Naše Farm

Cílová částka 12.000.000 Kč
Plánovaný výnos 10 % p.a.

Vaše hodnocení

Pro hodnocení je potřeba se přihlásit

Název projektu 

NAŠE farm

 

Popis projektu a investičního záměru 

Vůbec první obchodní dům pouze s tuzemskou výrobou od malých a středních producentů a zemědělců. Tedy od těch jenž nazýváme "farmáři". Nepůjde zde však o nákup a prodej jako je to např.u SKLIZENO či GRUNT, ale o podnájem prostor (stylových mini obchůdků) jednotlivým farmářům. Máme na projekt unikátní rekonstruovaný, klimatizovaný prostor secesní budovy bývalé smíchovské tržnice. Jsme team (dvě manažerky, já a správce) lidí jenž se v Praze věnuje farmářským trhům již 10 let. A spolupracovali jsme na trzích jako je FT Náplavka, Jiřák, Kubáň, nebo Dvůr a byli u zrodu akcí jako je Pivní slavnosti, vinobraní, nebo Růžový máj.

Máme vypracovaný plán i postup realizace.

Máme vyjednanou smlouvu na prostor, kde se má projekt realizovat.

Máme team těch nejlepších lidí v této branži v Praze.

Máme smlouvu na 5 let a žádost na radě P-5 o prodloužení na dalších 5 let.

Máme vyzkoušený polotovar-prototyp v mnohem horší lokalitě, v rozbořeném statku bez investice, který jsme vytáhli do zisku. (Dvůr-nejen tržiště) A pořád funguje.(ale už také ne tak, jako když jsme ho dělali my.)

V případě, že získáme financování chceme být první podobný OD v ČR.

Chceme být nejlepší a vůbec jedničkou.

Chceme se přizpůsobit velkým nadnárodním korporacím a využít jejich marketing s duchem a kvalitou tuzemských výrobků.

Chceme vybudovat značku, která by certifikovala výrobce a jasně tak označovala opravdu českou kvalitní výrobu od dceřiných nadnárodních podniků, využívající bezcelní zony, pro chemické legislativy a levné pracovní síly v ČR.

Chceme expandovat do velkých českých měst.

Ale to nejdůležitější co chceme je:

nabídnout zdravou alternativu potravinovým nadnárodním koncernům a dát zákazníkovi možnost nakoupit vše na jednom místě, ale pouze české a tak tedy i kvalitní. Podporovat reálný HDP.
Investiční záměr projektu

Vstupní náklady

Vykoupení smlouvy o pronájmu prostor: 7 000 000 Kč.

Rekonstrukce vnitřních prostor a rozčlenění na prodejny: 4 000 000 Kč.

Návrh interiéru a loga: 100 000 Kč.

Startovní reklamní kampaň: 500 000 Kč.

Počáteční náklady (web, mzdy, provoz, tel, materiál atd..) 350 000 Kč.

Právní poradenství 50 000 Kč.

 

Provozní náklady měsíčně

Nájemné: 20 000 Kč.

Energie: 15 000 Kč.

Úklid měsíční generální: 20 000 Kč.

Splátka investice: 200 000 Kč.

Rozvoj, marketing, reklama: 25% z podílu na čistém zisku.

Mzdy

manažerka: 50 000 Kč.

správce: 30 000 Kč.

účetní: 10 000 Kč.

PR: 30 000 Kč.

uklízečka: 23 400 Kč.

 Autor projektu

Jméno:                       Jiří Pekárek

pracovní zkušenosti: 

2010-2011 jsem prodával květiny na farmářském trhu FT Kubáň.

2011  jsem pracoval po o.s. Archetyp jako správce farmářského tržiště Kubánské nám.

2011 až 2014 jako správce farmářského trhu Náplavka na Rašínově nábřeží.

2014 až 2015 jsem pracoval pro P10 majetková a.s. jako správce farmářského trhu Kubánské nám.

2015-2019 jsem provozoval vlastní farmářské tržiště Dvůr, kde jsem si mohl nanečisto vyzkoušet marketing a styl prodeje velkých nadnárodních koncernů. Dvůr měl být uzavřen a byl v dluhu. Ke dni mého ukončení práce bylv zisku 127 000kč a plně zaplněn prodejci.


Silné a slabé stránky projektu

Silné stránky projektu:

Vše co každý den potřebujeme, pod jednou střechou a každý den.

Trend zdravého životního stylu.

Trend ekologicky fungující ekonomiky a živ. stylu.

Nastupující trend velkých a krásných tržnic z tuzemským, lokálním a ekologickým zbožím.

Jednotlivý sortiment prodávaný přímo výrobcem, bez maloobchodní přirážky s proškoleným personálem za kterého výrobce osobně ručí.

Originalita projektu, styl prodeje a celkový dojem novorenesanční a secesní tržnice s parkovištěm a knihovnou v lokalitě Anděl.

Vedle tržnice Manifesto a Národní dům.

Nejlepší team v pořádání farm. trhů v Praze.

Veliké portfolio klientů-farmářů.

 

Slabé stránky projektu:

prozatím ne většinová cílová skupina zákazníků.

reakce obchodních domů-napodobení.
Prodej a strategie 

V našem případě půjde o podnájem jednotlivých prostor ověřeným a vybraným výrobcům.

Každý z našeho farmářského týmu spolupracovníků má svou kartotéku ověřených farmářů, kteří nás již znají z některé s předešlých spoluprací. Náš nejsilnější marketingový nástroj jsou tak naše jména a zkušenost našich klientů s námi.

Reklamní kampaň zadáme ovšem odborníkům.

My se budeme věnovat pouze FB, webu a pořádání a propagací eventů.
Obrat, náklady a zisk za první rok

Obrat za 1. rok: 10 000 000 Kč (přesněji od 5 000 000 až do 18 000 000 Kč.)  

Náklady za 1. rok: 4 776 000 Kč.

(v nákladech je již počítáno s měsíční splátkou investice ve výši 200 000 Kč.)

Zisk za 1. rok: cca 5 224 000 Kč.

Obrat, náklady a zisk za druhý a třetí rok

Viz. náklady za 1. rok s tím, že se počítá při úspěšném rozjezdu z navýšením nájemného a tím i zvýšením zisku za rok. Měly bychom se dostat v ročním obratu na částku: 18 000 000 Kč.

Náklady zůstávají stejné tedy : 4 776 000 Kč.

Zisk za další roky by tak měl činit: 13 224 000 Kč.

V měsíčních nákladech po dobu 5-ti let je počítáno s 200 000 Kč vrácení investice.

Ale při kladné odpovědi rady P-5 na prodloužení smlouvy o dalších 5 let tyto náklady zmizí a zisk se tak zvětší o dalších 2 400 000 Kč ročně.