Pokročilý způsob vytápění domů

Cílová částka 25.600.000 Kč
Plánovaný výnos 5 % p.a.

Vaše hodnocení

Pro hodnocení je potřeba se přihlásit

Aktuální situace

Vytápění a ohřev teplé užitkové vody (TUV)

- vysoké náklady ve všech částech světa

- výroba tepla je spojena s emisemi, které zatěžují životní prostředí

- podíl emisí z vytápění dosahuje na celkovém množství emisí  cca 20 %, 

- podíl emisí benzo(a)pyrenu z vytápění dosahuje cca 60 %

 

Současné řešení snižování emisí z vytápění a ohřevu TUV

- zateplení

- používání kotlů s vysokou účinností

- používání obnovitelných zdrojů energie (OZE)

- centralizované zdroje (teplárny, kombinovaná výroba elektřiny a tepla)

 

Nevýhody současného řešení

- dlouhá návratnost zateplení, výhodnější jsou nové pasivní domy

- OZE jsou závislé na vnějším prostředí (svit slunce, vítr, venkovní teplota vzduchu, období sklizně energetických plodin)

- nutnost výstavby a údržby energetické infrastruktury (rozvody elektřiny a teplovody)

 

 

Řešení - LENR

LENR - Low Energy Nuclear Reaction

nízkoenergetické nukleární reakce, které pracují se slabou jadernou interakcí

teoretické základy v roce 2005 formulovali A. Widom a L. Larsen

 

Widom-Larsen teorie (zjednodušená)

ve specifických reaktorech lze okamžitě přeměnit téměř jakákoli lokálně produkovaná nebo dopadající gama záření přímo do elektromagnetického záření infračerveného spektra (teplo)

správná konstrukce a použití vhodné náplně reaktoru zabezpečuje odstínění vzniklého gama záření  tím, že jej přemění v teplo

nukleární reakce způsobuje změnu poměru izotopů v reaktoru, kdy je po určité době používání tento poměr změněn tak, že další exotermické reakce již nemohou probíhat

 

Představované řešení LENR

kompaktní, bezpečný a plně řiditelný reaktor, který při vhodné stimulaci dodává plně kontrolovaný konstantní tepelný tok.

 

V České republice bylo patentováno technické řešení kompaktního reaktoru vyžívajícího fyzikálního principu LENR. Zkoušky zařízení postaveného na základě patentové dokumentace potvrdily generování trojnásobku dodané tepelné energie. Náplní rektoru jsou izotopy práškového niklu a lithia v uzavřené  vodíkové atmosféře. Iniciace a řízení reaktoru probíhá prostřednictvím dodaného tepla získaného z elektrické topné spirály nebo spalováním uhlovodíkových paliv (například LPG plynová bomba). Nízký příkon reaktoru LENR umožňuje, aby bylo k jeho iniciaci využíváno OZE, například z akumulované elektřiny získané ze solárních panelů. Standardní rozměry umožňují osadit reaktor do současně vyráběných elektrokotlů a bojlerů.

 

Reaktor LENR, vnitřní konstrukce

Reaktor je umístěn v hermetickém nerezovém obalu opatřeném přírubou. Aktivní materiál je nanesen na keramické porézní kostře.

 

 

Reaktor LENR, patentová ochrana

V České republice byl získán zastřešující patent, který se vztahuje na ochranu duševního vlastnictví v Evropské unii. Kromě toho byly v rámci programu ochrany duševního vlastnictví podány patentové přihlášky v USA, Japonsku, Číně, Jižní Koreji a Rusku podle programu PCT (Patent Cooperation Treaty).

Patentová ochrana umožňuje vyrábět reaktory LENR v různých variantách pro různá technická řešení a se škálovatelným výkonem. 

 

 

Reaktor LENR, strategie projektu


Etapa 1 - výzkum a vývoj 

Vypracování technologické dokumentace reaktoru pro zahájení hromadné automatické sériové výroby. Přilákání strategického investora. Zahájení ověřovací výroby.

 

Etapa 2 - výstavba výrobního podniku

Vytvoření marketingové a distribuční strategie. Zahájení velkosériové automatické výroby. Uvedení produktu na mezinárodní trh.

 

Etapa 3 - rozšíření výroby 

Rozšíření portfolia výrobků pro různé výkony (5, 10, 30, 100 kW, jednotky MW), různé iniciace (plyn, elektřina a tekuté uhlovodíky), různé instalace (kotle, bojlery, radiátory).

 

 

Reaktor LENR, ekonomická rozvaha

 

Etapa 1 - výzkum a vývoj 

Potřebné investice: 1 000 000 eur

Doba návratnosti: 1 rok

Výnosy z prodeje ověřovací série: 5 000 000 eur

 

Etapa 2 - výstavba výrobního podniku

Potřebné investice: 25 000 000 eur

Doba návratnosti: 2 roky

Cílový objem výroby (1,2 mil.ks/5kW): 6 GW/rok

Předpokládaný zisk v 2. roce provozu: 11 000 000 eur

 

Etapa 3 - rozšíření výroby 

Potřebné investice: 40 000 000 eur

Doba návratnosti: 2 roky

Cílový objem výroby: 40 GW jmen. výkonu

Předpokládaný zisk v 2. roce provozu: 60 000 000 eur

 

Etapa 1 - předsériová a ověřovací produkce

Výrobní náklady na 1 kW jmenovitého výkonu: 20 euro

Velkoobchodní cena reaktoru 1 kW jmen.výk.:90 euro

Počet vyrobených kusů různého výkonu: 20 tisíc

 

Etapa 2 - plný výkon výrobního podniku

Výrobní náklady na 1 kW jmenovitého výkonu: 10 eur

Velkoobchodní cena reaktoru 1 kW: 50 euro

Cílový objem výroby (jmenovitý výkon):     6 GW

Bod zvratu (jmen. výkon vyrobených reaktorů): 750 MW

 

Etapa 3 - rozšíření výroby 

Potřebné investice: 40 000 000 eur

Doba návratnosti: 2 roky

Cílový objem výroby: 40 GW jmen. výkonu

Předpokládaný zisk v 2. roce provozu: 60 000 000 eur

 

Business model Etapa 1

Rozdělení podílů v účelově založené firmě (Special Purpose Entity, SPE)  na výrobu reaktorů LENR při investici 1 000 000 eur:

 

Investor 30 % - prvořadé vracení investovaných prostředků, kontrola činnosti společnosti.

РНЕ s.r.o. + ITACA 70 % majitel patentu, hlavní konzultant a technolog projektu, pomoc při jednáních s investory. Zajištění administrativní a marketingové infrastruktury, řešení právních aspektů projektu, organizace výroby.

 

 

Business model Etapa 2

Rozdělení podílů v SPE na výrobu reaktorů LENR při strategické investici 25 000 000 eur:

 

Investor 70 % - řízení provozu a strategická rozhodování, kontrola činnosti společnosti.

РНЕ s.r.o. 15 % - hlavní konzultant projektu. 

ITACA Business Incubator 15 % - zajištění administrativní a marketingové infrastruktury projektu,  řešení právních aspektů projektu, organizace výroby.

 

 

Business model Etapa 3

Rozdělení podílů v SPE na výrobu reaktorů LENR při strategické investici do rozšíření výroby ve výši 40 000 000 eur:

 

Investor 70 % - řízení provozu a strategická rozhodování, kontrola činnosti společnosti.

РНЕ s.r.o. + ITACA 30 % - hlavní konzultant projektu. Zajištění administrativní a marketingové infrastruktury projektu, řešení právních aspektů projektu, organizace výroby.

 

 

Iniciátor projektu – Oleg Olšanský

Vystudoval polytechnický institut, obor robotika a systémy řízení technologických procesů.

Je uznávaným odborníkem v oblasti energetiky, strojírenství, robotiky a průmyslové automatizace, zabýval se výrobou elektřiny s vyžitím moderních technologií.

Je autorem mnohých technických aplikací z oblasti energetické bezpečnosti, záložních zdrojů elektřiny, výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, zabýval se  vodíkovými palivovými články.

Prosazuje inovativní management lokální energetiky (ostrovní nezávislé systémy).