VÝNOSY PROJEKTŮ

Přehled výnosů jednotlivých projektů na naší platformě. 

 

 

INVESTER ZVEŘEJŇUJE VÝNOSY PROJEKTŮ.

Jsme transparentní. Proto jako jedna z mála a možná jediná crowdfundingová platforma zveřejňujeme výnosy všech úspěšně zainvestovaných a zrealizovaných projektů. Každá investice je riziková. V Investeru proto věříme, že poskytování otevřených informací jak investorům, tak i autorům jednotlivých projektů je cesta k úspěchu.

 

DŮVĚRA JAKO ZÁKLAD ÚSPĚCHU

Odhady se od skutečnosti mohou vždy lišit. Predikce vývoje výnosů přitom oscilují kolem reality oběma směry. Projekt s velkým rizikem může překvapit pozitivně, stejně jako projekt s vysokým ratingem negativně. Ale už samotný fakt, že dostal vaši důvěru a je zafinancovaný, znamená, že má obrovský potenciál k úspěchu.

 

PRŮMĚRNÝ VÝNOS

U posouzení vývoje jednotlivých výnosů je nutné brát v potaz stávající dobu realizace projektu a jeho další plánovaný vývoj. Neustále se zlepšujeme a jsme otevření. A snad i to má dopad na vývoj průměrného výnosu projektů financovaných prostřednictvím platformy INVESTER, který byl v roce 2018 roven 9,11% p.a. a roce 2019 dosáhl 10,17% p.a. Bohužel v covidovém roce 2020 se průměrný zisk snížil na 7,38% p.a., ale i přesto si myslíme, že je to dobrý výsledek vzhledem k ekonomické situaci v době pandemie.