NOMOPHO

Cílová částka 3.000.000 Kč
Plánovaný výnos 30 % p.a.

Vaše hodnocení

Pro hodnocení je potřeba se přihlásit

Autor projektu

Autorom projektu je Dušan GUBO

 

Popis projektu

Projekt NOMOPHO je reakcia na riešenie problému ,keď potrebujete dobiť batériu Vášho mobilného telefónu na verejnosti .Vo svete sa rozvíja fóbia spojená zo strachu s nefunkčného mobilu .Jedným s príčin tkz.nomofóbie (no mobile phobie)je podľa mnohých štúdií aj strach s úplného vybitia batérie Vášho mobilného telefónu .Táto nepríjemná udalosť sa Vám môže stat počas prechádzky ,nákupu alebo obchodného stretnutia na verejnosti , v miestach ,kde nie sú možnosti napojenia do siete ,alebo sú len obmedzené možnosti dobitia batérie Vášho mobilu. NOMOPHO je sieť partnerských prevádzok so službou RENTAL POWER BANK . Projekt má za cieľ ponúknuť zákazníkom doteraz na našom trhu nejestvujúci automatizovaný samoobslužny systém prenájmu power banky cez mobilnú aplikáciu a v budúcnosti zastávať silné miesto na európskom a globálnom trhu.

Celkový investiční náklad projektu

3 000 000,-Kč

 

Jaké subjekty budou do projektu zapojeny ( fyzické/ právnické osoby )?

Dušan Gubo ,novozaložená s.r.o

 

 

Kdo nese zodpovědnost za úspěšnost projektu?

Dušan GUBO

 

Rozdělení prostředků pro vývoj projektu

2 500 000,- Kč na nákup dobíjacích staníc s power bankami

250 000,- Kč vývoj app

250 000,- Kč marketing a ostatné náklady spojené so štartom projektu,rezerva

 

Rozdělení prostředků pro marketing

Marketingovú strategiu služby budeme zabezpečovať formou onnline marketingu svojpomocne,predpokladané náklady do 7500,- CZK /mes.

 

Rozdělení prostředků pro režii společnosti

50 000,-Kč / pre prvý rok

Silné stránky projektu

-Nová služba na trhu

-Alternatíva okamžitého riešenia proti úplnej strate energie v mobilnom zariadení na miestach kde sú obmedzené možnosti dobíjať zariadenia z verejnej siete.

-Služba využívajúca model zdielanej ekonomiky.

-Jednoduché samoobslužné onnline riešenie pomocou mobilnej aplikácie a naskenovania QR kódu

-Automatizovaný system so zabudovaným elektrickým zámkom proti neopravnenému používaniu

-Zanedbatelné náklady za nájom power banky,záložná energia vždy a všade so sebou

-Množstvo partnerských miest pre nájom aj vrátenie energeticke banky

-Odpadá nutnosť každodenného nosenia a vlastnenia záložných zdrojov

-Efektívnejšie a ekologickejšie využitie produktu - model ekonomického zdielania 

 

Slabé stránky projektu

-Vyšší štartovací finančný obnos na finančné zabezpečenie a uskutočnenie zámeru

-Nová služba na trhu

Jaké nové příležitosti se naskytnou po realizaci?

Po realizácií zámeru na domácom trhu plánujeme v nasledujúcich rokoch rozšíriť naše pôsobenie do okolitých krajín a ďalších krajín EU.

Jaké jsou hrozby či konkurence?

Priama konkurencia ,kedže na našom trhu podobný business model založený na zdielaní záložných zdrojov pre koncového zákazníka nieje v ponuke.Za konkurenčné produkty môžme označiť napr.dobíjacie kiosky na prenájom (CHARGEBOX).

Zajištění odbytu / plán prodeje

Hlavný príjem za službu bude z prenájmu power bánk cez aplikáciu,v budúcnosti uvažujeme o zabezpečení príjmu za reklamný priestor v aplikácií. Zmluvné zabezpečenie partnerských miest na umiestnenie nájomných staníc zabezpečuje autor projektu.

Reálný odhad návratnosti vložených finančních prostředků v měsících

15-36 mesiacov

Kolika % podíl firmy jste ochotni uvolnit?

30%

 

Popis služby / produktu

Projekt NOMOPHO je automatizovaný system prenájmu power banky cez mobilnú aplikáciu pre dobíjanie batérií mobilných telefónov na verejných miestach so žiadnou alebo obmedzenou možnosťou napojenia do siete(nakupné centrá,výstaviská,reštaurácie,bary,kaviarne, a pod.)

Podíl vlastních zdrojů na projektu? 

Autor projektu pracuje na zámere 10 mesiacov a investoval súkromné finančné prostriedky v objeme 175 000,-CZK

Jakou dobu předpokládáte pro realizaci projektu po zafinancování?

3 mesiacov

V jakém časovém horizontu předpokládáte první zisk od zafinancování projektu? 

nasledujúci mesiac od štartu projektu

 

Jaký by měl být zisk po prvním roce života Vašeho projektu?

3 000 000,-Kč

 

Jaký by měl být zisk po druhém roce života Vašeho projektu?

6 000 000,-Kč

 

Jaký by měl být zisk po třetím roce života Vašeho projektu?

9 000 000,-Kč

 

Jaký je Váš plán prodeje zboží či služby v prvním roce?

Plán predaja služby spočíva v zabezpečení dostatočnej siete partnerských miest na rozmiestnenie dobíjacích staníc s power bankami po prevádzkach v nákupných centrách (fastfoodov ,kaviarní,oddychových zón nakup.centier) ,partnerských prevádzok na autobusových a vlakových staniciach a reštaurácií a kaviarní v centre veľkých miest .