FAST WOOD

Cílová částka 11.440.000 Kč
Plánovaný výnos 18.18 % p.a.

Vaše hodnocení

Pro hodnocení je potřeba se přihlásit

Autor projektu

Ľudovít Čurma

 

Popis projektu a historie autora projektu

Predmetom podnikateľského zámeru je nákup ornej pôdy a výsadba sadeníc rýchlorastúcej dreviny Paulownia a to jeho hybridného tvaru F1v kombinácii s Bazou čiernou. Semená hybridu nemajú schopnosť zakoreniť a vyrásť. Z toho dôvodu nie je možné tento strom považovať za invazívnu rastlinu lebo nie je schopný sa v prirodzenom prostredí sám množiť. Z toho istého dôvodu je výsadba kombinovaná s inými rastlinami, čím vlastne dochádza k Agrolesníctvu, ktoré nepotrebuje pre túto činnosť nejaké iné povolenia a súhlasy.

Paulownia (strom známy ako Phoenix strom, prípadne čínsky cisársky strom) je strom z tvrdého dreva s najrýchlejším rastom na svete. Ak sa pestuje vo vhodných podmienkach, je schopný dosiahnuť výšku až do 20 m v priebehu 3 rokov, v závislosti na pôdnych a svetelných podmienkach. Pestuje sa ako zdroj drevnej hmoty ale aj na biomasu.

Klony Paulownia in vitro 112 ® a Paulownia Cotevisa 2, prípadne hybrid 9501 a Kiri, boli vytvorené v laboratóriu v Španielsku. Sú to hybridné stromy. Hlavnou charakteristikou stromov je, že sú schopné odolávať extrémnym teplotám od -25 do + 45 stupňov Celzia, dosahujú ročný rast 2,5 – 4,5 m, a pestujú sa hlavne pre svoje kvalitné drevo. Strom regeneruje prirodzene. Raz vysadená rastlina, môže byť zozbieraná najmenej šesťkrát a to hlavne pre jej schopnosť obnovy a rastu z existujúceho koreňového systému bez nutnosti znovu vysádzania. Jeho listy rastú rýchlo a majú obrovskú schopnosť absorbovať oxid uhličitý. Listy sú veľké, a to najmä v prvom roku rastu , kde merajú v priemere aj viac ako 60 cm, čo predstavuje veľkú ekologickú pomoc v boji proti znečisťovaniu ovzdušia. Listy sú vhodné aj ako krmivo alebo ako hnojivo, kvôli jeho vysokým obsahom dusíka. Odhadovaná absorpcia CO2 je až 120 t/ha/rok. Med z Paulownie má svetlú farbu a pozoruhodnú chuť, je ho možné prirovnať k agátovému medu s rovnakými vlastnosťami. Med je tiež používaný ako liek, pomáha liečiť zápal priedušiek a ďalšie respiračné ochorenia a tiež pomáha zlepšiť trávenie. Produkcia medu na hektár sa pohybuje okolo 700 kg.

Všeobecné podmienky pestovania Paulownie:

Paulownia rastie až do nadmorskej výšky 2400 m, aj na chudobných a aj kontaminovaných pôdach s PH od 5,1 do 8,9, hranica spodnej vody nesmie byť vyššie ako 2 m. Svojim koreňovým systémom, ktorý rastie do hĺbky až 9 metrov, spevňuje svahy a zbavuje pôdu znečisťujúcich látok. Dá sa vysádzať aj popri cestách kde plní úlohu vetrolamov.

Pestovanie na drevo:

Vysádza sa v množstve 625 ks/ha, pestuje sa v trojročných alebo osemročných cykloch. Jeden z najvšestrannejších druhov dreva, získava obrovskú popularitu na Západe, kde jeho pestovanie je na vzostupe, najmä na výrobu nábytku, preglejky a biomasy. Je známy v drevárskom a nábytkárskom priemysle ako "hliníkové drevo", je o 30% ľahšie ako tvrdé drevo. Drevo je odolné proti skrúteniu a zmršteniu (bez prasklín), a je všeobecne odolné voči deformácii. Je to krásne, čisté a hladké drevo. Nemá žiadne uzly. Ideálne na použitie v stavebníctve, výrobe drevených obkladov ale aj na výrobu palivového dreva.

Fyzikálne vlastnosti dreva Paulownia:

Je ľahké 280 až 310 kg na m3 a napriek tomu pevné - 5625 psi, vyschne za 30 až 60 dní bez sušenia, bez deformácie, bez trhlín alebo prasknutia. Je odolné voči rozkladu a hnitiu za predpokladu, že nie je v neustálom kontakte s vodou. Požiarna odolnosť je vlastnosť všetkých druhov Paulownií, zápalná teplota je 420 až 430 stupňov celzia v porovnaní s priemerným tvrdým drevom kde je na 220 až 225 stupňoch celzia. Suché drevo má vlhkosť 10% a ako čerstvé rezivo 17,8 až 23,2 % v závislosti na odrode a podmienkach rastu. Bežné dostupné čerstvé rezivo má vlhkosť okolo 30%. Tepelná vodivosť je veľmi nízka a znižuje tak náklady na vykurovanie alebo chladenie domov. Má vynikajúce izolačné vlastnosti.

Chemické zloženie:

hemicelulóza 22 - 25%, celulóza 46 - 49%, lignín 21 až 23%, voda 7 až 8%, sušina 0,50 - 1,1%, vláknina 58,5 až 60,1%.Výhrevnosť je 18,8 MJ

Vzhľadom na svoje vlastnosti a rýchlosť rastu a regeneračné schopnosti je predpoklad, že drevo Paulownií bude nahrádzať doteraz používané druhy reziva, kmeň stromu Paulownia vo veku 10 rokov má objem 1m3 drevnej hmoty. Cieľom je dokázať vypestovať a vysadiť 1 milión sadeníc Paulownií ročne. Sadenice sa vysádzajú ako 8 mesačné, od konca mája do konca septembra. Produkcia sadeníc metódou "in vitro" začne v októbri a bude končiť vo februári.

Po 45 dňoch v štartovacom roztoku sa sadeničky presadia do korenáčikov, kde rastú ďalších 45 dní. Po druhom presadení sa umiestnia do vonkajšieho skleníka, kde už bude dochádzať k čiastočnému otužovaniu rastlín pred priamou vonkajšou výsadbou. Zároveň uvažujem aj s výsadbou menších parciel za účelom ich predaja pre potencionálnych investorov, všetko záleží od konkrétnej veľkosti parcely, jej polohy a pôdnych a svetelných podmienok. Predajná cena vysadenej parcely, vrátane dvojročnej starostlivosti o porast je stanovená na 22 000 EUR/ha. Táto činnosť v prvých rokoch pokryje prevádzkové náklady.

 

Celkový investiční náklad projektu

440 000,-EUR

Jaké subjekty budou do projektu zapojeny ( fyzické/ právnické osoby )?

Ľudovít Čurma, Novo založená s.r.o. v ktorej bude Ľudovít Čurma konateľom

Kdo nese zodpovědnost za úspěšnost projektu?

Ľudovít Čurma

Rozdělení prostředků pro vývoj projektu

Nákup ornej pôdy, pre začiatok 22 ha v cene 6 000 EUR/ha v sume spolu 132 000 EUR Výsadba sadeníc v počte 13 750 ks v celkovej cene 110 000 EUR Poľnohospodársky traktor so závesným náradím na spracovanie pôdy a prípravu výsadby 75 000EUR

 

Rozdělení prostředků pro marketing

web stránka, sociálne siete, inzercia 1000 EUR mesačne, https://www.facebook.com/PaulowniaSlovakia/

Rozdělení prostředků pro režii společnosti

Réžia spoločnosti, nájom kancelárie a skladových priestorov, mzdy a odvody v prvých 18 mesiacoch, spolu 135 000 EUR

Silné stránky projektu

Ekológia, trvalá udržateľnosť, ručenie nehnuteľnosťou, zaujímavý pravidelný výnos, možnosti rozšírenia, možnosť získať zdroje z ministerstva životného prostredia za likvidáciu emisií CO2, ochrana lesov, zníženie ich ťažby

Slabé stránky projektu

Jedine živelná katastrofa, tornádo.

Jaké nové příležitosti se naskytnou po realizaci?

Po realizácii sa naskytnú možnosti pestovania zeleniny medzi radmi stromov, čo mám aj reálne vyskúšané, ďalej je možné vyrábať med z kvetu Paulownie a bazy čiernej, sirup z kvetu bazy čiernej, biomarmeládu z plodov bazy ciernej, spracovanie dreva na polotovary pre stavebníctvo a nábytkársky priemysel

Jaké jsou hrozby či konkurence?

Paulownia nemá v našej oblasti prirodzených škodcov a dreva je stále nedostatok

Zajištění odbytu / plán prodeje

Predaj plánujem formou aukcie

Reálný odhad návratnosti vložených finančních prostředků v měsících

144 mesiacov

Kolika % podíl firmy jste ochotni uvolnit?

65 %

Popis služby / produktu

Drevná hmota, https://www.youtube.com/watch?v=D2ho-KCj5m4

Podíl vlastních zdrojů na projektu? 

Výskum prevádzam od roku 2014 s reálnymi výsledkami, som spoluriešiteľom rigoroznej práce, ktorú viem priložiť,

Jakou dobu předpokládáte pro realizaci projektu po zafinancování?

3 mesiace

V jakém časovém horizontu předpokládáte první zisk od zafinancování projektu? 

Prvý zisk predpokladám o rok, z predaja vysadených plantáží

 

Budete potřebovat zaměstnance? Kolik jich plánujete? Jakou roli budou hrát v projektu a jak je ohodníte?

Ekonómka subdodavateľsky 1000 eur mesačne,

obsluha traktoru 1 500 EUR brutto,

konateľ 2 000 EUR bruto,

pomocný pracovník 1 000 EUR brutto,

výsadba brigádnicky, zahrnutá v cene sadenice

 

Jaký by měl být zisk po prvním roce života Vašeho projektu?

0 EUR

Jaký by měl být zisk po druhém roce života Vašeho projektu?

40 000 EUR

Jaký by měl být zisk po třetím roce života Vašeho projektu?

80 000 EUR

Jaký je Váš plán prodeje zboží či služeb v prvním roce?

V prvom roku je plánovaný výkup pozemkov a následná výsadba. Žiadny predaj.