CÍLOVÁ ČÁSTKA: 936.000 Kč
VOLNÝ PODÍL: 36 % ?
Cena za 1% podílu: 26.000 Kč
Min. částka pro nákup: 1.000 Kč
NAŠE HODNOCENÍ PROJEKTU: B Střední riziko ?
Zajištění projektu: Ne ?
Plánovaný zisk projektu: 500.000 Kč ?
44%

Předobjednáno 407.300 Kč z cílové částky 936.000 Kč

Nezávazná poptávka podílu

Uživatelé, kteří podporují projekt

 

Cílem projektu Operativni bydlení je nabídnout zajímavou alternativu k financování nemovitostí. Je vhodná pro všechny zájemce o bydlení, kteří běžně nedosáhnou na hypotéku. Jedná se o formu dlouhodobého pronájmu nemovitosti s předkupním právem. Koncept operativního bydlení efektivně kombinuje nájemné a hypotéku a je vhodný pro financování menších nemovitostí, bytů a pozemků do celkové částky maximálně 3.000.000 Kč.  

Typickým zákazníkem je osoba, které banka neposkytne hypotéku z různých důvodů, mezi které patří například doložení potřebného příjmu, historický zápis v registru dlužníků nebo věková hranice. Dle odhadů se předpokládá, že až 20% žádostí o hypotéku je bankou zamínuto. Jen za rok 2017 se jednalo o 22.000 zamítnutých žádostí. Předpokládáme, že velká část těchto zákazníků splní podmínky pro program Operativní bydlení.

Podmínky programu Operativní bydlení:

 • Čistý trestní rejstřík a trvalý pobyt na území ČR.
 • Věk od 20 do 70 let.
 • Úhrada kauce min. 10% z tržní ceny nemovitosti. 
 • Čestné prohlášení o finanční a ekonomické způsobilosti vč. informace o výši měsíčního příjmu.
 • Doložení výpisů z bankovního účtu klienta.
 • Tržní cena nemovitosti do částky maximálně 3.000.000 Kč.
 • Zápis v registru dlužníků: maximálně jediný dluh a to nejvýše v hodnotě 20% nemovitosti.
 • Kontrola solventnosti klientů skrze bankovní a nebankovní registr.

 

PROČ BUDE KLIENT CHTÍT OPERATIVNÍ BYDLENÍ?

 • Umožní získat nemovitost skupině klientů, kteří jsou solventní, ale nedosáhli by na hypotéku z důvodu přísných bankovních regulací.
 • Vhodné pro klienty, kteří nemají naspořenou dostatečnou hotovost, potřebnou pro získání hypotečního úvěru (20-30% cílové částky), v rámci Operativního bydlení stačí klientům 10% akontace.
 • Klient po splacení ceny nemovitosti získá nemovitost do svého vlastnictví, případně splatí pouze část nemovitosti v rámci operativního bydlení, a zbylou část již snadno přefinancuje běžnou bankou.
 • Cena služby je vyšší cca o 10% než u běžného nájmu, nicméně výhodou je cílová skupina klientů, kteří nedosáhnou na vlastní bydlení jiným způsobem.
 • Vhodné pro klienty, kteří nechtějí mít dlouhodobé závazky ve formě hypotečního úvěru.
 • V případě jednostranného ukončení sice klientům propadá tzv. spořící složka, ale nevznikají žádné další závazky. 
 • program je vhodný pro následující typy nemovitostí v maximální ceně 3.000.000 Kč: Domy, Bytové jednotky, Pozemky, Mobilheimy.

 

 

JAK OPERATIVNÍ BYDLENÍ FUNGUJE KROK ZA KROKEM

 1. Vytipujeme vhodnou nemovitost (maximální cena 3.000.000 Kč)
 2. Operativního bydlení zakoupí nemovitost. Nákup nemovitosti může být financován skrze předjednané investory, platformu INVESTER, s případným dofinancováním bankou, spořitelním družstvem či dalšími nebankovními institucemi.
 3. Sehnání nájemce a ověření, že nájemce splňuje výše uvedené požadavky programu, podpisy smluv. Případně je možné, aby sám nájemce určil vhodnou nemovitost a tu po podpisu smluv a složení akontace zakoupit.
 4. Složení akontace ve výši 10% cílové částky
 5. Nájemce užívá nemovitost formou dlouhodobého pronájmu. Nájem pokrývá facility management, režijní náklady společnosti a 5-7% výnos investorů. Součástí nájmu je i tzv spořící složka, ve které si uživatel spoří na nemovitost.
 6. Při užívání nemovitosti po určitou dobu a naspoření určité částky, získává nájemce možnost předkupního práva na nemovitost.
 7. Před ukončením nájemního programu, má klient naspořenou částku a je mu v případě zájmu sjednáván hypoteční úvěr za účelem dofiancování zbývající ceny nemovitosti. Na hypoteční úvěr již nyní klient dosáhne díky spořící složce.
 8. V případě, že se nepodaří v rozhodný den získat možnost doplacení například hypotečním úvěrem, má klient možnost využívat nemovitost další období s nutností prodloužení lhůty operativního pronájmu. 
 9. V případě jednorázového ukončení služeb ze strany klienta, spořící a složka akontace z části propadá programu Operativního bydlení.

 

POSTUP ZÁJEMCE O OPERATIVNÍ BYDLENÍ

 1. Na internetových stránkách OperativniBydleni.cz si zájemce vybere konkrétní pozemek, dům, byt nebo mobilheim, který chce využívat a to podle pořizovací ceny, lokality a délky operativního pronájmu ( v případě, že si klient nezvolí nic z nabídky uvedené na internetovém portálu OperativniBydleni.cz, má možnost zaslat požadavek nebo návrh jiné varianty, kterou si sám zajistil. )
 2. Zájemce vyplní základní informace o své osobě a odešle formulář ke zpracování.
 3. Obdrží nezávaznou nabídku financování, kterou v případě odsouhlasení potvrdí zprostředkovateli, tedy společnosti Operativní bydlení k dalšímu prověření.
 4. V případě kladného vyjádření společnosti Operativní bydlení, obdrží zájemce návrh smlouvy o operativním pronájmu. Dále je sdělen možný termín prohlídky domu, bytu, mobilheimu.
 5. Při podpisu smlouvy má povinnost zájemce uhradit vratnou 10% akontaci, či ve výši určené zprostředkovatelem.
 6. Klientovi se předává nemovitost, kterou může ihned využívat.

 

MONETIZACE OPERATIVNÍHO BYDLENÍ

Projekt Operativní Bydlení má zisk na všech třech složkách:

 • Složka nájmu, kterou klient platí na měsíční bázi pokrývá výnos investora, investorů nebo banky, která zakoupila nemovitost, jenž si klient pronajímá. Nájem pokrývá běžný facility management související s nemovitostí a činnost programu Operativní Bydlení. V této části se tak program neliší od běžné realitní činnosti (pronájmu nemovitosti). Investor / banka má možnost získat zástavní právo na nemovitosti (platí v případě vyšší investice).
 • Složka akontace (vě většině případů 10% ceny nemovitosti) je složená klientem při podpisu smlouvy. Po skončení programu Operativní Bydlení je využita pro doplacení nemovitosti. V případě jednostraného ukončení ze strany klienta, má zprostředkovatel právo využít finanční prostředky z této složky pro realizaci oprav na nemovitosti nebo jako storno poplatek.
 • Spořící složka, kterou klient platí na měsíční bázi. Po skončení programu Operativní Bydlení je využita pro doplacení nemovitosti. V případě jednostraného ukončení ze strany klienta, spořící složka propadá programu Operativního bydlení nebo z části zůstává klientovi. 

O technický stav nemovitosti se až do doby rozhodného dne se stará zprostředkovatel, tedy projekt Operativní Bydlení. 

 

VSTUP INVESTORA

V rámci tohoto projektu má investor možnost získat obchodní podíl v nově založené právnické osobě, která bude realizovat program Operativní Bydlení. Přímý obchodní podíl je uvolněn pouze pro jednoho většího investora. Tento projekt je vhodný pro přímý vstup investora, který se pohybuje v oblasti nemovitostí, developerských projektů, investic a obchodu ( může aktivně řešit vyhledávání nemovitostí, dílčí financování nemovitostí, nebo vytváření obchodní sítě ). Ostatní zájemci, mohou získat podíl v tomto projektu formou nepřímého podílu. Projekt má spočítán ekonomický plán a detailní informace jsou k dispozici pro nahlédnutí pro zájemce o přímý obchodní podíl. Pro projekt bude potřeba vytvořit kvalitní marketingovou propagaci, spolu s internetovým portálem operativnibydleni.cz. Projekt počítá s tím, že bude mít samostatný management, který bude zodpovědný za jeho chod. Minimálně minoritní podíl ve společnosti bude vlastnit skupina INVESTER. 

 

MONETIZACE PROJEKTU

Pro zahájení činnosti potřebuje projekt Operativní bydlení získat 936.000 Kč. Podrobnější informace o rozložení finančních prostředků investora můžeme sdělit osobně na schůzce se zástupcem portálu INVESTER.cz   

Předpokládaný výnos celého projektu za první rok provozu = 500.000 Kč

Předpokládaný roční výnos celého projektu za další roky = 1.605.200 Kč 

Podrobnější informace o ekonomice projektu a jeho předpokládaném přínosu pro investora můžeme sdělit osobně na schůzce se zástupcem portálu INVESTER.cz   

 

 

INVESTOR

MODELOVÝ PŘÍKLAD

Uživatel zakoupí nepřímý obchodní podíl ve společnosti založené za účelem provozování projektu Operativní Bydlení ve výši 1%, za cenu 26.000 Kč. Získává nárok na pravidelnou výplatu výnosu ve výši 1% z celkového zisku společnosti. V případě, že společnost splní uvedené odhady, uživatel získá 5.000 Kč za první rok. Za další rok získá uživatel 16.052 Kč. 

Podrobně: Uživatel zakoupí 1% obchodní podíl. Společnost využije takto získaný kapitál pro účely popsané v prezentaci. Společnosti se následně daří a splní stanovené odhady obratů a zisků. V prvním roce provozu projektu uživatel dostává 1% podíl na zisku, ve výši 5.000 Kč (zhodnocení cca 19,2% p.a z ceny podílu 26.000 Kč). V každém dalším roce získává podíl na zisku ve výši 16.052 Kč (zhodnocení až cca 61,7% p.a.). Jedná se samozřejmě o odhad na základě výše prezentovaných dat. Zde uvedené částky jsou následně zdaněny srážkovou daní a daní z příjmu dle platné legislativy ČR. 

Předpoklad návratnosti částky za zakoupený obchodní podíl je tedy přibližně 28 měsíců. Výplatu podílu na zisku získává uživatel vždy jednou ročně, na základě účetní závěrky projektu. Během dalších let společnost generuje výnosy dle každoročních účetních uzávěrek, a uživatel je dostává po celou dobu, kdy vlastní podíl.

Vlastněný obchodní podíl může časem nabývat na hodnotě (v závislosti na ekonomických výsledcích společnosti). Uživatel ho může výhodně prodat komukoliv, kdo o něj projeví zájem za jeho aktuální cenu.

 

 

RIZIKO

Projekt je označen ratingem "B" Nízké riziko. Tento rating přidělujeme projektům, které nemají žádnou obchodní historii. Typicky se jedná o nově začínající firmy nebo start-upy. Kapitál zde především směřuje do služeb jako jsou IT, marketing, reklama nebo na technologický vývoj. Projekt bude realizovat společnost v níž INVESTER vlastní obchodní podíl.

 

 

Odpovědná osoba za projekt na Invester.cz je Lukáš Kruntorád.

Máte dotaz, nebo se Vám zdá že jsme něco nezodpověděli dostatečně jasně? Kontaktujte nás, rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Pokud vás tento projekt zaujal a chtěli byste se dozvědět více, budeme rádi, když se za námi zastavíte osobně a budeme moci jakékoliv otázky zodpovědět v rámci osobního jednání. Kontaktujte našeho obchodního manažera na e-mailu info@invester.cz pro domluvení osobní schůzky.