BOHEMIA DESIGN MARKET

Cílová částka 2.500.000 Kč
Plánovaný výnos 20 % p.a.

Vaše hodnocení

Pro hodnocení je potřeba se přihlásit

NÁZEV PROJEKTU

BOHEMIA DESIGN MARKET

 

AUTOR PROJEKTU

Kateřina LukášováCELKOVÝ INVESTIČNÍ NÁKLAD PROJEKTU

cca 2 500 000 KčKDO NESE ZODPOVĚDNOST ZA ÚSPĚŠNOST PROJEKTU?

Moje firma Frelsi s.r.o.

ROZDĚLENÍ PROSTŘEDKU PRO VÝVOJ PROJEKTU

Prostředky pro vývoj projektu bych rozdělila mezi, pracovníky marketingu, kteří by se staraly o rozvoj marketingové komunikace projektu. Dále pracovníky, kteří by se starali o sociální média, blogery, kteří by psali články o jednotlivých tvůrcích, designérech,  právní podporu a práci paní účetní, dále pracovníky, kteří by mi pomohly s rozvojem strategie projektu a s tím jak získat co nejvíce uživatelů zaregistrovaných na platformě Bohemia Design Market.

SILNÉ STRÁNKY PROJEKTU

Jednoduchá registrace a vytvoření profilu. Přehledná uživatelská palubovka každého uživatele po zaregistrování a vytvoření profilu.

SLABÉ STRÁNKY PROJEKTU

Momentálně nemám zaměstnance, nebo kolegy, kteří by mi s chodem projektu pomohli.. Potřebovala bych zastoupení v marketingu, rozvoji strategie projektu, kolegy na správu sociálních sítí a komunikaci s médii, blogery, právníka, účetní,  a aby všichni zaměstnanci uměli anglicky.. A také finance na provoz a výplaty.

JAKÉ JSOU HROZBY ČI KONKURENCE?

Ptáme se na úzká místa, rizika a na váš „plán B“. Uveďte reálná rizika vztahující se k podnikání či k uvedení produktu na trh a na vámi promyšlené náhradní řešení.

ZAJIŠTĚNÍ ODBYTU/PLÁN PRODEJE.

a Bohemia Design Market se v podstatě prodávají propagační balíčky (online prostor na prezentaci) designérů, umělců, organizátorů marketů, výstav, kreativních tvůrců, apod., což věřím, že je v dnešní době ekonomická a efektivní verze propagace, která je dostupná nonstop a všude. dále je možnost objednat si promo článek, který bude uveřejněn na blogu stránkách a také sdílen na sociálních médiích a email marketingu.

 

REÁLNÝ ODHAD NÁVRATNOSTI INVESTICE V MĚSÍCÍCH? OD ZAFINANCOVÁNÍ PROJEKTU.

30  měsíců

KOLIKA % PODÍL NABÍDNETE INVESTORŮM?

10%PODÍL VLASTNÍCH ZDROJŮ NA FINANCOVÁNÍ?

Do projektu Bohemia Design Market jsem od roku 2015 investovala z mých soukromých zdrojů, úspor a energie.

BUDETE POTŘEBOVAT ZAMĚSTNANCE?  

Ano, budu. Potřebovala bych zastoupení v marketingu, rozvoji strategie projektu, kolegy na správu sociálních sítí a komunikaci s médii, potom také právníka a paní účetní.

JAKÝ BY MĚL BÝT ZISK PO PRVNÍM ROCE VAŠEHO PROJEKTU?

800 000 Kč