CÍLOVÁ ČÁSTKA: 3.000.000 Kč
VOLNÝ PODÍL: 12.5 % ?
Cena za 1% podílu: 240.000 Kč
Min. částka pro nákup: 1.000 Kč
NAŠE HODNOCENÍ PROJEKTU: C Vyšší riziko ?
Zajištění projektu: Ano, zápůjčkou ?
Výplata výnosu: Jednou ročně ?
47%

Předobjednáno 1.414.000 Kč z cílové částky 3.000.000 Kč

Nezávazná poptávka podílu

Uživatelé, kteří podporují projekt

 

PROČ DO STARTUPU NETTLE SMART INVESTOVAT

Tento projekt nabízí exkluzivní možnost investovat do biotechnologického startupu, který má ambici přinášet na český trh zdravé a cenově dostupné potraviny, potravinové doplňky a mnohem víc. Univerzální surovinou, na které bude byznys stát, je zdraví prospěšná a na bílkoviny bohatá kopřiva (anglicky “nettle”). V zahraničí již k jejímu využití dochází, startup Nettle Smart ji chce nabídnout zákazníkům i na našem trh.

Vývojová fáze projektu běží od roku 2018 a projekt staví na práci, která dosud byla odvedena (na trhu byla otestována desítka kopřivových výrobků). Autoři jej dostali do stavu ke spuštění ve velkém průmyslovém měřítku. Aktuálně budují dodavatelské a distribuční řetězce, ladí postupy a chystají reklamní kampaň.

Projekt počítá s několika fázemi postupného financování a vy nyní můžete být u prvního kola. Mimo to jedná samozřejmě i s většími investory, ale zároveň je přístupný každému, kdo chce podpořit startup, který zužitkuje dosud nevyužitý potenciál kopřivy. Do budoucna se chystá i tokenizace služby, expanze na zahraniční trhy, výroba kosmetiky, hnojiv, pesticidů a biometanu, skleníky či nádrže. A to vše v rámci cirkulární ekonomiky!

Finance z první fáze využije projekt na produktovou výrobu, rozvoj obchodu, marketing, výkup surovin atd.  Projekt je navíc jištěn zápůjčkou, což znamená, že přinese minimálně 12 % p.a. (v případě pomalejšího rozjezdu investoři obdrží úroky ze zmíněné zápůjčky). V případě získání potřebných investic (jak na INVESTERu, tak u dalších investorů) ve výši 15 milionů Kč projekt cílí na zhodnocení 57 % již ve 3. roce své existence!

VÝHODY TÉTO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI

 • Unikátní český startup – byznys staví na využití dosud opomíjené kopřivy, projekt má hotové zkušební produkty, vše spočítáno, výzkum trhu za sebou, vlastní pole a právě buduje řetězec “z pole až do obchodu”
 • Trend zdravého stravování – čím dál víc lidí je ochotno si připlatit za zdravější varianty, řeší vyváženost stravy, čistotu ingrediencí, poptávají produkty s označením bio, eko atd., v zahraničí se kopřiva využívá
 • Ohromný tržní potenciál – jelikož se jedná o zdravou potravinu, dle výzkumu čítá český trh přes 3 miliony možných zákazníků, kteří holdují zdravým potravinám, v Evropě se jich odhaduje přes 300 milionů 
 • Vyjednávání s velkými hráči  – projekt má předsmluvněné řetězce odběratelů, kteří zaručí odbyt výrobků, a vyjednává spolupráci s velkými firmami (rohlík.cz, Wolt atd.) a platformami (segment HoReCa, farmáři, …)
 • Předjednaní větší investoři  – ti plánují do projektu vložit jednotky milionů, jelikož vidí, že projekt myslí ve velkém a připravuje se na to efektivně od začátku (v budoucnu tokenizace, zahraniční trhy, výroba bioplynu)
 • Investice jištěna zápůjčkou – projekt bude vyplácet výnosy pravidlně 1× ročně do INVESTER účtů, pokud by v některém roce nedosáhl zisku (zprvu rozběh a obsazování trhu), bude splácet úroky ze zápůjčky 12 % p.a.

 

ZISKOVOST PROJEKTU A MOŽNÁ RIZIKA

Jedná se o startup po průzkumu trhu, s ozkoušenými produkty, rozjednanými dodavateli a řetězci a již i s předjednanými většími investory. Finance poptává na efektivní start (mj. větší promo) a rychlé rozjetí byznysu, na obsazení pozic a další rozvoj v nejbližších letech. V rámci projektu je stanoven rating C, Vyšší riziko. 

V roce 2022 plánuje projekt zisk před zdaněním 162.601 Kč s tržbami kolem 1.700.000 Kč (většina z 2. pol. roku).

V nejbližších 3 letech dle business plánu projekt plánují podstatně vyšší obraty, potažmo zisky, a to za předpokladu, že se povede postupně vybrat 15 milionů Kč (jak na INVESTERu, tak u dalších investorů).

» Rok 2023 zisk před zdaněním 7.962.000 Kč s tržbami cca 34.963.620Kč

» Rok 2024 zisk před zdaněním 13.772.585 Kč  s tržbami cca 49.674.931Kč

» Rok 2025 zisk před zdaněním 19.960.569 Kč s tržbami cca 65.974.518Kč

» Rok 2026 zisk před zdaněním 26,843.803 Kč s tržbami cca 84.602.617Kč

V následujících letech zisk dle postupně dále rostoucích tržeb.

 

 

ROZLOŽENÍ INVESTOVANÝCH PENĚZ

 • Produktová výroba ~ 25,00 % (kopřivová kola, těstoviny, šťáva, sirup, pesto, sojovka, strouhanka, …) 
 • Obchod a business dev.  ~ 22,50 %
 • Marketing a pers. náklady  ~ 20,83 % (celorepublikové PR, branding, sociální sítě, využití trendů, …)
 • Výkup kopřiv z farmy ~ 10,00 %
 • Ostatní ~ zbytek % (příprava tokenizace, vývoj produktů, založení skleníkové kopřivy)

 

 

STAV PROJEKTU A JEHO BUDOUCNOST

Historie projektu a jeho aktuální stav

 • Na trhu otestována desítka kopřivových výrobků (šťávy, těstoviny, cola apod.). Nejlépe se prodávaly kola, pivní a proteinové tyčinky, sirupy a šťávy, koncentráty, pečený čaj a fermentovaná kopřiva jako hnojivo.
 • Aktuálně nový tým sestavený z odborníků připravil projekt na větší investice a vše rozplánoval, rozjel domlouvání důležitých strategických partnerství (investory, dodavatele, řetězce, platformy atd.)

Rozvoj projektu a jeho budoucnost

 • Pro realizaci projektu bude založena nová společnost, jejímž cílem bude připravit obchodně marketingovou kampaň a trh na prodej zdravých a chuťově výborných kopřivových produktů.
 • Investice do projektu bude dle plánu rozdělena do 3 etap: první investice nabízí 12,5 % firmy a rozběhne potravinářskou výrobu, marketing a obchod, druhá etapa nabídne dalších 6 % firmy a finance použije na produktový vývoj, business development, marketing a zajištění obchodních partnerů B2B a HoReCa, závěrečná třetí investice ve výši 6 % bude rozvíjet obchod a marketing plus investovat do zákl. vývoje.
 • V blízkých letech se zároveň chystá tvorba DAO a prodej tokenů a expanze na zahraniční trhy, následně se počítá také s globálním marketingem, biologickým a genetickým vývojem, výzkumem a výstavbou cirkulárních celků (např. skleníkových farem, fermentačních sil, nádrží na bioplyn a jejich čistíren atd.).
 •  

 

PŘÍKLAD PRO LEPŠÍ PŘEDSTAVU

Investor zakoupí obchodní podíl ve společnosti ve výši 1 %, za cenu 240.000 Kč, čímž získá pravidelnou výplatu výnosu ve výši 1 % z celkového zisku společnosti, tedy v případě splnění odhadů 1.626 Kč za 1. rok (zhodnocení 0,67 % p.a.) , za 2. rok pak 79.620 Kč (33,17 % p.a.), za 3. rok 137.720 Kč (57,38 % p.a.) a 4. rok 199.600 Kč (83,16 % p.a.). Návratnost vložené investice se odhaduje na cca 38 měsíců. Výpočet je před započtením srážkové daně.

Autor projektu si vyhrazuje právo k vykoupení podílu zpět od svých investorů a to za předpokladu, že ve 4. roce vrátí celou jistinu (vloženou částku) plus uhradí minimálně zákl. úrok definovaný zápůjčkou mezi INVESTERem a nově vzniklou společností Smart Nettle s.r.o. (tu v případě zafinancování založí autor projektu společně s platformou INVESTER).

Nové znění dodatku: Autor projektu, za předpokladu, že ve 4. roce vrátí celou jistinu (vloženou částku) plus uhradí minimálně 12% zákl. úrok definovaný zápůjčkou, může investorovi nabídnout zpětný odkup podílu za částku rovnající se vrácené jistině plus zákl. úroku. Investor se může rozhodnout, zda takovou nabídku bude akceptovat nebo si obchodní podíl ponechá i nadále. 

 

 

DALŠÍ INFORMACE O PROJEKTU

» Tým expertů za tímto biotech-startupem

Radomír Eliáš – CEO projektu, odpovědnost za strategii; profesně business developer, který má za sebou již několik startupů. V “kopřivovém” již sestavil tým a obchodní plán a jedná s investory, primárně se ve své kariéře zaměřuje na krypto a blockchain, Hi-Tech a fintech

Ing. Eva Nevrtalová Phd. – biotechnička z Uni Mendelovky v Brně zajišťuje potřebné “kopřivové” výzkumy

Pavel Hála – obchodní partner a pěstitel, který s “kopřivovou” vizí přišel

Zdeněk Šak – COO projektu, odpovědnost za obchod a denní agendu, consulting

Václav Jáchym – obchodník

 

» Kopřiva jako základ projektu

Kopřiva obsahuje velké množství bílkovin, vitamínu C, přírodních “steroidů” a dalších zdraví prospěšných látek a je levná na pěstování a zpracování. Při správně nastavené a technologii jsme ji schopni vypěstovat 3–4× ročně, a tím pádem mít čerstvou bio kopřivu pro naše výrobky vždy dostupnou. Kopřiva je podle výzkumů projektu vhodná díky velkému procentu bílkovin jako palivo do bioreaktorů na výrobu bioplynu.

Z kopřivy projekt plánuje vyrábět potraviny a potravinové doplňky, drogerii (krémy a tinktury), hnojiva, přírodní pesticidy, vlákna (pro různé použití) a bioplyn. 

» Plánovaná marketingová kampaň

1) Marketingová masáž – celorepublikové PR, RTB & branding kampaně na vybranou cílovou skupinu dle dat od Behavio a využití sociálních sítí (LinkedIn, kryptokomunita, podnikové socnety, …)

2) Využití trendů a ročních období (3–4 sklizně ve skleníku ročně)

A dále domlouvání výhodných obchodních dohod, kdy partner bude dělat i vlastní marketing. Což povede k:

 • Rozšiřování našeho B2B
 • Zdravé potraviny, farmářské trhy a výrobky
 • Rozšiřování našeho portfolia v segmentu HoReCa

» Detail zajištění tohoto projektu

Garantem projektu je Radomír Eliáš, budoucí jednatel společnosti Smart Nettle s.r.o. (tu v případě zafinancování založí autor projektu společně s platformou INVESTER), který je za její správu a za management odpovědný. INVESTER ve společnosti pro investory získá podíl ve výši 12,5 %, prostřednictvím kterého se investoři budou podílet na zisku této společnosti. INVESTER zmíněné společnosti přenechá investovanou částku na základě smlouvy o zápůjčce s úrokem 12 % ročně. V případě výplaty zisku budou úroky o tento zisk poníženy. V případě, že by společnost nedosáhla v prvních letech zisku, získají investoři úroky ze zápůjčky.