CÍLOVÁ ČÁSTKA: 1.155.000 Kč
VOLNÝ PODÍL: 30 % ?
Cena za 1% podílu: 38.500 Kč
Min. částka pro nákup: 1.000 Kč
NAŠE HODNOCENÍ PROJEKTU: B Střední riziko ?
Zajištění projektu: Ano, částečně ?
Plánovaný zisk projektu: 440.000 Kč
0%

Předobjednáno 5.000 Kč z cílové částky 1.155.000 Kč

Nezávazná poptávka podílu

Uživatelé, kteří podporují projekt

 

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR

Tento podnikatelský záměr počítá s nákupem věžového jeřábu pro nově vzniklou právnickou osobu (společnost s ručením omezeným), která bude stavební zařízení pronajímat stavebním společnostem a developerům. V této společnosti bude 30% podílu vlastnit skupina INVESTER zastupující nepřímé podílníky. Zbývajících 70% společnosti bude vlastnit společnost Tandarde s.r.o., která má s pronájem jeřábu stavebním společnostem dlouhodobé zkušenosti.

 

NABÍZÍME

Možnost nákupu nepřímého obchodního podílu na dobu 4 let s ročním výnosem 11,4% p.a. Po uplynutí 2 let může vlastník tohoto nepřímého podílu nabídnout odkup podílu platformě INVESTER.cz s vyplacením vložené částky. Hrubý roční výnos jednoho věžového jeřábu je 495.000 Kč, náklady na servis zařízení jsou 55.000 Kč/rok.

O SPOLEČNOSTI

Nově vzniklá společnost bude založena za účelem nákupu stavebního věžového jeřábu, který následně bude skrze společnost Tandarde, s.r.o. využíván pro pronájem koncovým zákazníkům - firmám. Společnost Tandarde, s.r.o. aktuálně disponuje 4 jeřáby. Dále se zaměřuje na realizaci monolitických konstrukcí a dodávku betonářské výztuže včetně montáže. 

BUDOUCNOST PROJEKTU

V případě, že projekt bude fungovat dle očekávání, bude nově vzniklá společnost nakupovat další stavební věžové jeřáby. Očekávaný počet jeřábů v nově vzniklé společnosti do 4 let je 5 kusů. Financování nových jeřábů bude probíhat pomocí platformy INVESTER.cz a ze zisků společnosti. 

POPIS ZAŘÍZENÍ

Věžový jeřáb s horní otočí FB GRU GH 151. Specifikace:

  • max. výška háku 36 m
  • max. vyložení 51 m
  • nosnost 5000 kg/17,2 m; 1000 kg/51 m (závisí na celkové délce ramene)
  • modulární lakovaná konstrukce
  • dálkové ovládání
  • napájení 400 V

GH-151

 

 

 

 

 

 

INFORMACE PRO INVESTORA

Společnost INVESTER GROUP HOLDING s.r.o. bude mít na zakoupený stavební jeřáb zástavní práva ve 100% rozsahu. 


ROZDĚLENÍ PODÍLŮ

Rozdělení podílů bude v nově vzniklé společnosti následující:

  • 30% INVESTER - volný obchodní podíl pro investory
  • 70% Tandarde, s.r.o.

MODELOVÝ PŘÍKLAD

Investor koupí nepřímý obchodní podíl ve společnosti založené za účelem provozování projektu Nákup stavebních jeřábů ve výši 1%, za cenu 38.500 Kč. Získává nárok na pravidelnou výplatu výnosu ve výši 1% z celkového zisku společnosti. V případě, že společnost splní odhady investor získá 4.400 Kč za první rok. Za každý další rok získá investor 4.400 Kč.

Podrobně: Investor koupí 1% obchodní podíl. Společnost využije takto získaný kapitál pro účely popsané v prezentaci. Společnosti se následně daří a splní stanovené odhady obratů a zisků. Každý rok investor dostává 1% podíl na zisku, tedy ve výši 4.400 Kč (zhodnocení cca 11,4% p.a z ceny podílu 38.500 Kč). Zde uvedené částky jsou následně zdaněny srážkovou daní a daní z příjmu dle platné legislativy ČR. 

Předpoklad návratnosti částky za zakoupený obchodní podíl je tedy přibližně 9 let. Výplatu podílu na zisku získává uživatel vždy jednou ročně, na základě účetní závěrky projektu. Během dalších let společnost generuje výnosy dle každoročních účetních závěrek, a investor je dostává po celou dobu, kdy vlastní podíl. Portál INVESTER.cz si tímto vyhrazuje právo na vykoupení nepřímého obchodního podílu a to po uplynutí 2 let kdykoliv za původní kupní cenu, tedy 38.500 Kč za 1% podílu. Vykoupením podílu nezaniká nárok investora na výplatu výnosů za dobu vlastnictví podílu.

 

ZAJIŠTĚNÍ INVESTICE

Finanční prostředky budou využity pouze za účelem nákupu předmětného stavebního stroje - věžového jeřábu. Uživatel dostane potvrzení o realizaci investice s nárokem na poměrnou část zakoupeného věžového jeřábu dle výše nepřímého podílu. Společnost INVESTER GROUP HOLDING s.r.o. bude mít na zakoupený stavební jeřáb zástavní práva ve 100% rozsahu.