CÍLOVÁ ČÁSTKA: 7.130.000 Kč
VOLNÝ PODÍL: 25 % ?
Cena za 1% podílu: 285.200 Kč
Min. částka pro nákup: 1.000 Kč
NAŠE HODNOCENÍ PROJEKTU: C Vyšší riziko ?
Plánovaný zisk projektu: 5.045.455 Kč ?
1%

Předobjednáno 74.000 Kč z cílové částky 7.130.000 Kč

Nezávazná poptávka podílu

Uživatelé, kteří podporují projekt

 

POPIS PROJEKTU A INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU

Předmětem tohoto projektu je financování společnosti Voltry s.r.o., která chce zavést nejnovější technologii z oblasti automatizace a robotiky v gastronomii. Projekt prokáže možnost kvalitního stravování s využitím benefitů myšlenky Průmyslu 4.0. - konzistentní vysokou kvalitu připravovaných jídel, minimalizaci nákladů na lidské zdroje, atraktivitu, marketingový potenciál, IT - webový potenciál. Prokáže možnost řešení jako komplexně, tak v součinnosti s lidskými zdroji. 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROJEKTU 

Cílem investice je získání prostředků pro vytvoření a provoz FOOD TRUCKU, jenž by měl zároveň sloužit jako „proof of concept", a tím nám umožnil vstoupit do dalšího investičního kola a pokračovat v původním projektu restaurace a umožnil nám začít obchodovat s licencemi pro otevření v dalších zemích. Další cíl je díky vyvinutým projektům automaticky vytvořit nový byznys model. Společnosti, které budou postupně zavádět nové projekty a produkty do života, budou součástí industrializace a zlepšování. Cílem je vytvoření první celosvětové sítě plně automatizovaných (robotických) restaurací včetně vybudovaného dodavatelského řetězce. Síť sama garantuje marketingový potenciál díky zdrojům receptur a jednotného IT řešení. 

Dalším cílem je branding a zvýšení povědomí o značce VOLTRY, která by se měla v budoucnu profilovat jako inovativní mladá společnost, která je lídrem v robotizaci a navrhuje nestandardní řešení! 

 

 

 

AUTOR PROJEKTU

Autorem projektu je Kamil Kubánek, který prošel od základní managerských pozic až po řízení společností, hlavně v retail prostředí. Společnost se rozhodl vybudovat z důvodů, že dokáže maximálně využít svých zkušeností z řízení společností a stanovených cílů. Je pro něj výzvou se stát světovou jedničkou v řízení a vývoji robotických restaurací a fast food robotických konceptů. Autoři již investovali zhruba 3.000.000 Kč do přípravy konceptu.

 

SILNÉ A SLABÉ  STRÁNKY

SILNÉ STRÁNKY: 

- nové atraktivní dobře komunikovatelné téma, 

- zkušený tým, logo, branding, byznys plán, vize a cíl,

 - První svého druhu na trhu

 - Možnost spuštění franchasing systému. 

 

SLABÉ STRÁNKY: 

- Nepřesný odhad vývoje, 

- reakce společnosti, hlavně gurmáni a restaurace (i když je to prostě trend, který se nedá zastavit)

 

 

KONKURENCE

Primárně v tomto směru není konkurence, hlavně ne u nás. Jedná se o rozdílné řešení, než doposud existuje. V současné době se hlavně v oblasti robotizace investuje do automobilového průmyslu.Zatím žádný fast food řetězec nespustil "nahrazení" zaměstnanců roboty. Každé řešení, které dáme dohromady je plně industrializovatelné do praxe a ostatního provozu.

 

ODBYT PRODEJE

Cílem je u našeho foodtrucku je především:  

■     vytvořit a otestovat produkt, základ “proof of concept”  

■     následně je cílem pokračovat ve vývoji a spuštění kompletní restaurace VOLTRY 

  

Tento produkt připravit:

buď k prodeji jako řešení a nabízet na prodej či pronájem (jiný byznys model):

■      jsme schopni po zkušebním provozu začít vyrábět a prodávat

■      samozřejmě prodávat na jiný trh, hlavně americký trh, kde máme kontakty a mohlo by to být jedno z potřebných řešení 

■      můžeme spojit současné produkty (barista + barman) s foodtruck a postavit komplexní řešení a otevírat další koncepty

■      samozřejmě později je možno pracovat i na jiných recepturách apod.

 

Případně prodat technické řešení někomu, kdo bude prodávat licence a bude mít celý výrobní proces

■      tady je možno prodat licenci na používání v dané zemi, kdy my budeme dodavatel a budeme pobírat roční fee z obratu (vyčísleno níže)

■      prodat kompletní řešení do region třeba USA, kde budou moci rovnou tyto řešení vyrábět

 

Jakmile si budeme jistí prvním projektem Food truck, tak začínáme řešit další část a postupně se dostaneme k celkovému řešení plně automatické restaurace VOLTRY.

 

Jaké jsou vaše prodeje doposud vč. počtu klientů? 

Pouze pronájem dílčích řešení, které v dnešní době máme, nejsou primárně určena na prodej, protože dnes nemáme ještě prostor a koncepci na prodej těchto řešení, ale probíhá pronájem těchto řešení třetím osobám či organizacím.   

 

 

VLASTNICKÁ STRUKTURA A TÝM

Rozdělení obchodních podílů v nové společnosti bude následující:

75% - Voltry s.r.o.

25% - Volný obchodní podíl skupiny INVESTER - určeno pro zájemce o přímé či nepřímé obchodní podíly. 

 

PLÁNOVANÉ VÝSLEDKY

Obrat do konce roku 2020:

Předpokládaný obrat za první rok fungování bude autor předpokládá cca. 8.836.364 Kč 

 

Náklady do konce roku 2020:

Předpokládáme celkové provozní a režijní náklady za rok 2020 ve výši 3.790.909 Kč pro první rok

 

Zisk společnosti do konce roku 2020:

Na základě očekávané marže, předpokládáme čistý zisk společnosti před zdaněním cca 5.045.455 Kč za první rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTOR

 

 

MONETIZACE

Uživatel zakoupí nepřímý obchodní podíl ve společnosti ve výši 1%, za cenu 285.200 Kč. Investor získává pravidelnou výplatu výnosu ve výši 1% z celkového zisku společnosti, tedy v případě splnění odhadů 50.454 Kč za první rok (zhodnocení 17,69%). Za 2 rok získá uživatel 51.640 Kč (zhodnocení 18,1% p.a.). Za každý další rok získá uživatel 65.240 Kč (zhodnocení 22,87% p.a.). Návratnost investice je odhadována na cca 58 měsíců. 

Podrobně: Uživatel zakoupí 1% obchodního podílu ve výši 285.200 Kč. Společnost využije takto získaný kapitál pro účely popsané v prezentaci. Pokud se společnosti následně daří a splní stanovené odhady obratů a zisků, za první rok provozu uživatel dostává 1% podíl na zisku, tedy 50.454 Kč, po zdanění srážkovou daní 42.885 Kč (čisté zhodnocení cca 15% z ceny podílu 285.200 Kč). V následujícím roce získává 1% podíl na zisku ve výši 51.640 Kč, po zdanění srážkovou daní tedy 43.894 Kč. (čisté zhodnocení cca 15,39% p.a.). V dalších letech získává 65.240 Kč po zdanění srážkovou daní tedy 55.454  Kč (čisté zhodnocení cca  21,47% p.a.).Návratnost investice je odhadována na cca 58 měsíců. 

Výplatu podílu na zisku získává uživatel vždy jednou ročně, na základě účetní závěrky projektu, která probíhá koncem března následujícího roku. Během dalších let společnost generuje výnosy dle každoročních účetních uzávěrek, a uživatel je dostává po celou dobu, kdy vlastní podíl. Vlastněný obchodní podíl může časem nabývat na hodnotě (v závislosti na ekonomických výsledcích společnosti). Uživatel ho může výhodně prodat komukoliv, kdo o něj projeví zájem za jeho aktuální cenu. Data prezentovaná v rámci monetizace byla poskytnuta autorem projektu.

 

RIZIKO

Projekt má přiřazen „Rating: C" Vyšší riziko – Tento rating přidělujeme projektům, které nemají žádnou obchodní historii.  

 

logo invester

Odpovědná osoba za projekt na portále Invester.cz je Pavlína Kavková ( Account Manager).

Máte dotaz, nebo se Vám zdá že jsme něco nezodpověděli dostatečně jasně? Kontaktujte nás, rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Pokud vás tento projekt zaujal a chtěli byste se dozvědět více, budeme rádi, když se za námi zastavíte osobně a budeme moci jakékoliv otázky zodpovědět v rámci osobního jednání. Kontaktujte nás na e-mailu kavkova@invester.cz nebo +420 604 246 913 pro domluvení osobní schůzky.