CÍLOVÁ ČÁSTKA: 750.000 Kč
VOLNÝ PODÍL: 30 % ?
Cena za 1% podílu: 25.000 Kč
Min. částka pro nákup: 1.000 Kč
NAŠE HODNOCENÍ PROJEKTU: B Střední riziko ?
Zajištění projektu: Ne ?
Plánovaný zisk projektu: 1.566.221 Kč ?
87%

Předobjednáno 650.803 Kč z cílové částky 750.000 Kč

Nezávazná poptávka podílu

Uživatelé, kteří podporují projekt

 

 

Společnost Estory.sk se zabývá prodejem dámských oděvů a doplňků od února 2019Investorům nabízí k prodeji 30% obchodního podílu. Pro úspěšné rozjetí projektu dle dat prezentovaných níže je třeba získat kapitál 750.000 Kč. V projektu vidí skupina INVESTER zajímavý potenciál, vzhledem k růstu segmentu online prodeje oblečení v roce 2018 v ČR, kdy meziročně tento segment rostl nejvíce v rámci online prodejů až o 17%. Nárůst prodejů za posledních 5 let na Slovensku je 34,81%.

Pro tento projekt byl interně zpracován marketingový audit ze strany společnosti INVESTER. Marketingový audit není z hlediska ochrany know-how a citlivých informací veřejný. Je však na vyžádání v rámci osobní schůzky k dispozici v našich kancelářích INVESTER. Marketingový audit došel k velmi dobrým závěrům, prezentovaným v samostatném odstavci níže. Projekt byl doporučen pro umístění na platformu INVESTER. 

Závěry z tohoto auditu byly potvrzeny na základě několika měsíců aktivního provozu e-shopu pod značkou Estory.sk.

 

PROČ PROJEKT POPTÁVÁ FINANCOVÁNÍ?

Projekt Estory.sk prodává zboží od dodavatelů z Polska. Fyzicky nemá zboží na skladě. Z Polska se objednává pouze skutečně objednané a zaplacené zboží. Systém je nastaven tak, že e-shop zobrazuje pouze oblečení, které je aktuálně na skladě u polských dodavatelů. Zákazník si objedná u Estory.sk, následně my objednáme v Polsku zboží přímo do našich kanceláří, odkud odchází zákazníkovi. V tomto business modelu není riziko ztráty kapitálu, protože objednáváme prodané zboží. Vratkovost za dosavadní období činí 15%, vratky jsou ze skladu téměř obratem vyprodány. Projekt již vygeneroval obrat cca 6.000 EUR, nicméně musel být pravidelně pozastavován z důvodu nedostatku provozního kapitálu. Autor projektu Jozef Strnad k tomu dodává: "Například než přijde dobírka od dopravce, proces trvá zhruba týden. Než jsme získali platby za dobírky, měli jsme už tolik dalších objednávek, že jsme nedokázali financovat další nákupy zboží." Marketing si v tuto chvíli řídí sám autor projektu Jozef Strnad pouze skrze marketingové kanály Facebook a Glami. Pro další marketingové kanály nebyl finanční prostor. Aktuální marže na produktech je cca 50%.

 

HISTORIE SPOLEČNOSTI

E-shop Estory.sk má za sebou 4 měsíce stabilního fungování. Provozovna a sklad společnosti se nachází na Slovensku se sídlem na adrese Udiča 466, 018 01 Udiča. Eshop Estory.sk vznikl původně jako dropshippingový e-shop určený pro průzkum slovenského trhu pro případné rozšíření projektu ENVANTO.cz pro prodej dámského oblečení a doplňků na slovenském trhu. Zakladatelem je Jozef Strnad, který sám doposud řídí veškerý marketing projektu.  

 

PROPOJENÍ S ENVANTO.cz

Velmi zajímavé je pro nás propojení se projektem ENVANTO, který byl zafinancován na naší platformě v květnu 2019. ENVANTO disponuje kvalitními daty z oblasti internetového marketingu (PPC Adwords), naopak mu chybí data z Facebook PPC a prodejů skrze třetí strany (Srovnávače zboží). Tyto data a strategie prodejů má Estory.sk velmi dobře nastavené. V plánu je vzájemná koordinace kampaní, kdy ENVANTO poskytne této společnosti součinnost v poskytnutí a nastavení veškerých PPC kampaní v rámci Adwords, a Estory.sk na oplátku nastaví veškeré kampaně pro srovnávače zboží a Facebook PPC. Není ani vyloučeno částečné spojení obou projektů, kdy Estory.sk by mohlo fungovat jako frančíza společnosti ENVANTO, která bude mít na starosti trh na Slovensku.

 

BUDOUCÍ VLASTNICKÁ STRUKTURA

Vlastnická struktura společnosti bude následující: 

30% - Jozef Strnad - autor projektu 

30% - VOLNÝ OBCHODNÍ PODÍL - určeno pro zájemce o nepřímý obchodní podíl

20% - Invester Group Holding s.r.o. (koordinace projektu)

20% - NUMBER 1 CZ a.s. (marketing projektu)

 

ROZDĚLENÍ INVESTICE

E-shop má k dispozici analytická data za uplynulá období, na základě kterých můžeme predikovat objednávky a řídit kampaně pro tento rok. V současné době je připraven finanční a marketingový plán doplněný o marketingové strategie a rozpočty na nadcházející období, s cílem zvýšit obrat a zisk projektu. E-shop je plně připraven na zvýšení obratu a zvýšení likvidity zboží. E-shop má kromě autora projektu jednoho zaměstnance, který řeší logistiku a odesílání zboží. Veškeré další náklady je majitel připravený platit si sám. (režie, logistika)

 

Předpokládané obraty, marže a zisk

Dle dodaných ekonomických plánů předpokládáme obrat 5.125.229 Kč za první rok. 

Dle dodaných ekonomických plánů předpokládáme čistý zisk (po odvedení 15% srážkové daně) 1.566.221 Kč za první rok. Plánované tržby byly sestaveny na základě dat z minulých období a předpokládaných výsledků při posílení stávajících marketingových kampaní. V rámci plánovaných tržeb jsou zohledněny výkyvy tržeb dle konkrétních měsíců. Pro druhý rok projektu je plánován čistý zisk 1.827.781 Kč. Pro třetí rok projektu je plánován čistý zisk 2.133.020 Kč.

Tržby za uplynulé období stávajícího eshopu byly cca 6.000 EUR za období únor až červen 2019, přičemž kampaně byly spouštěné nárazově kvůli nedostatku provozního kapitálu.

 

 

 

INVESTOR

 

MONETIZACE

Uživatel zakoupí nepřímý obchodní podíl ve společnosti ve výši 1%, za cenu 25.000,- Kč. Získává pravidelnou výplatu výnosu ve výši 1% z celkového zisku společnosti. V případě, že společnost splní odhady uvedené v této prezentaci uživatel získá 15.662 Kč za první rok. V rámci prvního roku provozu je třeba počítat s tím, že projekt odstartuje po zafinancování nejdříve v druhé polovině roku 2019, tudíž výnos v březnu 2020 bude odpovídat zhruba jedné čtvrtině této částky. Na základě účetní závěrky v březnu 2020 tedy uživatel dostává 1% podíl na zisku zhruba 3.915 Kč. Za druhý rok provozu může získat uživatel 18.277 Kč. Za třetí rok provozu může získat uživatel 21.330 Kč.

Podrobně: Uživatel zakoupí 1% obchodní podíl. Společnost využije takto získaný kapitál pro účely popsané v prezentaci. Společnosti se následně daří a splní stanovené odhady obratů a zisků. Za první rok provozu, tedy poslední čtvrtletí roku 2019, uživatel dostává 1% podíl na zisku ve výši 3.915 Kč (roční zhodnocení cca 15,6% p.a z ceny podílu 25.000 Kč). Po druhém roce provozu, tedy roce 2020, uživatel získává podíl na zisku ve výši 18.277 Kč (zhodnocení cca 73% p.a.). Po třetím roce provozu, tedy roce 2021, uživatel získává podíl na zisku ve výši 21.330 Kč (zhodnocení cca 85% p.a.). Předpoklad návratnosti částky za zakoupený obchodní podíl je přibližně 17 měsíců. Výplatu podílu na zisku získává uživatel vždy jednou ročně, na základě účetní závěrky projektu, která probíhá koncem března následujího roku. Během dalších let společnost generuje výnosy dle každoročních účetních uzávěrek, a uživatel je dostává po celou dobu, kdy vlastní podíl.

Vlastněný obchodní podíl může časem nabývat na hodnotě (v závislosti na ekonomických výsledcích společnosti). Uživatel ho může výhodně prodat komukoliv, kdo o něj projeví zájem za jeho aktuální cenu.

 

VÝSLEDKY AUDITU PROJEKTU

Z pohledů nákladů na chod projektu je nespornou výhodou to, že projekt má perfektně vedené statistiky a z pohledu výpočtů se jedná o zatím nejlépe a nejpřesněji spočítaný audit. Projekt je realizovatelný již při investici 260.000 Kč, avšak nevyužije maximum potenciálu. V rámci auditu jsme doporučili autorovi projektu cílovou částku 750.000 Kč. Mezi dva největší rizikové faktory počítáme plnění obsahu - časový faktor a také konkurenční boj v PPC - zvednutí nákladů.

Projekt je velice hezký a je vidět, že autor projektu se doposud zabýval aktivně pouze 2 oblastmi marketingu. Ale také velice dobře ví, co dělá. Statistiky jsou skvěle vedeny, což přispívá k velmi rychlému odhalení případných chyb a vylepšení samotného obchodu. Takto vedené statistiky se z naší zkušenosti nachází pouze u velkých firem. V posledních letech dochází k velkému nárůstu nákupu na internetu hlavně v odvětví oblečení. Za naší stranu "auditora" je toto velice zajímavý projekt se zajímavým potenciálem. Nutností je, aby projekt byl i nadále kvalitně veden. Z pohledu kampaní je potřeba, aby se i autor nadále věnoval samotným kampaním a nenechal práci jen na externích firmách, které budou samotné kampaně realizovat (pravidelná kontrola výsledků). Pozitivně také hodnotíme investici cca 10.000 EUR ze strany autora projektu, které autor získal při prodeji předešlého e-shopu. Jedná se o finance, které autor do projektu vložil v jeho začátku a díky nim dosáhl prvního obratu.

 

RIZIKO

„Rating: B Střední riziko“ – Tento rating přidělujeme projektům, které nemají žádnou nebo minimální obchodní historii. Typicky se jedná o nově začínající firmy nebo start-upy. Kapitál zde především směřuje do služeb jako jsou IT, internetový marketing a reklama. Menší část kapitálu je využita pro nákup hmotného majetku jako je zboží na sklad. Projekt bude realizovat společnost v níž INVESTER vlastní obchodní podíl.

 

 

SPUŠTĚNÍ INVESTICE

Po načerpání cílové částky dojde k okamžité realizaci obchodních plánů společnosti dle této prezentace. 

 

logo invester

Máte dotaz, nebo se Vám zdá že jsme něco nezodpověděli dostatečně jasně? Kontaktujte nás, rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Pokud vás tento projekt zaujal a chtěli byste se dozvědět více, budeme rádi, když se za námi zastavíte osobně a budeme moci jakékoliv otázky zodpovědět v rámci osobního jednání. Můžete nás kontaktovat na emailu info@invester.cz pro domluvení osobní schůzky.