FITNESS ROUDNICE NAD LABEM

Cílová částka 2.500.000 Kč
Plánovaný výnos 10 % p.a.

Vaše hodnocení

Pro hodnocení je potřeba se přihlásit

Autor projektu

Václav Benda

 

Popis projektu a historie autora projektu

Hlavní náplň studia je poskytnout pomoc a poradenství pro širokou veřejnost se specializací pomoci i skupinám sociálně slabým, postiženým osobám ,mládeži (prevence proti drogám), lidem trpícím nadváhou a dalším jedincům, kteří chtějí změnit nejen svůj vzhled,ale hlavně svou sebejistotu a důvěru v sama sebe.

Studio by mělo samozřejmě sloužit i pro širokou veřejnost. Tyto skupiny jsou nejhlavnější skupinou pro naše studio. Nabízím opravdovou pomoc ad začátku až do cíleného výsledku pro každou osobu. Každému jedinci se nabízí široká škála možností jak docílit svého cíle s naší pomocí.

Personál bude odborně vyškolen a bude vždy přítomen odborník , který poradí klientům ZDARMA, aby si ve studiu neublížili a věděli jak správně cvik provádět. Jednotlivé programy pomohou jednoduše a jasně objasnit problematiku dané osoby a tím určit postup pro nejefektivnější výsledek.

Spolupráce s lékaři, fyzioterapeuty, specialisty na výživu a dalšími odborníky s naším studiem je jedna s mnoha možností jak lidem pomoci. Počítá se s pomocí opravdu pro každého a proto je zcela vyjímečné a naprosto jedinečné v celé ČR. Ve studiu se počítá se stroji od firem TECHNOGYM (proběhly již první jednání s jednotlivými dodavateli strojů) Může být vybavení od jedné firmy nebo i možnost kombinace strojů.

Tato firma disponuje širokou škálou mechanizmů a jednotlivých aparátů i strojů právě pro tyto účely. Nabízí nejen servis, ale i konzultace jak co nejoptimálněji zařídit tu nejhlavnější část studia. V prostorech dále bude i školící centrum s možným interaktivním programem pro lidské tělo a dalších vzdělávacích materiálů. Samostatná místnost pro jednotlivce a profesionálního odborníka, který bude vytvářet individuální program. (někteří lidé se stydí provozovat aktivitu před ostatními a tato možnost jak pomoci opravdu všem je naprosto výjímečná ). Dále je v plánu víceúčelový sál vhodný nejen pro pohybovou aktivitu, ale také pro zasedání více osob a různých akcí.

Rád bych zdůraznil pomoc i pro osoby postižené- (bezbarierový přístup) dále pro osoby sociálně slabé-(zvýhodněné vstupné pro dodání materiálu z PU), pro osoby s nadváhou a dalšími problémy spojené s touto diagnózou.

Dále pro mládež od určitého věku okolo 15 let ( dle vyspělosti organismu). Toto studio svojí politikou a přístupu pro jednotlivce bude první v celé ČR a budu se těšit ,že tento projekt pomůže mnoha lidem změnit svůj život a být prospěšní ve své práci a lidem ve svém okolí.

Speciální nabídky pro firmy i podniky-například pro hasiče,policii ČR ,nemocnici, banky atd…Tento prostor je nabízen do pronájmu na dlouhou dobu a je přímo v centru na velice lukrativním místě. V blízkosti jsou obchody, škola, banka atd… Parkování pro klienty je možné přímo v objektu.

Na tento projekt je připravena podrobná kalkulace

Objekt je k pronájmu přimo v centru Roudnice nad Labem

 

Celkový investiční náklad projektu

2 500 000,-Kč

Jaké subjekty budou do projektu zapojeny?

Václav Benda

Kdo nese zodpovědnost za úspěšnost projektu?

Václav Benda

Rozdělení prostředků pro vývoj projektu

Čast prostředu se investuje do sociálního zařízení a část do vybavení. Podrobný rozpis mohu zaslat.

Rozdělení prostředků pro marketing

Velký marketing není zapotřebí. Samotná budova je přímo v centru města a opravdu stačí osvětlený baner na budovu a webové stránky + sociální sítě.

 

Silné stránky projektu

Nejsilnějsí stránka projektu je naprosto ojedinělá nabídka s pomocí opravdu pro každého.

Dozor odborníka a pomoci klientům zdarma při chybném provádění cviku.

Další nabidka jsou soukromé lekce jak pro menší skupinky osob tak i pro jednotlivce v uzavřené místnosti vhodné na osobní lekce nebo na speciální tréninkovou lekci.

Skvělá větratelnost a vzdušnost objektu-vzduchotechnika je zavedena a možnost otevírání oken a tím přísun čerstvého vzduchu což je nesmírně důležité.

Možnost parkování přímo v objektu a další výhody spojené s lokalitou a místem.

Slabé stránky projektu

Menší konkurence v lokalitě. Pouze jedna fungující posilovna.

 

Zajištění odbytu / plán prodeje

denní otevírací doba je denně od rána do pozdních večerních hodin.

Reálný odhad návratnosti vložených finančních prostředků v měsících

3-5 let

Kolika % podíl firmy jste ochotni uvolnit?

10 %

Zvýhodněné služby pro uživatele platformy invester.cz, kteří podpoří projekt

zvýhodněné vstupné pro osoby vedené na ÚP dále pro důchodce pro osoby postižené i ro studenty

Podíl vlastních zdrojů na projektu? 

Nevlastním finanční prostředky,ale po 25 letech zkušeností v tomto oboru jsem ochoten se věnovat tomuto projektu na 100%

Jakou dobu předpokládáte pro realizaci projektu po zafinancování?

2 -3 měsíce ( jde o zaslání strojů z číny za velice nižší ceny než jsou zde na českém trhu. Tento dovoz trvá měsíc )

V jakém časovém horizontu předpokládáte první zisk od zafinancování projektu? 

12 měsíců

 

Budete potřebovat zaměstnance? Kolik jich plánujete? Jakou roli budou hrát v projektu a jak je ohodníte?

Zaměstnanci budou samozřejmě potřeba,ale pro ekonomickou čast na začatku projektu jsou v plánu lidé z ÚP dostavají se na ně dotace ,které stačí na pokrytí výplat několik měsíců takže výdaje se zaměstnanci nebudou skoro žádné

 

Jaký by měl být zisk po prvním roce života Vašeho projektu?

60 až 100 000,-Kč / měsíc

Jaký by měl být zisk po druhém roce života Vašeho projektu?

100 až 120 000,-Kč / měsíc

Jaký by měl být zisk po třetím roce života Vašeho projektu?

150 000,-Kč / měsíc

Jaký je Váš plán prodeje zboží či služeb v prvním roce?

Ve fitness je samozřejmě první prioritou klient tzn. prodej členství pokud možno na rok a samozřejmě jsou připravené i různé benefity a výhody.

K další produktům patří prodej doplňků vyživy a možnost pronáju sálu na pohybové aktivity .další doplňkovou službou jsou masáže a možnst zhotovoní sauny přímo v oddělení šaten a sprch.Místo je také k dispozici.