CÍLOVÁ ČÁSTKA: 2.300.000 Kč
VOLNÝ PODÍL: 33 % ?
Cena za 1% podílu: 69.697 Kč
Min. částka pro nákup: 1.000 Kč
NAŠE HODNOCENÍ PROJEKTU: C Vyšší riziko ?
Plánovaný zisk projektu: 1.300.000 Kč ?
22%

Předobjednáno 514.000 Kč z cílové částky 2.300.000 Kč

Nezávazná poptávka podílu

Uživatelé, kteří podporují projekt

 

 

POPIS PROJEKTU A INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU

Tento projekt je zaměřen na vybudování nestátního zdravotnického zařízení, které se orientuje na nejširší nabídku pro neinvazivní, mini-invazivní, ale i invazivní ošetření tváře a těla. Češi věnují péči o svůj zevnějšek čím dál více času. Záleží jim na jejich zdraví, kondici, ale také vzhledu. Poptávka po kvalitě a profesionálním přístupu se neustále zvětšuje a v Česku takové kliniky chybí. 

Na tento rostoucí zájem reaguje i Amaryllis® - nestátní zdravotnické zařízení, které se orientuje na nejširší nabídku ošetření tváře a těla. Díky svým výsledkům v této oblasti je Amaryllis zařazena do mezinárodní sítě profesionálních center estetické medicíny OASY REJUVE. Projekt nastartovala v roce 2016 MUDr. Takácsová se svým partnerem J. Slovákem, kdy se jim v průběhu necelých tří let povedlo vybudovat jak pilotní centrum v Praze, tak partnerská centra v Jihlavě, Chebu, Mladé Boleslavi a Domažlicích, na přípravě kterého se podílel i nynější autor projektu pan Petrovič. Amaryllis má své partnerské provozovny již v pěti zemích – USA, Velké Británii, Spojených arabských emirátech, Kypru a Itálii. Před pár lety Amaryllis vstoupila také na český trh, kde svou značku úspěšně rozšiřuje. Cílem společnosti je produkt pro nejširší okruh zákazníků: vytvořit nadstandardně kvalitní provozovny, aby každý zájemce o krásu věděl, že v AMARYLLIS® jeho problém vyřeší k jeho maximální spokojenosti.

 

AUTOR PROJEKTU

Autorem tohoto projektu je pan P. Petrovič, který v průběhu své kariéry pracoval na různých manažerský pozicích, pomáhal s rozjezdem několika firem v České republice ale i na Slovensku, mimo jiné také s klinikou Amaryllis. V současné době pracuje jako nezávislý poradce pro malé a střední firmy, kterým pomáhá při nastavování jejich obchodních procesů a řešení jejich operativních úkolů. V rámci jeho činnosti ho zaujal projekt Amaryllis Clinik, založený v roku 2016, jenž plánuje další expanzi na území České a Slovenské republiky. V současné době jsou v procesu přípravy dvě kliniky v Praze, přičemž do jedné z nich se autor rozhodl i sám investovat. Stávající síť zahrnuje 5 klinik a ve fázi přípravy jsou už zmíněné dvě centra v Praze. Zahájena byla také první jednání na Slovensku. 

 

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU 

Projekt se nachází ve fázi přípravy nájemní smlouvy, která by měla být podepsána v druhé polovině června 2019. Následovat budou stavební úpravy, nábor zaměstnanců a nákup zařízení a přístrojového vybavení. 

Tato podstatná část vstupních nákladů bude financována z vlastních prostředků, v celkové výši 3.500.000 - 4.000.000 Kč. S pronajímatelem je předjednán příspěvek na úpravu prostor ve výši cca. 375.000 Kč. Podstatnou nákladovou položkou budou personální náklady v celkové výši 450.000 Kč / měs. 

 

CÍLE PROJEKTU 

Cílem projektu je otevření nové kliniky Amarylis Beauty v Praze. Za finanční prostředky poptávané na naší platformě se plánují pořídit speciální stroje a technika potřebná pro provoz. Ostatní náklady projektu bude hradit autor projektu, p. Petrovič. 

 

KONKURENCE

Na trhu kosmetické a estetické medicíny probíhá značná koncentrace ve prospěch řetězců, provozujících jednotlivé sítě zdravotnických zařízení. Budoucím rizikem mohou být tedy snahy konkurence o převzetí jednotlivých provozoven a jejich začlenění do svých řetězců, případně zvýšený tlak na cenovou hladinu nabízených služeb.  

 

Silné stránky projektu: 

Systém AMARYLLIS CLINIC byl vyvíjen tak, aby přinesl na trh služby, které v současné době nejsou nabízeny vůbec, nebo jen v omezené míře. Přináší tak rychlou návratnost vynaložených finančních a časových investic a zároveň poskytuje pro své klienty nejširší portfolio možností a variant ošetření. Amaryllis poskytuje propojení lékařské dermo kosmetiky, dermatologie, korektivní dermatologie a plastické chirurgie. (příklad: jen k řešení problémů očního okolí a víček Amaryllis nabízí 12 druhů ošetření, od neinvazivních, přes mini invazivní až po invazivní.)

 

Slabé stránky projektu:

Nedostatečné kapitálové krytí.

 

AKTUÁLNÍ FÁZE PROJEKTU

Projekt se aktuálně nachází před podpisem nájemní smlouvy -řeší se podmínky s pronajímatelem a podmínky přestavby nemovitosti. Jsou vybráno prostory v BC Cube, v Evropské ulici na Praze 6. Po podpisu smlouvy proběhne rekonstrukce a nábor zaměstnanců, klinika již má 3 lékaře na HPP a dva lékaře na smluvní spolupráci.

 

ROZDĚLENÍ INVESTICE

Investice ve výši 2.300.000 Kč 

Investice bude vynaložená do nákupu potřebných přístrojů, nutných pro běh kliniky. 

 

Obrat v roce 2019:

Za rok 2019 autor projektu předpokládá odhadovaný objem prodejů, tedy celkový obrat společnosti, okolo 5.300.000 Kč. Obrat za první rok je nižší, vzhledem k tomu, že klinika bude v provozu zhruba září až prosinec 2019. 

 

Náklady v roce 2019:

Autor projektu předpokládá celkové provozní a režijní náklady za období roku 2019 ve výši 2.600.000 Kč/ fixní a variabilní 25% pro první rok.

 

Zisk společnosti v roce 2019:

Na základě očekávané průměrné marže služeb, a stanovených nákladů, autor projektu předpokládá čistý zisk společnosti 1.300.000 Kč za rok 2019 (září až prosinec). 

 

 

VLASTNICKÁ STRUKTURA A TÝM

Společnost MBI Medical & Beauty Institut s.r.o. je založena. Základní kapitál je 50.000 Kč, autor projektu je držitel kmenových listů (100%) a nabízí 33% volný obchodní podíl investorům formou přímého nebo nepřímého podílu. Rozdělení obchodních podílů:

• 67% - Autor projektu Petr Petrovič

• 33% - VOLNÝ OBCHODNÍ PODÍL - určeno pro zájemce o obchodní podíly

 

INVESTOR

MONETIZACE

Dle dodaných ekonomických plánů autor projektu předpokládá čistý zisk 1.300.000 Kč za první rok. Pro rok 2020 společnost plánuje čistý zisk ve výši cca 10.000.000 Kč. 

Uživatel zakoupí nepřímý obchodní podíl ve společnosti ve výši 1%, za cenu 69.697 Kč. Investor získává pravidelnou výplatu výnosu ve výši 1% z celkového zisku společnosti, tedy v případě splnění odhadů 11.050 Kč za první rok (zhodnocení 15,85%). Za každý další rok získá uživatel 85.000 Kč (zhodnocení 122% p.a.). Návratnost investice je vyčíslena na cca. 13 měsíců. 

Podrobně: Uživatel zakoupí 1% obchodního podílu ve výši 69.697 Kč. Společnost využije takto získaný kapitál pro účely popsané v prezentaci. Pokud se společnosti následně daří a splní stanovené odhady obratů a zisků, za první rok provozu (září až prosinec 2019) uživatel dostává 1% podíl na zisku, tedy 13.000 Kč, po zdanění srážkovou daní 11.050 Kč (zhodnocení cca 15,85% z ceny podílu 69.697 Kč). V následujících letech získává 1% podíl na ročním zisku ve výši 100.000 Kč, po zdanění srážkovou daní tedy 85.000 Kč. (zhodnocení cca 122% p.a.). Výplatu podílu na zisku získává uživatel vždy jednou ročně, na základě účetní závěrky projektu, která probíhá koncem března následujího roku. Během dalších let společnost generuje výnosy dle každoročních účetních uzávěrek, a uživatel je dostává po celou dobu, kdy vlastní podíl. Vlastněný obchodní podíl může časem nabývat na hodnotě (v závislosti na ekonomických výsledcích společnosti). Uživatel ho může výhodně prodat komukoliv, kdo o něj projeví zájem za jeho aktuální cenu.

Data prezentovaná v rámci monetizace byla poskytnuta autorem projektu.

 

 

RIZIKO

Projekt má přiřazen „Rating: C" Vyšší riziko – Tento rating přidělujeme projektům, které nemají žádnou obchodní historii. Jedná se o nový produkt. Kapitál především směřuje do nákupu přístrojů a vybavení. Projekt není jištěn hmotným majetkem a představuje vyšší riziko, které vyvažuje vysokým výnosem. Projekt bude realizovat společnost v níž INVESTER vlastní obchodní podíl.

 

logo invester

Odpovědná osoba za projekt na portále Invester.cz je Pavlína Kavková (Junior Account Manager).

Máte dotaz, nebo se Vám zdá že jsme něco nezodpověděli dostatečně jasně? Kontaktujte nás, rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Pokud vás tento projekt zaujal a chtěli byste se dozvědět více, budeme rádi, když se za námi zastavíte osobně a budeme moci jakékoliv otázky zodpovědět v rámci osobního jednání. Kontaktujte nás na e-mailu kavkova@invester.cz nebo +420 604 246 913 pro domluvení osobní schůzky.