi, když se za námi zastavíte osobně a budeme moci jakékoliv otázky zodpovědět v rámci osobního jednání. Kontaktujte nás na e-mailu kavkova@invester.cz nebo +420 604 246 913 pro domluvení osobní schůzky.