CÍLOVÁ ČÁSTKA: 1.590.000 Kč
VOLNÝ PODÍL: 30 % ?
Cena za 1% podílu: 53.000 Kč
Min. částka pro nákup: 1.000 Kč
NAŠE HODNOCENÍ PROJEKTU: B Střední riziko ?
Zajištění projektu: Ano, částečně ?
92%

Předobjednáno 1.460.982 Kč z cílové částky 1.590.000 Kč

Nezávazná poptávka podílu

Uživatelé, kteří podporují projekt

 

Aktuální informace: Vzhledem k velkému zájmu zážitkových agentur a předobjednávkám na jízdy ve výši nižších tisíců EUR je momentálně autobus již zakoupen autorem projektu a probíhají intenzivní přípravy pro start projektu v dubnu 2020.

POPIS PROJEKTU

Beer Bus je vozidlo, určené pro 40 a více pasažérů. Tento speciálně upravený autobus je první DOUBLE DECKER BEER BUS v Bratislavě a celkově na Slovensku. Beer Bus přináší perfektní volbou jak poznat samotné srdce Bratislavy tak blízkého okolí. Personál je složen z řidiče, obsluhy a ochranky. Beer Bus bude využíván primárně jako nevšední turistická zážitková aktivita pro návštěvníky, kteří mohou poznat například historické centrum města a spojit dohromady jak poznávací zážitek, tak i pití čepovaného piva. Double Decker Beer Bus nabídne NEOMEZENOU konzumaci čepovaného piva a také nealka v průběhu dvouhodinové jízdy.

Cílem projektu je vytvořit nový prvek identity města a to výjimečnou turistickou atrakcí s důrazem na získání autentického zážitku z návštěvy Bratislavy. Nespornou výhodou pro koncového zákazníka je zážitek z projížďky - vidět město ze zcela nové perspektivy otevřeného autobusu, poslouchat hudbu a zároveň samozřejmě načepovat vlastní pivo, popřípadě nealko.

INVESTIČNÍ ZÁMĚR

 • Nákup autobusu "double decker" - přibližně 19.550 € (vč. DPH)
 • Zajištění náhradních dílů - 2.875 €
 • Přihlášení autobusu/převoz - 1.150 €
 • Pojištění autobusu / 1.rok - 2.875 €
 • Vlastní přestavba - 13.800 € (vybavení výčepním zařízením,certifikovaná sedadla, přestavba prvního podlaží)
 • Náklady a režie na první měsíce provozu - cca 12.650€ (Údržba, garáž, nafta, zaměstnanci, bezpečnost (sbs),další výdaje)
 • Marketing - 7.000 € (veškerý internetový marketing, vč. kreditu do PPC pro první rok provozu)
 • Webové stránky, monitoring - cca 2.000 €

  Díky předchozí úspěšné spolupráci zajistí branding samotného autobusu jeden ze slovenských pivovarů. Tato spolupráce přináší pro beer bus jednorázovou podporu v hodnotě cca 6.000€. (platí pivovar)

 

AUTOR PROJEKTU

Autorem projektu je Lukáš Krňoul, jednatel společnosti Bratislava Tour s.r.o. "Věřím, že mé dlouholeté zkušenosti (10+) na pozici Operation F&B a PR manager v UK, Austrálii, UAE a Turecku mi dávají nespornou výhodu při představení konceptu Double Deckru v Bratislavě. V Bratislavě žiji již třetím rokem a druhým aktivně provozuji dva stroje Beer Bikes s ročním obratem v řádech desítkách tisíc Eur. Poměrně velkou dobu jsem investoval do veškerých legislativních kroků a samozřejmě výběru samotné trasy. Učinil jsem řadu nezbytných kroků, které mi dávají jistotu z hlediska marketingu a samotného provozu Double Deckru."

 

 

 

SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY PROJEKTU

Silné stránky:

 • Unikátnost pivního Double Deckru na Slovensku.
 • Poloha v centru města a to na strategickém místě.
 • Kapacitní možnosti Beer Busu.
 • Charakter projektu – orientace na unikátní zážitek.
 • Projekt je osvědčený a populární v zahraničí - Budapešť, Austrálie, USA.
 • Koncese, postupy a procesy jsou ověřené provozem Beer Busu v Praze.
 • Komerční potenciál projektu..

Příležitosti:

 • Využití projektu pro business klientelu.
 • Velkou příležitost přináší zaměření na svatby.
 • Komerční využití projektu - videoklipy, filmy, reklamy apod.

Slabé stránky:

 • Vyšší vstupní investice.
 • Sezónní provoz 6-7 měsíců v roce.
 • Získání, motivace a udržení kvalifikovaných zaměstnanců.

Potenciální ohrožení:

 • Konkurenční záměr podobného charakteru.
 • Změna legislativy pro provoz samotného Double Deckru.*

*vzhledem k poloze a absenci metra je emisní zákaz společně se zákázem vjezdu autobusu do centra Bratislavy nepravděpodobný.

 

 

PRODEJ A STRATEGIE

Start projektu bychom chtěli na začátku sezony 2020. Kapacita Beer Busu je 40 míst. Při reálném odhadu 3 uskutečněných jízd z osmi možných (týdně) a při 75% obsazenosti a naceňení 24€/osoba je očekáván obrat 2.100€/týdně z jednotlivého jízdného. Diky dvouleté spolupráci s partnerskými agenturami a ke zkušenostem z provozu Beer bikes v Bratislavě, Praze i partnerského Beer Busu v Praze. Dále předpokládáme 2-4 soukromých jízd pro rozlučky se svobodou - tzv. stag party. Cena za soukromou jízdu - 400€ nám dává předpoklad pro obrat mezi 800-1600€ týdně.

Vzhledem ke zkušenostem z oblasti provozování podobných atrakcí, snadno využijeme již existující systémy pro správu objednávek, technické zázemí provozoven, zaměstnance, a know-how. K dispozici jsou již zavedené spolupráce s hlavními turistickými online kanály a partnery, spolu s lokálními distributory turistických zážitků v Anglii, Francii a Německu. Spolupráce s těmito marketingovými kanály již plně běží 2 roky na základě rezervací Beer Bike (Praha, Bratislava) a Beer Bus (Praha).

Spolupráci dále rozšíříme o nové služby, které v Bratislavě nabídneme. Velkou váhu v propagaci nových služeb budou mít již zavedené webové stránky praguebeerbike.com a bratislavabeerbike.com a praguebeerbus.com. Tyto stránky jsou již turistům přijíždějícím do Bratislavy známé a mají skvělé pozice ve vyhledávačích. Využijeme je pro informování návštěvníků o nových atrakcích a zážitcích pro turisty, případně nabídneme možnost zážitky navzájem kombinovat.

 

Rozjezd projektu

Klíčové je předejít pomalému rozjezdu, a mít připraven jasný koncept, tak aby web a agentury měli dostatečný čas na propagaci (leden-březen 2020). V rámci tohoto udělal autor projektu následující kroky:

- 5-6 partnerských agentur obratem přidá nabídku do svého portfolia nejpozději do konce roku (veškerý prodej na sezonu 2020 začína první týden v lednu)

- K tomu bychom měli mít připraven plně web (domény zajištěny).

- Zakoupení autobusu v listopadu 2019, s tím že branding a polep budou zajištěny a připraveny na začátek sezony 2020.

 

OBRAT, NÁKLADY A ZISK ZA PRVNÍ ROK

Očekávaný obrat za měsíc 14.800€

Očekávaný obrat za první sezonu (6 měsíců) 88.800€

Náklady pro první rok cca 30% obratu. (marketing a režie projektu v prvním roce jsou částečně hrazeny z cílové částky)

Předpoklad čistého zisku za první sezonu - 44.400€ 

 

OBRAT, NÁKLADY A ZISK ZA DRUHÝ A TŘETÍ ROK

Předpoklad pro druhý rok provozu je růst obratu o 25% oproti prvnímu roku. Tedy obrat ve výši 111.000 €, s operačními náklady cca 50%. Ve druhém roce jsou již operační náklady, režie, marketing hrazeny z obratů. Tedy předpokládaný čistý zisk ve druhém roce je 55.500€.

Pro třetí rok provozu předpoklad růstu o dalších 15%: Obrat - 127.650€ Ve třetím roce provozu provozní náklady budeme schopni udržet již cca 40%. Zisk ve třetím roce provozu je tedy předpokládán 76.590€.

 

VLASTNICKÁ STRUKTURA A TÝM

Společnost s.r.o. bude založena za účelem realizace projektu a nabízí 30% volný obchodní podíl investorům. Rozdělení obchodních podílů bude následující:

 • 59% - Autor projektu Lukáš Krňoul
 • 11% - INVESTER GROUP HOLDING s.r.o.
 • 30% - Volný obchodní podíl k dispozici

 

KONKURENCE

V současné době v Bratislavě konkurenční prostředí pro Beer bus vytváří pouze uzavřený elektrický vláček, který nabízí okružní jízdy po centru města. Zákazník dostává za podobné nacenění jako u Double Deckru pouze jednoduchou projížďku a to zcela bez tak potřebného wow efektu.

 

LEGISLATIVA PROVOZU

V Bratislavě není žádné omezení jak emisní, tak samotného vjezdu autobusu do města. Autobus má výšku 3.950 mm a vjezd je povolen autobusům do 4.000mm. Kontrola technického stavu vozidla již proběhla a vše je v pořádku. Na vozidlo byla složena záloha ze strany autora projektu. Pojištění je také připraveno a zkontrolováno u České pojištovny.

 

INVESTOR

MONETIZACE

Uživatel zakoupí nepřímý obchodní podíl ve společnosti ve výši 1%, za cenu 53.000 Kč. Investor získává pravidelnou výplatu výnosu ve výši 1% z celkového zisku společnosti, tedy v případě splnění odhadů 15.800 Kč za první rok (zhodnocení 29,8%). Za 2 rok získá uživatel 14.235 Kč (zhodnocení 26,85% p.a.). Za každý další rok získá uživatel 19.645 Kč (zhodnocení 37% p.a.). Návratnost investice je odhadována na cca 38 měsíců. 

Podrobně: Uživatel zakoupí 1% obchodního podílu ve výši 53.000 Kč. Společnost využije takto získaný kapitál pro účely popsané v prezentaci. Pokud se společnosti následně daří a splní stanovené odhady obratů a zisků, za první rok provozu uživatel dostává 1% podíl na zisku, tedy 15.800 Kč, po zdanění srážkovou daní 13.739 Kč (čisté zhodnocení cca 26% p.a. z ceny podílu 53.000 Kč). V následujícím roce získává 1% podíl na zisku ve výši 14.235 Kč, po zdanění srážkovou daní tedy 12.378 Kč. (čisté zhodnocení cca 23,35% p.a.). V dalších letech získává 19.645 Kč po zdanění srážkovou daní tedy 17.082 Kč (čisté zhodnocení cca 32,23% p.a.). 

Výplatu podílu na zisku získává uživatel vždy jednou ročně, na základě účetní závěrky projektu, která probíhá koncem března následujícího roku. Během dalších let společnost generuje výnosy dle každoročních účetních uzávěrek, a uživatel je dostává po celou dobu, kdy vlastní podíl. Vlastněný obchodní podíl může časem nabývat na hodnotě (v závislosti na ekonomických výsledcích společnosti). Uživatel ho může výhodně prodat komukoliv, kdo o něj projeví zájem za jeho aktuální cenu. Data prezentovaná v rámci monetizace byla poskytnuta autorem projektu.

 

RIZIKO

Projekt má přiřazen „Rating: B" Střední riziko – Tento rating přidělujeme projektům, které nemají žádnou obchodní historii. Typicky se jedná o nově začínající firmy nebo start-upy. Kapitál zde směřuje do nákupu vozidla, marketingu a reklamy nebo nákup technologií. Projekt bude realizovat společnost v níž INVESTER vlastní obchodní podíl.

 

logo invester

Máte dotaz, nebo se Vám zdá že jsme něco nezodpověděli dostatečně jasně? Kontaktujte nás, rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Pokud vás tento projekt zaujal a chtěli byste se dozvědět více, budeme rádi, když se za námi zastavíte osobně a budeme moci jakékoliv otázky zodpovědět v rámci osobního jednání. Kontaktujte nás na e-mailu info@invester.cz nebo +420 702 147 373 pro domluvení osobní schůzky.