CÍLOVÁ ČÁSTKA: 2.300.000 Kč
VOLNÝ PODÍL: 10 % ?
Cena za 1% podílu: 230.000 Kč
Min. částka pro nákup: 1.000 Kč
NAŠE HODNOCENÍ PROJEKTU: C Vyšší riziko ?
25%

Předobjednáno 578.000 Kč z cílové částky 2.300.000 Kč

Nezávazná poptávka podílu

Uživatelé, kteří podporují projekt

 

 

POPIS PROJEKTU A INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU

Předmětem tohoto projektu je financování výrobní linky, která usnadní výrobu fasádních cihel. Stávající společnost začíná prodávat tento typ vylepšených fasádních cihel na českém trhu. Technologie použitá při výrobě „omítnutých cihel“ umožňuje vyrábět mix produktů, které disponují zároveň izolací a omítkou. Tyto cihly jsou alternativou k běžným a stávajícím stavebním materiálům, disponují vnějším izolantem (polystyren, pavatex, apod), nebo vnitřní omítkou (sádrokarton, fermacell, apod.). Řeší problém zákazníka spojený s nákladností výstavby, kdy odpadá celá řada procesů jako například doprava materiálu, skladování, manipulace, škody, vysoušení staveb. Investice je zajímavá především pro většího investora, který se pohybuje v oblasti stavebnictví.

 

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU 

Projekt se zabývá výrobou “fasádních cihel”. Jedná se o inovované stavební materiály, které využívají nový technologický proces výroby. Jejich uplatnění je široké, např. výstavba rodinných či bytových domů, administrativních budov, sportovních zařízení, hal, výrobních provozů, budov pro velkoobchod a maloobchod apod.

 

Kde lze fasádní cihly využít?

Výrobky jsou využitelné při výstavbě jak v komerčních i soukromých objektů. Produkty disponují již izolační vrstvou např. izolační deskou z pěnového polystyrenu, které se využívají v kontaktních zateplovacích systémech. Použitá technologie výroby umožňuje dle potřeby zákazníka specifikovat její tloušťku dle dané charakteristiky – pro vnější použití (např. fasády). Přidanou hodnotou je také variace s existující fasádní omítkou, tzn. vzniká komplexní prvek stavebnicového systému, který kombinuje požadavek např. na vnější prvek včetně izolace a exteriérové omítky. Významou přidanou hodnotou je snížení cen dodatečné práce, výstavby lešení apod. Z pohledu zákazníka přináší významnou úsporu času i nákladů při realizaci výstavby. 

 

Proč si vybrat fasádní cihly? 

- úspora času

- snížení nákladů stavby

- bezpečnost materiálu

- zrychlení výstavby

- ekologicky šetrnější materiál

 

 

ROZDĚLENÍ INVESTICE

Cílem projektu je finalizace výrobní linky, která usnadní výrobu fasádních cihel. Díky této lince se bude moci začít prodávat i do stavebnin a dalších subjektů ve velkém. Linka ušetří čas a práci, kterou potřebujeme využít jinde. Cena linky je cca. 2.600.000 Kč. Autoři projektu poptávají cílovou částku 2.300.000 Kč, zbývajících 300.000 Kč pokryjí ze svých zdrojů. Veškeré dosavadní náklady si autoři hradili ze svých zdrojů. Výrobní linka bude umístěna v hale, kterou má projekt v tuto chvíli již v pronájmu. Je možné halu v budoucnu rozšířit o kancelářské prostory. V tuto chvíli je nicméně prioritou vyrábět a mít odbyt, poté by se řešily případné vlastní prostory.

 

Předpokládané režijní výdaje jsou 82.500 Kč měsíčně (hradí autoři sami z obratů společnosti)

Nájem + energie: 12.000 Kč/měsíc

Dva zaměstnanci k obsluze linky, mzda 17 000 Kč, celkem 34.000 Kč / měsíc

Nájem 3.905 Kč/ měsíc

Internet a 2x paušál 1.499 Kč/měsíc 

Měsíční náklady na PHM 10.000 Kč / měsíc 

Reklamní kampaň s měsíčními náklady cca 20.000 Kč.

 

 

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

Za vlastní vložené prostředky obou autorů v souhrnné výši 200.000 Kč se týmu podařilo vytvořit provizorní výrobnu. Aktuální tržby nejsou žádné, nedávno autoři spustili výrobu a první zákazka je plánovaná na konec června. Projekt má spuštěné webové stránky http://fasadnicihla.cz/

 

PLÁNOVANÉ VÝSLEDKY

Obrat v roce 2019:

Začátek plánované výstavbu výrobní linky předpokládáme v srpnu 2019. Za období srpen až prosinec 2019 předpokládáme celkový obrat společnosti okolo 7.700.000 Kč. 

 

Náklady v roce 2019:

Pro oba připravované koncepty předpokládáme celkové provozní a režijní náklady za období srpen – prosinec 2019 ve výši 5.500.000 Kč pro první rok.

 

Zisk společnosti v roce 2019:

Na základě očekávané marže, předpokládáme čistý zisk společnosti před zdaněním 2.200.000 Kč za rok 2019 (srpen až prosinec).  

 

KONKURENCE

Menší konkurence na trhu je ale trochu se liší - jedná se o plněné cihly polystyrenovými kuličkami, nebo minerální vatou. Konkurenční produkty jsou odlišné tepelnými vlastnosti a rosný bod zůstává ve zdivu. Naše cihly mají vytěsněný rosný bod mimo cihlu, což je pro stavbu mnohem lepší a ekologičtější řešení. 

 

 

AUTOŘI PROJEKTU

Jedná se o projekt pana Martina Brudného a jeho kolegy Marka Szotkowskiho. Sami autoři popisují svůj projekt takto: "Jsme dva kluci, kteří mají několikaleté zkušenosti v oboru stavebnictví, dali hlavy dohromady a vymysleli stavební tvárnici s fasádní deskou. Nápad se líbil i našemu okolí a tak jsme si řekli, že do toho půjdeme. Postupem času se tomuto projektu věnujeme naplno a jdeme si za svým cílem."

 

 

VLASTNICKÁ STRUKTURA A TÝM

Společnost Fasádní cihly s.r.o. bude založena za účelem realizace projektu a nabízí 10% volný obchodní podíl investorům. Rozdělení obchodních podílů v nové společnosti bude následující:

• 45% - Marek Szotkowski

• 45% - Martin Brudný

• 10% - Volný obchodní podíl skupiny INVESTER - určeno pro zájemce o přímé či nepřímé obchodní podíly

 

INVESTOR

 

MONETIZACE

Předpokládáme čistý zisk po odečtení srážkové daně 1.870.000 Kč v období srpen až prosinec 2019. Pro rok 2020 a i pro rok 2021 je plánován čistý zisk ve výši minimálně 2.337.500 Kč.

Uživatel zakoupí nepřímý obchodní podíl ve společnosti ve výši 1%, za cenu 230.000 Kč. Získává pravidelnou výplatu výnosu ve výši 1% z celkového zisku společnosti. V případě, že společnost splní odhady uvedené v této prezentaci uživatel získá 18.700 Kč za první rok. V rámci prvního roku provozu je třeba počítat s tím, že projekt odstartuje po zafinancování nejdříve v druhé polovině roku 2019, tudíž výnos v březnu 2020 bude odpovídat zhruba polovině této částky. Na základě účetní závěrky v březnu 2020 tedy uživatel dostává 1% podíl na zisku zhruba 9.350 Kč. Za druhý rok provozu může získat uživatel 23.375 Kč. Za třetí rok provozu může získat uživatel 23.375 Kč.

Podrobně: Uživatel zakoupí 1% obchodní podíl. Společnost využije takto získaný kapitál pro účely popsané v prezentaci. Společnosti se následně daří a splní stanovené odhady obratů a zisků. Za první rok provozu, tedy 6 měsíců aktivního provozu, uživatel dostává 1% podíl na zisku ve výši 9.350 Kč (zhodnocení za období půl roku cca 4% z ceny podílu 230.000 Kč). Po druhém roce provozu, tedy za rok 2020, uživatel získává podíl na zisku ve výši 23.375 Kč (zhodnocení cca 10,16% p.a.). Po třetím roce provozu, tedy roce 2021, uživatel získává podíl na zisku také ve výši 23.375 Kč (zhodnocení cca 10,16% p.a.). Předpoklad návratnosti částky za zakoupený obchodní podíl je přibližně 10 let.  Je však možné, že návratnost může být rychlejší, vše záleží na tom jak se společnosti bude dařit v prodejích. Výplatu podílu na zisku získává uživatel vždy jednou ročně, na základě účetní závěrky projektu, která probíhá koncem března následujího roku. Během dalších let společnost generuje výnosy dle každoročních účetních uzávěrek, a uživatel je dostává po celou dobu, kdy vlastní podíl. Vlastněný obchodní podíl může časem nabývat na hodnotě (v závislosti na ekonomických výsledcích společnosti). Uživatel ho může výhodně prodat komukoliv, kdo o něj projeví zájem za jeho aktuální cenu.

 

 

 

RIZIKO

Projekt má přiřazen „Rating: C Vyšší riziko“ – Tento rating přidělujeme projektům, které nemají žádnou obchodní historii. Typicky se jedná o nové start-upy. Kapitál především směřuje do služeb a technologického vývoje. Projekt není téměř jištěn žádným hmotným majetkem a představuje vyšší riziko. Projekt může realizovat i společnost v níž INVESTER vlastní obchodní podíl.

 

 

logo invester

Odpovědná osoba za projekt na INVESTER.cz je Pavlína Kavková (Junior Account Manager).

Máte dotaz, nebo se Vám zdá že jsme něco nezodpověděli dostatečně jasně? Kontaktujte nás, rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Pokud vás tento projekt zaujal a chtěli byste se dozvědět více, budeme rádi, když se za námi zastavíte osobně a budeme moci jakékoliv otázky zodpovědět v rámci osobního jednání. Kontaktujte nás na e-mailu kavkova@invester.cz nebo +420 604 246 913 pro domluvení osobní schůzky.