CÍLOVÁ ČÁSTKA: 1.380.000 Kč
VOLNÝ PODÍL: 25 % ?
Cena za 1% podílu: 55.200 Kč
Min. částka pro nákup: 1.000 Kč
NAŠE HODNOCENÍ PROJEKTU: C Vyšší riziko ?
Zajištění projektu: Ne ?
Plánovaný zisk projektu: 3.000.000 Kč ?
1%

Předobjednáno 19.000 Kč z cílové částky 1.380.000 Kč

Nezávazná poptávka podílu

Uživatelé, kteří podporují projekt

 


POPIS PROJEKTU A INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU

Investiční záměr tohoto projektu je zajištění kompletního chodu výroby až do sériové výroby vozíku k samotnému prodeji zákazníkovi. 

CO JE TO AUTO VOZÍK? 

Výrobek, který nese název AUTO VOZÍK je užitkový nákupní vozík, který snadno zajede s nákupem do kufru vozidla. Uživatel bez vynaložení fyzické námahy tak odjíždí s vozíkem včetně nákupu za pár vteřin. Tento produkt usnadňuje zákazníkovi rychlý přesun mezi obchodem a domovem.  V případě terénních komplikací zákazník vyjme nákup ve dvou koších, které jsou volně odnímatelnou součástí vozíku a tvoří úložný prostor pro nákup. AUTO VOZÍK je taky produkt, který má zabránit nákupu jednorázovým taškám a ušetří tak čas s překládání do tašek a zachová  kvalitu nákupu. Formou příslušenství k vozíku může zákazník zakoupit také speciální termoizolační vložku pro zachování potřebné teploty potravin. 

Výhody produktu:

 • ekologické využití
 • hygienické předpisy
 • rychlý a komfortní proces nákupu
 • jedinečný produkt na trhu

AUTOR PROJEKTU

Autorem projektu je Tomáš Hrbáček a vystupuje ve společnosti AUTO VOZIK s.r.o. jako jednatel a zakladatel společnosti. Je mu 28 let, 8 let svého pracovního působení pracoval na vedoucí pozici různého zaměření. Je cílevědomý a velice ambiciózní povahy. Jeho cílem je zviditelnit společnost po celé Evropě a vybudovat stabilní a prosperující podnik. 

CÍL PROJEKTU

Cílem firmy je zajistit a obstarat kompletní proces výroby, která je v úplných začátcích. Cílem autora je zabezpečit s finančních prostředků sériovou výrobu, která bude dobře fungovat. 

VYUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Při založení společnosti byl vložen základní kapitál 200.000 Kč, finanční obnos byl z vlastních zdrojů. Základní vložený kapitál pokryl náklady na logo společnosti, užitný vzor na patentovém úřadě, nájemné sídla společnosti zaplaceného na 6 měsíců dopředu, výrobu prototypu, část konstrukční výkresové dokumentace.

 

Investiční záměr pro výše zmíněné kroky nezbytné k zahájení prodeje:

 • vyrobit finální a předváděcí prototyp pro obchodní účely = 20.000 - 50.000 Kč
 • ISO, zátěžové testy, certifikát kvality = 120.000 Kč
 • tvorba animační a propagační reklamy = 100.000 Kč
 • profesionální, zároveň stručný průzkum trhu odbornou firmou = 20.000 Kč
 • tvorba prezentace (již se na ní pracuje) = 10.000 Kč
 • osobní jednání s odběratelem, smluvní dohoda obch. podmínek = 20.000 Kč
 • zařízení prostorů pro montáž, kontrolu a expedici výrobků = 500.000 Kč
 • manuál k produktu a návod k použití = 5.000 Kč
 • výroba 200 ks vozíků určených pro prvních 5 prodejen dle předběžné domluvy = 300.000 Kč
 • ostatní drobné a režijní náklady společnosti = 255.000 Kč

Požadovaná investice celkem = 1.380.000 Kč

SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY

Silné stránky projektu:

 • Užitný vzor na produkt
 • novinka na trhu
 • předběžně dohodnutý veliký odběr do celé Evropy
 • plány s produktem v rámci automatizace prodejen

Slabé stránky projektu:

 • větší náročnost plánování odbytu a prodeje nemáme vlastní kapacity výrobny

KONKURENCE

Veliký podíl na úspěšnosti produktu bude mít jednoznačně nulová konkurence. Výrobek je chráněný užitným vzorem, který byl podaný a následně schválený na patentovém úřadě ve Zlíně advokátem. (jsme schopni investorům doložit osobně). Výrobek je nový, jedinečný a trhem zatím neobjevený, takže obavy z konkurence nastanou při vstupu na trh. 

ODBYT A PRODEJ

V aktuální chvíli o produkt projevily zájem velké společnosti, které v České republice provozují potravinářské obchody, aktuálně jednáme se společností, která v České republice provozuje více než 500 prodejen, která projevila větší zájem a probíhá aktuálně jednání, které je v aktuální chvíli na pozitivní straně. Vzhledem k probíhajícím jednáním nelze zmínit o který obchodní řetězec se jedná. 

Rok 2020

Zde autor předpokládá celkové zisky ve výši 0 Kč.


Obrat v roce 2021:

Za rok 2021 autor projektu předpokládá odhadovaný objem prodejů, tedy celkový obrat společnosti, okolo 12.000.000 Kč. 

Náklady v roce 2021:

Autor projektu předpokládá celkové provozní a režijní náklady celkem 9.000.000 Kč.

Zisk společnosti v roce 2021:

Na základě očekávané průměrné marže služeb, a odhadovaných nákladů, autor projektu předpokládá čistý zisk společnosti před zdaněním 3.000.000 Kč za rok 2020. Pro rok 2022 společnost plánuje čistý zisk před zdaněním ve výši zhruba 3.600.000 Kč. 

 

VLASTNICKÁ STRUKTURA A TÝM

Po zafinancování projektu bude ve společnosti AUTO VOZIK, s.r.o. rozdělen volný obchodní podíl ve výši 25%. Celková struktura společnosti bude následující:

• 70% - Autor Tomáš Hrbáček

• 5% - INVESTER GROUP HOLDING s.r.o.

• 25% - VOLNÝ OBCHODNÍ PODÍL - určeno pro zájemce o obchodní podíly. Přímý podíl podíl může získat investor, který zakoupí minimálně 5% projektu.

INVESTOR


MONETIZACE

Dle dodaných ekonomických plánů autor projektu předpokládá čistý zisk 3.000.000 Kč za první rok. Uživatel zakoupí nepřímý obchodní podíl ve společnosti ve výši 1%, za cenu 55.200 Kč. Investor získává pravidelnou výplatu výnosu ve výši 1% z celkového zisku společnosti, tedy v případě splnění odhadů 0 Kč za první rok. Za druhý rok provozu získá uživatel 30.000 Kč (zhodnocení cca 54% p.a.). Za třetí rok provozu získá uživatel 36.000 Kč (zhodnocení cca 65% p.a.). Návratnost investice je vyčíslena na cca 33 měsíců.

Podrobně: Uživatel zakoupí 1% obchodního podílu ve výši 55.200 Kč. Společnost využije takto získaný kapitál pro účely popsané v prezentaci. Pokud se společnosti následně daří a splní stanovené odhady obratů a zisků, za první rok provozu uživatel dostává 1% podíl na zisku ve výši 0 Kč). Za druhý rok provozu získává 1% podíl na zisku ve výši 30.000 Kč, po zdanění srážkovou daní 26.086 Kč (čisté zhodnocení cca 47,25% p.a. z ceny podílu). Za třetí rok získává 1% podíl na zisku ve výši 36.000.Kč, po zdanění srážkovou daní 31.304 Kč (čisté zhodnocení cca 56,7% p.a. z ceny podílu). Výplatu podílu získává uživatel vždy jednou ročně, na základě účetní závěrky projektu, která probíhá koncem března následujího roku. Během dalších let společnost generuje výnosy dle každoročních účetních uzávěrek, a uživatel je dostává po celou dobu, kdy vlastní podíl. Vlastněný obchodní podíl může časem nabývat na hodnotě (v závislosti na ekonomických výsledcích společnosti). Uživatel ho může výhodně prodat komukoliv, kdo o něj projeví zájem za jeho aktuální cenu. Výše uvedené odhady jsou před zdaněním srážkovou daní.

Data prezentovaná v rámci monetizace byla poskytnuta autorem projektu.

RIZIKO

Projekt má přiřazen „Rating: C" Vyšší riziko – Tento rating přidělujeme projektům, které nemají žádnou obchodní historii. Jedná se o nový produkt. Kapitál především směřuje do výroby. Projekt není jištěn hmotným majetkem a představuje vyšší riziko, které vyvažuje vysokým výnosem. Projekt bude realizovat společnost v níž INVESTER vlastní obchodní podíl.

logo invester

Máte dotaz, nebo se Vám zdá, že jsme něco nezodpověděli dostatečně jasně? Kontaktujte nás, rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Kontaktujte nás na email info@invester.cz, telefon +420 774 715 938.