Nákup nemovitostí za účelem pronájmu

Cílová částka 1.000.000 Kč
Plánovaný výnos 15 % p.a.

Vaše hodnocení

Pro hodnocení je potřeba se přihlásit

 

Název projektu

Nákup nemovitostí za účelem dlouhodobého pronájmu

Autor projektu 

Finanční dům s.r.o.

Celkový investiční náklad projektu 

900.000 - 1.000.000 Kč 

Kdo nese zodpovědnost za úspěšnost projektu? 

Jednatelé naší společnosti Finanční dům s.r.o.

Rozdělení investičních prostředku pro vývoj projektu 

Koupě nemovitosti a následný pronájem

Rozdělení investičních prostředků pro marketing 

Výdaje na marketing a jinou propagaci 0 Kč. (zájemce z interní databáze)

Rozdělení investičních prostředků pro režii společnosti

Koupě nemovitosti a následný pronájem

Silné stránky projektu 

Stabilní příjem, garance zisku, stoupajíce ceny nemovitostí

Slabé stránky projektu 

Dlouhodobá ale jistá investice

Jaké nové příležitosti se naskytnou po realizaci? 

Další finance pro případnou rekonstrukci, nebo kopě další nemovitosti určené k pronájmu. 

Jaké jsou hrozby či konkurence? 

Neplatící nájemce 

Zajištění odbytu/plán prodeje. 

Okamžitý pronájem

Reálný odhad návratnosti investice v měsících? Od zafinancování projektu. 

5 - 10 let / nebo prodej nemovitosti

Kolika % podíl nabídnete Investorům? 

Cca 80%

Nabídněte zvýhodněné služby či zboží k předprodeji.

Bezúroční půjčky do 20 000 Kč, které poskytne naše společnost. 

Podíl vlastních zdrojů na financování? 

5% - 20%

Jakou dobu předpokládáte pro realizaci projektu po zafinancování? 

1 - 3 měsíce. První zisk zhruba 1 měsíc od ostrého startu projektu.

Budete potřebovat zaměstnance?  

Nebudeme potřebovat žádné zaměstnance. 

Jaký by měl být zisk po prvním roce Vašeho projektu? 

5 - 10 %

Jaký je Váš plán prodeje v prvním roce? 

Okamžitý pronájem.