Jak fungujeme pro investory

U nás v INVESTERu si můžete koupit podíl v různých perspektivních projektech. Startupy tak získají kapitál na rozjezd, firmy na expanzi a vy nárok na část jejich zisku. Pokud je daný záměr úspěšný,můžete později svůj podíl výhodně prodat.


REGISTROVAT SENA VÝBĚR MÁTE 2 INVESTIČNÍ PŘÍSTUPY

První možností je přes nás zakoupit nepřímý podíl v projektu. Tím získáte podíl na zisku bez starostí. Tento přístup preferuje většina našich investorů.

Druhou možností je koupě přímého podílu. Stanete se spolumajitelem v dané firmě a získáte tak vliv na její fungování. Toto bývá oblíbená volba větších investorů.

U většiny našich projektů si můžete z těchto 2 přístupů vybrat.
Zaregistrovat se ovšem můžete již nyní.

REGISTROVAT SE

JAK TO U NÁS FUNGUJE?

1)

Vyberete si projekt

A objednáte podíl ve
vybraném projektu.

1)

ZAFINANCUJEME HO

Pokud nevybereme celou částku, peníze vám samozřejmě vrátíme.

1)

PROJEKT SE REALIZUJE

Ziskovost je naše hlavní priorita.

1)

Vyplácíme zisk

V rámci každoroční účetní uzávěrky přerozdělíme zisk.

1)

Vyberete si projekt a OBJEDNÁTE si V NĚM podíl

V projektu si zvolíte variantu přímého nebo nepřímého podílu a kolik procent z něj chcete zakoupit. Poté provedete objednávku podílu a následně jen sledujte, jak se vyvíjí zájem ostatních investorů.

V případě nepřímého podílu držíme váš podíl my a průběžně vám z něj připisujeme zisk na uživatelský účet.

Pokud si vyberete přímý podíl a stanete se spolumajitelemi projektu, budete mít možnost jej ovlivňovat.2)

PROJEKT NÁSLEDNĚ ZAFINANCUJEME

Ve chvíli, kdy projekt dosáhne cílové částky, začínáme s jeho realizací. Ta probíhá buď přímo v naší režii, nebo prostřednictvím nově založené právnické osoby. Realizace projektu probíhá vždy v součinnosti s jeho autorem a zainteresovanými stranami. V nově vzniklé firmě vždy získáváme obchodní podíl a jsme tak i společníkem se všemi právy a povinnostmi. V případě, že se projekt nezafinancuje, vrátíme vám zpět celou vloženou částku.3)

PROJEKT SE REALIZUJE

Veškeré úsilí je nyní směřováno do úspěšného rozvoje projektu. Ve chvíli, kdy začíná generovat zisk, začneme jej rozdělovat vlastníkům nepřímých podílů. Pokud jste se rozhodli pro přímý podíl, máte v jeho rámci veškerá práva a povinnosti společníka tedy plný přístup do činnosti právnické osoby, včetně možnosti nahlížet do jejího účetnictví.4)

Vyplácíme zisk

Zisk z projektu investorům připisujeme na základě každoroční účetní uzávěrky. Investor dostává zisk, který odpovídá jeho procentuálnímu podílu. Tento podíl může v závislosti na výsledcích časem získat mnohonásobnou hodnotu. Investor je pak může výhodně prodat případnému zájemci, ať už se jedná o soukromého zájemce nebo nám zpět.Modelový příklad

KDYŽ INVESTUJETE DO NEPŘÍMÉHO PODÍLU

Michal si vybral nákup nepřímého podílu ve společnosti „Dovoz zboží z Bali“ v hodnotě 200.000 Kč. Zakoupil v něm 10% podíl. Projekt vzbudil zájem dalších uživatelů a společně jej zafinancovali celý.

V rámci každoroční účetní uzávěrky společnosti jsou přerozděleny zisky. Michal má nárok na každoroční výplaty, a to dokud společnost existuje a generuje zisk. Připíšeme mu tedy 10 % ze zisku přímo na uživatelský účet.

Jelikož se „Dovoz zboží z Bali“ za několik let rozrostl ve středně velkou firmu působící i na zahraničním trhu, Michalův podíl má již násobně větší hodnotu než původních 200.000 Kč. Když se rozhodne, může svůj 10% podíl výhodně prodat, ať už soukromému investorovi z naší platformy anebo přímo nám.

KDYŽ INVESTUJETE DO PŘÍMÉHO PODÍLU

Zdeněk si vybral variantu nákupu přímého podílu. Spolu s dalšími uživateli naplnili cílovou částku a projekt zafinancovali. V nově založené právnické osobě, tedy firmě "Dovoz zboží z Bali s.r.o." se Zdeněk stává spolumajitelem se všemi právy a povinnostmi.

Společně s autorem projektu se podílí na rozhodování o jeho směřování, má přístup do účetnictví a všech dalších oblastí. Spolurozhoduje také o výplatě zisku. Jeho část je po zdanění vyplacena přímo na jeho bankovní účet.

POJĎTE DO TOHO
A VYDĚLÁVEJTE CHYTŘE!

Registrace trvá jen 3 minuty a je nezávazná!

REGISTROVAT SE