CÍLOVÁ ČÁSTKA: 500.000 Kč
Min. částka pro nákup: 20.000 Kč
NAŠE HODNOCENÍ PROJEKTU: A Nízké riziko ?
Zajištění projektu: Ano ?
12%

Předobjednáno 60.000 Kč z cílové částky 500.000 Kč

Nezávazná poptávka podílu

Uživatelé, kteří podporují projekt

 

 

V rámci tohoto projektu umožňujeme uživatelům nakoupit dluhopisy OPERATIVNÍ BYDLENÍ vydané společností Invester Group Building a.s., sídlem Pražská 572, 254 01 Jílové u Prahy. Jedná se o zajištěnou formu dluhopisů s pevným ročním výnosem 9% (p.a.) z hodnoty zakoupeného dluhopisu. Dluhopisy jsou emitovány na dobu 5 let a jsou určeny primárně na nákup nemovitostí. Jeden dluhopis má jmenovitou hodnotu 20.000 Kč. Minimální nákup je vždy jeden dluhopis, tedy 1 x 20.000 Kč, maximální počet není omezen.

Společnost Invester Group Building reaguje na situaci na českém trhu nemovitostí za posledních několika let, kdy ceny nemovitostí vzrostly natolik, že na ně běžný občan není schopen z průměrného platu získat hypoteční úvěr nebo jiné alternativní financování vybrané nemovitosti. Z těchto důvodů byl vytvořen projekt Operativní bydlení, které má jako hlavní cíl nabídku alternativního financování vlastního bydlení.

CO JE TO OPERATIVNÍ BYDLENÍ

Operativní bydlení je kombinace nájemního bydlení a hypotečního úvěru. Zájemce na základě jeho požadavků získá k užívání nemovitost, kterou následně využívá formou dlouhodobého pronájmu s předkupním právem. Díky unikátní mechanice programu získává zájemce v průběhu dlouhodobého pronájmu potřebnou bonitu pro následné financování nemovitosti, například hypotečním úvěrem. Na konci nájemního programu, má zájemce právo nemovitost vlastnit.

VÝHODY DLUHOPISU

  • Fixní roční výnos 9,0 % p.a.
  • Roční výplata výnosu uživateli na jeho bankovní účet.
  • Možnost kombinace této investiční příležitosti s ostatními projekty v portfoliu INVESTER a diverzifikace portfolia.
  • Po 5 letech odkoupení dluhopisů společností Operativní bydlení se 100% návratnosti vstupní jmenovité hodnoty dluhopisu.

VYUŽITÍ KAPITÁLU 

Investujeme vybrané peníze od investorů k realizaci výkupu nemovitostí a ty následně pronajímáme zájemcům o operativní bydlení, kteří automaticky získávají předkupní právo k odkupu po 7 letech či dříve po splnění minimální zaplacené částky z odkupu nemovitosti. 

INVESTORMODELOVÝ PŘÍKLAD

Uživatel zakoupí 5 dluhopisů po 20.000 Kč v celkové hodnotě 100.000 Kč, s fixním ročním výnosem 9% p.a. Dluhopisy jsou uživateli předány v listinné podobě. Každý rok uživatel získává stanovený výnos, v tomto případě 9.000 Kč za 1 rok. Po pěti letech má uživatel celkový výnos 45.000 Kč a dluhopis je odkoupen zpět společností Operativní bydlení s vyplacením původní kupní ceny dluhopisu. Po pěti letech má uživatel celkem 145.000 Kč.

 

EMISNÍ PODMÍNKY

Předpokládaný celkový objem emise je 20.000.000 Kč (dvacet milionů korun českých). Fixní roční výnos 9,0% p.a. platí i pro případ, že nedojde k předpokládanému úpisu dluhopisů v celkové výši 20.000.000 Kč. Dluhopisy jsou vydány emitentem s datem emise 1.4.2020 s emisní lhůtou končící 30.12.2020 a datumem konečné splatnosti 1.4.2025. V této emisní lhůtě může uživatel platformy INVESTER dluhopis zakoupit na základě objednávky provedené prostřednictvím platformy INVESTER s uvedením počtu kusů dluhopisů. Následně obdrží emailem návrh smlovy o úpisu, kde budou uvedeny potřebné informace o dluhopisu, společnosti a upisovateli (tzn. uživateli, který chce zakoupit dluhopis) vč. bankovního účtu emitenta. Podepsání smlouvy o úpisu smluvními stranami lze provést elektronicky, poštou nebo osobně. V určené provozovně má upisovatel možnost podepsat smlouvu o úpisu a následně uhradit vybranou částku bankovním převodem. Platba je vždy hrazena bezhotovostně. Výplata výnosů z dluhopisů bude vlastníkům dluhopisů provedena emitentem vždy ročně a to k 30.12. každého kalendářního roku do konečné splatnosti. Podrobné informace o dluhopisech naleznete v přiloženém dokumentu s názvem "Emisní podmínky"

Ve chvíli připsání finančních prostředků na bankovní účet emitenta, zapíše emitent informaci o vlastnictví dluhopisu do seznamu vlastníků dluhopisů a předá dluhopisy v listinné podobě upisovateli, případně mu je zašle doporučeně prostřednictvím České pošty. 

RIZIKO

Projekt je označen ratingem "A" Nízké riziko. Tento rating přidělujeme projektům, které již mají vlastní obchodní historii a ekonomické výsledky. Kapitál je v tomto případě využit pro nákup nemovitostí. Nemovitosti budou v majetku fondu Operativního bydlení. 

Odpovědná osoba za projekt na Invester.cz je Radek Hyský, email: radekhysky@gmail.com, tel: +420 722 176 796.