Nákup a prodej rodinného domu

Cílová částka 3.000.000 Kč
Plánovaný výnos 30 % p.a.

Vaše hodnocení

Pro hodnocení je potřeba se přihlásit

Autor projektu

Jan Ramach

 

Popis projektu a historie autora projektu

Chtěl bych koupit starší rodinný dům. Udělat na něm úplnou rekonstrukci. Díky svým zkušenostem ve stavebnictví by rekonstrukci prováděla moje firma. A potom dále prodej rodinného domu po úplné rekonstrukci.

 

Celkový investiční náklad projektu

3 000 000,- Kč

Jaké subjekty budou do projektu zapojeny ( fyzické/ právnické osoby )?

Jan Ramach

Kdo nese zodpovědnost za úspěšnost projektu?

Jan Ramach

Rozdělení prostředků pro vývoj projektu

Nákup rodinného domu 1 500 000 kč

Rekonstrukce rodinného domu  1 000 000 kč

Ostatní výdaje 500 000 kč

Silné stránky projektu

Velký výdělek ve finální práci na projektu

Slabé stránky projektu

Nečekané finanční výdaje při rekonstrukci rodinného domu

 

Jaké jsou hrozby či konkurence?

Žádné

Zajištění odbytu / plán prodeje

Jistota prodeje je velká z důvodu vysoké poptávky

Reálný odhad návratnosti vložených finančních prostředků v měsících

12-20 měsíců

Kolika % podíl firmy jste ochotni uvolnit?

30 %

 

Podíl vlastních zdrojů na projektu? 

Koordinace projektu, ostatní realizační činnost

Jakou dobu předpokládáte pro realizaci projektu po zafinancování?

6 měsíců

V jakém časovém horizontu předpokládáte první zisk od zafinancování projektu? 

Po prodeji nemovitosti

 

Budete potřebovat zaměstnance? Kolik jich plánujete? Jakou roli budou hrát v projektu a jak je ohodníte?

Zaměstnanci nebudou zapotřebí. 

 

Jaký by měl být zisk po prvním roce života Vašeho projektu?

2 000 000,-Kč

Jaký by měl být zisk po druhém roce života Vašeho projektu?

5 000 000,-Kč

 

Jaký je Váš plán prodeje zboží či služeb v prvním roce?

Prodat dva rodinné domy po úplné rekonstrukci