Jak fungujeme pro investory

INVESTER funguje na principu "finance za podíl ve společnosti". U nás kupujete obchodní podíl ve zvoleném startupu nebo společnosti, která tím získává kapitál na rozjezd. Vy jako investor získáváte ve společnosti obchodní podíl a nárok na část jejího zisku. Pokud je společnost úspěšná můžete později podíl výhodně prodat.


REGISTROVAT SE2 jednoduché možnosti pro investory

První možností je zakoupit nepřímý obchodní podíl v projektu prostřednictvím společnosti INVESTER a mít tak podíl na zisku bez starostí. Možnost, kterou preferuje většina našich uživatelů.

Druhou možností je zakoupit přímý obchodní podíl a stát se spolumajitelem v dané společnosti. Získáte vliv na fungování a kontrolu projektu, ale také spoluodpovědnost za činnost firmy.

Zvolit možnost přímého nebo nepřímého podílu můžete individuálně u každého projektu.
Zaregistrovat se ale můžete již nyní.

REGISTROVAT SE

Mechanika invester

1)

Vyberte si projekt

a objednejte svůj podíl ve
vybraném businessu.

1)

Úspěšně zafinancováno

Pokud nevybereme celou částku, vrátíme Vám peníze.

1)

Realizujeme projekt

Tvorba zisku je naše priorita.

1)

Vyplácíme zisk

V rámci každoroční účetní uzávěrky přerozdělíme zisk.

1)

Vyberte si projekt a objednejte si svůj podíl

Ve vybraném projektu si zvolte variantu přímého nebo nepřímého podílu. Zvolte kolik procent projektu chcete zakoupit a proveďte objednávku. Sledujte, jak se vyvíjí zájem ostatních investorů.

V případě nepřímého podílu drží váš obchodní díl společnost INVESTER a připisuje zisk z projektu na Váš uživatelský účet po celou dobu existence projektu.

Také je možné získat přímý obchodní podíl. Tato možnost je zajímavá pro velké investory, kteří se chtějí stát spolumajiteli projektu a mít možnost jej ovlivňovat.2)

Skvěle! Úspěšně zafinancováno!

Ve chvíli, kdy projekt dosáhne cílové částky, začínáme s realizací. Ta probíhá buď v režii společnosti INVESTER nebo prostřednictvím pro tyto účely nově založené právnické osoby. Realizace projektu probíhá vždy v součinnosti s autorem projektu a zainteresovanými stranami. INVESTER v nově vzniklé společnosti vždy získává obchodní podíl a stává se tak společníkem se všemi právy a povinnostmi. Pokud se projekt nezafinancuje, vrátíme zpět celou vloženou sumu.3)

Realizujeme projekt za účelem zisku

Veškeré úsilí je nyní směřováno do úspěšného rozvoje projektu. Ve chvíli, kdy začíná generovat zisk, INVESTER jej začíná rozdělovat jednotlivým vlastníkům nepřímých podílů. Pokud jste se rozhodli pro přímý podíl, máte v rámci něj také veškerá práva a povinnosti společníka - máte plný přístup do činnosti právnické osoby a můžete nahlížet do jejího účetnictví.4)

Vyplácíme zisk

Připisujeme zisky uživatelům, a to na základě každoroční účetní úzávěrky projektu. Uživatel dostává zisk odpovídající jeho vlastněnému procentuálnímu podílu. Vlastněný obchodní podíl může v závislosti na ekonomických výsledcích společnosti časem získat mnohonásobnou hodnotu. Uživatel je pak může výhodně prodat případnému zájemci, ať už se jedná o soukromého zájemce nebo platformu INVESTER.Modelový příklad

Získání nepřímého obchodního podílu

Michal si vybral nákup nepřímého obchodního podílu ve společnosti „Dovoz zboží z Bali“ v hodnotě 200.000 Kč. Zakoupil 10% podíl v projektu. Jelikož si vybral formu nepřímého obchodního podílu, podíl za něj drží společnost INVESTER. Projekt vzbudil zájem dalších uživatelů a společně jej celý zafinancovali.

V rámci každoroční účetní uzávěrky společnosti jsou přerozděleny zisky. INVESTER připisuje 10% zisku společnosti na Michalův uživatelský účet. Michal má nárok na pravidelné každoroční výplaty a to dokud společnost existuje a generuje zisk.

Jelikož se společnost „Dovoz zboží z Bali“ za několik let rozrostla ve středně velkou korporaci působící i na zahraničním trhu, Michalův obchodní podíl má již násobně větší hodnotu než původních 200.000 Kč. Když se Michal rozhodne, může svůj 10% podíl výhodně prodat jinému zájemci, ať už se jedná o soukromého investora, uživatele platformy INVESTER nebo samotnou platformu INVESTER.

Získání přímého obchodního podílu

Zdeněk si vybral variantu nákupu přímého obchodního podílu. Spolu s dalšími uživateli naplnili cílovou částku a projekt zafinancovali. V nově založené právnické osobě "Dovoz zboží z Bali s.r.o." se Zdeněk stává spolumajitelem se všemi právy a povinnostmi, které s podílem v obchodní společnosti souvisí.

Společně s autorem projektu se podílí na rozhodování o směřování projektu, má přístup do účetnictví a všech dalších oblastí projektu. Spolurozhoduje také o výplatě zisku. Jeho část je po zdanění vyplacena přímo na jeho bankovní účet nebo jinou jím zvolenou formou.

Zaujali jsme Vás?

Pojďte do toho a vydělávejte chytře! Registrace trvá jen 3 minuty a je nezávazná!

REGISTROVAT SE