CÍLOVÁ ČÁSTKA: 2.000.000 Kč
VÝNOS DLUHOPISU: 9.8 %
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU: 20.000 Kč
MIN. ČÁSTKA PRO NÁKUP: 20.000 Kč
VÝPLATA VÝNOSU: Půlročně
MAX. OBJEM EMISE: 20.000.000 Kč
100%

Zainvestováno 100%

ZAKOUPIT DLUHOPISY

Uživatelé, kteří podporují projekt

 

 

TIP: Jednou z přednostní INVESTER dluhopisů oproti jiným investičním příležitostem na naší platformě je skutečnost, že na nic nečekáte. Běžně u startupů a podobných projektů chvíli trvá zafinancování min. cílové částky, naše cenné papíry ale zakoupíte rovnou a od té chvíle již běží čas do pravidelné výplaty výnosu.

PROČ ZVOLIT PRÁVĚ NAŠE DLUHOPISY?

Díky velkému zájmu investorů otevíráme již 5. část emise našich vlastních dluhopisů. Reagujeme tak zároveň na poptávku po projektech se stabilním výnosem. Jmenovitá hodnota dluhopisu INVESTER 9,8 % / 2026 je 20.000 Kč, přičemž tyto cenné papíry držitelům nabízejí pevný výnos 9,8 % p.a., který vyplácíme 2× ročně. U těchto dluhopisů následně jistinu vrátíme 28. ledna 2026.

Naše dluhopisy jsou mj. určeny pro rozvoj platformy INVESTER a financování různých neveřejných projektů. Jejich držitel si tak nemusí vybírat konkrétní projekty, do kterých by rád investoval a zhodnotil své peníze, nic o nich načítat a ani čekat, zda se zafinancuje ten který projekt z naší nabídky. Navíc výnosy začínají běžet ihned, od datumu úhrady předmětného dluhopisu.

Tuto emisi jsme spustili v návaznosti na úspěšné doběhnutí její 1. části. Vůbec první dluhopisy jejich držitelé zakoupili v roce 2018, po 4 roky od nás získávali pevně dané zhodnocení a jistinu dostali zpět v pondělí 12. 12. 2022. Právě doběh 1. části se nám otevřel prostor pro emisi nabízených nových dluhopisů.

POZOR: Tato emise bude na nějakou dobu poslední, tak abychom naše hospodaření udrželi odpovědné. Předpokládáme, že tuto emisi předběžně uzavřeme počátkem ledna.

 

 

VÝHODY TÉTO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI

  • Stabilní zhodnocení – můžete počítat s pravidelným výnosem 9,8 % ročně
  • Půlroční výplata – zdaněný výnos budeme vždy posílat k 30.6. a 30.12. přímo na bankovní účty
  • Odkoupení v roce 2026 – 100% návratnost jistiny, kdy vám na účet vyplatíme zpět vaši investici
  • Prověřená investice –  jedná se již o 5. emisní kolo těchto našich oblíbených cenných papírů

 

ROZDĚLENÍ INVESTOVANÝCH PENĚZ

Pro prodej dluhopisů INVESTER 9,8 % / 2026 máme alokovány cenné papíry v cílové částce 2.000.000 Kč. Vybrané peníze budou použity společností INVESTER GROUP HOLDING s.r.o. , a to následujícím způsobem: 

  • 8 % na rozvoj a expanzi platformy INVESTER
  • 27 % na financování neveřejných projektů
  • 65 % pro nákup nemovitého majetku

Toto rozdělení je závislé na konečné výši peněz získaných v rámci emise všech našich dluhopisů s max. objemem 20 milionů Kč.

 

PŘÍKLAD PRO LEPŠÍ PŘEDSTAVU

Investor zakoupí 5 dluhopisů v celkové hodnotě 100.000 Kč s fixním výnosem 9,8 % ročně a dluhopisy jsou mu předány v listinné podobě doporučeně poštou. V tomto případě získává roční výnos 9.800 Kč (zhodnocení 9,8% p.a.). Po 3 letech tak získá celkem výnos 29.400 Kč a za původní kupní cenu od něj dluhopis zpět odkoupíme (tedy za 100.000 Kč). Podrobné informace o dluhopisech naleznete v Emisních podmínkách.

 

 

PROČ DLUHOPISY VLASTNĚ EMITUJEME?

INVESTER má obchodní podíly již v mnoha společnostech a neustále expanduje. Naše vlastní dluhopisy nám do budoucna umožní udržet vysoké tempo růstu a financovat nové výzvy v rámci nejen neveřejných projektů. Větší finanční zdroje nám umožnují rychle investovat do projektů, pro které je standardní cesta prodeje podílů příliš pomalá. Dále se jedná také o příležitosti, u kterých by bylo zveřejnění na platformě rizikem, vzhledem k ochraně jejich unikátního nápadu či know-how.

 

0
Aktivních projektů
0
Zafinancovaných projektů
0
Uživatelů
0
Celkem zafinancováno