Globální počítačová hra

Cílová částka 3.000.000 Kč
Plánovaný výnos 20 % p.a.

Vaše hodnocení

Pro hodnocení je potřeba se přihlásit

NÁZEV PROJEKTU

Globální počítačová hra

 

AUTOR PROJEKTU

Ing.Zdeněk Meinelt, Oto VladařCELKOVÝ INVESTIČNÍ NÁKLAD PROJEKTU

vývoj a provoz je zabezpečenKDO NESE ZODPOVĚDNOST ZA ÚSPĚŠNOST PROJEKTU?

provozovatel

ROZDĚLENÍ INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKU PRO VÝVOJ PROJEKTU

prodej obchodního podílu

 

ROZDĚLENÍ INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ PRO MARKETING

10% ze zisku

ROZDĚLENÍ INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ PRO REŽII SPOLEČNOSTI

35tisíc/měsíčněSILNÉ STRÁNKY PROJEKTU

Jedná se o browserovou strategickou hru, která je velmi zajímavá s dobrou grafikou a stále se rozšiřováním, tvorbou nových světů a tím si udržuje stávající hráče...

 

SLABÉ STRÁNKY PROJEKTU

Slabá propagace v anglicky a německy hovořících zemích..

JAKÉ NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI SE NASKYTNOU PO REALIZACI?

Zvýšení zisků ze zahraničí

JAKÉ JSOU HROZBY ČI KONKURENCE?

Existence počítačových her

ZAJIŠTĚNÍ ODBYTU/PLÁN PRODEJE.

ČR je zajištěna a je zisková, je třeba rozšířit do světa

REÁLNÝ ODHAD NÁVRATNOSTI INVESTICE V MĚSÍCÍCH? OD ZAFINANCOVÁNÍ PROJEKTU.

24 měsíců

KOLIKA % PODÍL NABÍDNETE INVESTORŮM?

50%

NABÍDNĚTE ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY ČI ZBOŽÍ K PŘEDPRODEJI.

Možnost odkoupení podílu.

 

PODÍL VLASTNÍCH ZDROJŮ NA FINANCOVÁNÍ?

vývoj hry

JAKOU DOBU PŘEDPOKLÁDÁTE PRO REALIZACI PROJEKTU PO ZAFINANCOVÁNÍ?

2 měsíce

 

BUDETE POTŘEBOVAT ZAMĚSTNANCE?  

Není potřeba

JAKÝ BY MĚL BÝT ZISK PO PRVNÍM ROCE VAŠEHO PROJEKTU?

15tisíc Euro

JAKÝ JE VÁŠ PLÁN PRODEJE V PRVNÍM ROCE?

 

ČR je zabezpečeno, je pořeba oslovit v anglicky a německy mluvících zemích