Projekty pro moderní život

Cílová částka 500.000 Kč
Plánovaný výnos 10 % p.a.

Vaše hodnocení

Pro hodnocení je potřeba se přihlásit

NÁZEV PROJEKTU

Projekty pro moderní život

 

 

POPIS PROJEKTU A INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU

Program1. Celoroční skleníky: solární, horské, okrasné viktoriánské, kvadratické,

designové, pergolové. Vše v mnoha rozměrových variantách (nejen délkových). I když

mají nesrovnatelné parametry, pro které jsou stavbami budoucnosti, přesto stačí se jen

na ně podívat a už tento důvod mnohé nadchne. A myšleno je na všechny příjmové

skupiny. Nikde nenajdete podobnou nabídku tak kvalitních skleníků. Téměř všechny typy

prověřeny postavením. Program je navrhnut pro sériovou - hromadnou výrobu.

Program 2. Inovativní technologie pergolového zastřešení sklem a nyní to nejdůležitější -

vodorovných zastřešení. Design a snadná technologie o které se architektům jen sní. O

zákaznících nemluvě. Ověřeno kromě několika desítek staveb, také cca deseti

svépomocnými stavbami. Je to určeno pro široké uplatnění ve stavebnictví, tesařských

stavbách, pro zručné kutily. Původní vynález bez smysluplné konkurence.

Program 3. Spojkové systémy na jeklové pevné konstrukce, na trámové konstrukce a až

na některá speciálnější řešení, nepotřebujete ani zámečníka, ani truhláře, aby jste si

mostavili dokonalou moderní například pergolu. Systémy těchto spojek jsou původní,

principelně podobné opět nikde neexistují. Určeno pro všeobecné použití ve

neomezeném účelu použití. Snadno- rychle- pevně-elegantně. Produktů je několik typů v

rozměrových a prostorových variantách. Celosvětově je tendence, nějaký takový systém

vytvořit a i jejich mnohem nepraktičtější řešení májí velký komerční úspěch.

KDO NESE ZODPOVĚDNOST ZA ÚSPĚŠNOST PROJEKTU?

Karel Pospíšil

 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROJEKTU

Shrnu to obráceně. Technologie produktů je vlastní, tedy vyvinuta, provedeny základní

podklady pro odpovájící výrobní dokumentaci, skoro všechny jsou již ověřeny v praxi a

kusovou výrobou. Záměrem projektu je postupně podle připravenosti spustit hromadnou

výrobu a prodej. Marketingové tahy jsou značně ověřeny, prodejní křivky mohou mít jen

hypergolický stoupavý charakter po mnoho let. Poptávka bude pro bezkurenčnost, pro

zaplnění "díry" na trhu, pro jednoduchost a praktičnost využití, pro nový a moderní design, pro snadnou vyrobitelnost, pro svoje užitné vlastnosti, nesporně po mnoho let výrazně vyšší, než schopnost ji uspokojit. A expandování mnoha produktů za hranice je samozřejmé. ..... Cena není ovlivněna konkurencí, jen neuspokojitelnou poptávkou. A není to fejk. Rozjezd lze v několika variantách- rychlostech, odpovídajících vloženému vkladu (a tomu odpovídajícímu podílu). Počátek reálnosti a smysluplnosti by mohl začínat na cca 10 mil. Kč. Optimální kolem 25 mil. Kč (značnou část bude tvořit investice do kompletní infrastruktury, část do vytvořených zásob). Reklama a marketing z vkladu je pouze zlomkem. Podstatné je kvalitní zpracování webové a katalogové presentace. Investiční prostředky si program počnr v krátkém horizontu vytvářet sám. Při  smysluplném principuje předpokládaná návratnost spíše v měsících než

 

 

AUTOR PROJEKTU

Autorem projektu (a všech předkládaných produktů) jsem já osobně. Pracuji na vývoji a prověřování těchto produktů cca 15 let, po předchozích 15ti letech zkušeností v oboru, kde jsem došel k závěrů, že je třeba zastaralé technologie nahradit novými a

dokonalejšími. V této oblasti se nikde posun vpřed neprojevoval. Vše jsem tedy

Knancoval sám z toho co jsem vydělal, pro kohokoliv to nebyla oblast všeobecného

zájmu). Doba se ale již významně změnila, potřeby kvalitní, zdravé a stále přístupné

produkce zeleniny, potřeba elegantního praktického doplńku domu, efektivita, změny

klimatu, nedostatek řemeslníků, požadavky na moderní pojetí staveb apod., to vše a

mnohé další faktory, je již požadováno a na trhu nejsou. Dovolím si malé přirovnání. Jaké si koupíte auto? Které jen jede?, nebo které se vám líbí, nebo má super výkon, či

dokonalé bezpečnostní prvky? A tyto prvky jsou dnes na tom stejně. Ale nejsou. A já s nimi přicházím. A nebude snadné tak dokonalé produkty konkurenčně ohrozit. A můj příběh? To je dlouhá a pestrá story. A ne vždy závidění hodná. Důležité jsou ale produkty.

Ty jsou byznys, já jsem jen autor. Přeji si aby to byl náš byznys. Nepopírám, je to hodně velké.

 

 

 

SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY PROJEKTU

Silné stránky jsem asi již stručně popsal, je nemožné neuspět, je na realizátoru kolika

ciferná čísla to budou. Nejslabším článkem jsem nyní já. A bez vašeho vstupu, pomoci a zapálení, tyto produkty na další desítky let usnou, než s nimi postupně přijde někdo jiný. Já jim dal 30 let. Nedovedu si představit lepší příležitost a spolehlivost projektu.

 

 

PRODEJ A STRATEGIE

Vše vychází především ze zkušeností. Příklad. informační článek na hlavní straně.

Seznamu po dobu 3 hodin, na jeden ani ne závratný produkt, zpusobil okamžitou návštěvnost na webu (bez odkazu - vygooglovanou) z obvyklých 30ti na 1000. Za ten denbylo 85 poptávek (nemohl jsem odpovědět ani na třetinu), spadlo z toho5 zakázek. Zacestu z Blatné do Prahy jsem měl 19 hovorů. To vše před3mi lety. A znovu poukazuji, že to byla reakce na JEDEN produkt, jednu stavbu. A v mé nabídce jsou jich stovky. Za tyto produkty jsem byl oceněn loni v soutěži "Živnostník roku" účastí mezi top desítkou v Praze. Následně se ale vyznamenala slepá spravedlnost. To je ještě ale ve hře.

 

OBRATY, NÁKLADY A ZISK ZA PRVNÍ ROK

Tuto charaktiristiku nelze smysluplně vyjádřit. Dosud šlo o provedení prototypů, byť jako zakázek, nějak jsem to Knancovat musel. Některé produkty nemohu ani zveřejnit, vyžadují důslednou ochranu. Ale i tak jsem stále šel dál, než se mi pokusili některé produkty zcizit. A velmi raKnovaně. Soud jim nejen překryl jejich trestné jednání, ale také "vypral" neoprávněně získané zisky. I přes nepochopitelný trestný postih jsem produkty uchránil. Je to nyní u dovolacího soudu, kam jsem se odvolal. I za tato rizika to stálo. Předpoklad je , že výše investice se potká se ziskem do jednoho roku. Bez ohledu na výšši investice. Podstatné je, že tolze spustit téměř ihned, některé produkty jsou plnohodnotně na to připraveny. A stále je to hlavně jen moje práce. Snad je z presentace jasné, že už rozsah mé práce převyšuje několikrát obvyklý akční průměr. Nemohu být odborníkem na úplně vše vč. IT, ekonomie, práva a pod. Nebo je to stále ještě málo?


OBRATY, NÁKLADY A ZISK ZA DRUHÝ A TŘETÍ ROK

To je doba již jen zisková. Výše ale bude odpovídat výši investice a tedy i rychlosti a

rozsahu. Hypergolický vývoj je jednoznačný předpoklad.