Hodnota projektu: 22.800.000 Kč
CÍLOVÁ ČÁSTKA: 5.000.000 Kč
VOLNÝ PODÍL: 90 % ?
Cena za 1% podílu: 55.555 Kč
Min. částka pro nákup: 55.555 Kč
NAŠE HODNOCENÍ PROJEKTU: B Střední riziko ?
Zajištění projektu: Ano, částečně ?
1%

Předobjednáno 55.555 Kč z cílové částky 5.000.000 Kč

Nezávazná poptávka podílu

Detailní PDF dokumentace ke stažení

Uživatelé, kteří podporují projekt

 

 

Developerské družstvo SIMPLY SHORT DEVELOPMENT plánuje výstavbu 14 nízkoenergetických rodinných domů v krásné a velmi klidné lokalitě u lesoparku 10 minut od centra Kladna. Dvojdomy a trojdomy s podlahovou plochou 120 m2 na parcelách o výměru 300-700 m2.

Zahájení výstavby bude v létě roku 2020, prodej domů začne na podzim roku 2020. Do projektu družstva se umožní vstoupit právnické osobě s kapitálem 5.000.000 Kč, což je cílem této investiční příležitosti. Tato nová právnická osoba se stane jedním z družstevníků. V rámci tohoto projektu nabídne profit z realizace developerského projektu. Prezentace Development Kladno

 

PROČ PROJEKT POPTÁVÁ FINANCOVÁNÍ

Jedná se o projekt, který je svojí velikostí snadno uchopitelný a rychlý z hlediska všech povolení a výstavby. Jeho projektová příprava je velmi kvalitní.

V rámci tohoto projektu se založí nová společnost, která se bude podílet na spolufinancování menšího developerského projektu v obci Motyčín. Na financování projektu je potřeba sehnat cílovou částku 5.000.000 Kč, kromě ní bude na financování využit i standartní seniorní úvěr poskytnutý bankou. 

 

SIMPLY SHORT DEVELOPMENT

Developerské družstvo, právnická osoba, která investuje vlastní zdroje do developerských projektů, obchodních podílů ve firmách a nákupů nemovitostí za účelem pronájmu.

Výhoda družstva

  • vlastní kapitál se spojí z členských vkladů členů družstva
  • každý člen má jeden hlas a na členské schůzi všichni spolurozhodují o osudu družstva
  • podílí se výší svého vkladu na hospodaření družstva
  • výkonnou moc družstva má představenstvo družstva, které reprezentuje družstvo na veřejnosti

 

BUDOUCÍ VLASTNICKÁ STRUKTURA

Základem projektu bude vytvoření nové právnické osoby, která získá výše uvedený členský podíl v družstvu. Právnickou osobu bude zakládat INVESTER GROUP HOLDING s.r.o., která uvolní investorům obchodní podíl o velikosti 90 % formou nepřímého podílu. Vlastnická struktura společnosti bude následující:

  • 90% Volný obchodní podíl - určeno pro zájemce o nepřímý podíl
  • 10% INVESTER GROUP HOLDING s.r.o. (koordinace projektu)

 

ROZDĚLENÍ INVESTIC

Veškeré získané finanční prostředky budou použity pouze za účelem realizace právnické osoby a developerského družstva.

OBČANSKÁ VYBAVENOST

V blízkém okolí se nachází:

  • stanice BUS Kladno
  • mateřská a základní škola Kladno-Švermov
  • velmi dobrá dopravní dostupnost s Prahou je jak po želežnici, tak silniční infrastrukturou.
  • pošta, potraviny, městská knihovna, sportovní areál.

 

INVESTOR

 

 

MONETIZACE

Uživatel zakoupí nepřímý obchodní podíl v právnické osobě nově zakládané společností INVESTER GROUP HOLDING s.r.o. a to ve výši 1 % za cenu 55.555,-Kč. V případě, že developerské družstvo splní odhady finančního plánu, uživatel získá v dvouletém časovém horizontu výnos 24,90%, tj. 12,45% p.a. při vložené částce 55.555,-Kč. Po dvou letech budou nemovitosti prodány a vklad plus výnos vráceny investorům. Výplata výnosu proběhne až po druhém roce běhu projektu.RIZIKO

,,Rating:B Střední riziko’’ - Tento rating přidělujeme projektům, které nemají žádnou nebo minimální obchodní historii. Projekt bude realizovat společnost, v níž INVESTER vlastní obchodní podíl.