Prázdninová mise

Cílová částka 250.000 Kč
Plánovaný výnos 8 % p.a.

Vaše hodnocení

Pro hodnocení je potřeba se přihlásit

NÁZEV PROJEKTU

Prázdninová mise

 

 

CELKOVÝ INVESTIČNÍ NÁKLAD PROJEKTU 

250  000 KčKDO NESE ZODPOVĚDNOST ZA ÚSPĚŠNOST PROJEKTU?

Jiří Křepela

 

PROČ CHCETE PODNIKAT? ČEHO CHCETE DOSÁHNOUT?

Motivaci k podnikání jsem získal již na střední ekonomické škole, kterou jsem studoval

při práci. Po té jsem se pokoušel s kamarádem rozjet projekt obchodování s

nemovitostmi, na který však nebyla ještě vhodná doba. Další zkušenosti jsem získal při

práci v úvěrovém oddělení jedné banky,POPIS PROJEKTU

Začátkem července 2018 jsem zahájil projekt s názvem Prázdninová mise. Mým

impulsem je v reakci na vyučování některých předmětů v dnešních školách způsob jak by

 

mohli děti zábavným způsobem získávat informace. Cílem projektu je pomocí serie e-

knih koncipovaných jako dobrodružné výpravy zaujmout formou příběhu děti k získávní

 

informací, a zábavnou formou jim umožnit náhled do různých historických období, života

v minulosti i pohledu na některé hitorické události a osobnosti. Stejně tak je seznámit s

některými zajímavými uměleckými výtvory a životem některých národů a etnik. Základem

pro každé období je kniha ( e-kniha) na kterou navazují další informace uveřejněné

formou internetových blogových příspěvků. Za tím učelem jsem vytvoři webowé stránky

a blog, který je však bohužel v současnosti mimo provoz.

Cílem je distribuce první mise všem zdarma, za účelem získání emailového kontaktu a

druhý díl by měl být již zpoplatněný. Dalším cílem je průběžná komunikace se

zákazníkem prostřednictvím emailu a FB stránky, která jej bube informovat nejen o

nových příspěvcích na blogu, ale i o dalších akcích a zajímavostech týkajících se tématu

projektu.

Jedná se o dlohodobý projekt ( více informací příp. osobně ) s cílem expanze do

zahraničí. Projekt pracuje s velmi nízkými naklady a a lze jej nastavit do téměř plně

automatizované podoby.

 

SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY PROJEKTU 

Sílné - nízké provozní náklady, možnost nastavení automatické funkčnosti projektu.

Slabé - Obtížnost zaujmout jakýmkoliv způsobem dnešní děti k četbě a získávání informací. (

pokud nevytvoříte kultovní postavy, o což bych se rád pokusil)

 

 

ZNÁTE SVOJI KONKURENCI?

 

Jedinným podobným typem projektu je serie tištěných knih Kouzelný atlas napsaná p.

Veronikou Válkovou. Serie je ukončena.

JAKÁ VNÍMÁTE RIZIKA PŘIJETÍ VAŠEHO PRODUKTU/SLUŽBY CÍLOVÝMI ZÁKAZNÍKY? JAK HODLÁTE ŘEŠIT TATO RIZIKA?  

V případě nízkého zájmu ze strany primárních uživatelů projektu je plán B přímý kontakt

základních škol a nabídnutí projektu jako učební pomůcky.

 

ZAJIŠTĚNÍ ODBYTU/PLÁN PRODEJE. 

marketingové kanály: FB a po navázání kontaktu přímá emailová komunikace s dětmi.

Stránky a servery zaměřené na matky. Kontak jednotlivývch škol

PODÍL VLASTNÍCH ZDROJŮ NA FINANCOVÁNÍ? 

3 roky práce na tvorbě projektu + asi 15 tis. CZK.

 

REÁLNÝ ODHAD NÁVRATNOSTI INVESTICE V MĚSÍCÍCH? OD ZAFINANCOVÁNÍ PROJEKTU. 

9 měsíců

KOLIKA % PODÍL NABÍDNETE INVESTORŮM? 

30%

BUDETE POTŘEBOVAT ZAMĚSTNANCE?  

v počáteční fázi projekt nepotřebuje zaměstnance.

 

JAKÝ BY MĚL BÝT ZISK PO PRVNÍM ROCE VAŠEHO PROJEKTU? 

800 tis.  kč. 

 

JAKÝ BY MĚL BÝT ZISK V DRUHÉM ROCE?

v případě úspěšné expanze do zahraničí 10 mil. CZK