CÍLOVÁ ČÁSTKA: 27.000.000 Kč
VOLNÝ PODÍL: 20 % ?
Cena za 1% podílu: 1.350.000 Kč
Min. částka pro nákup: 1.000 Kč
NAŠE HODNOCENÍ PROJEKTU: B Střední riziko ?
Zajištění projektu: Ano ?
Výplata výnosu: Jednou ročně ?
100%

Zainvestováno 100%

Nezávazná poptávka podílu

Uživatelé, kteří podporují projekt

 


V rámci tohoto projektu jsme připravili možnost společného nákupu a následného prodeje technického zlata se zajištěnou likviditou. 

POPIS PROJEKTU A INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU

Jedná se o nákup nepřímého obchodního podílu ve slovenské právnické osobě, Pekná spoločnosť , s.r.o., IČO: 53 326 628, která byla založena pro účel nákupu technického zlata a to společně s autorem projektu panem Jiřím Michaličkou. Ta vznikla za účelem dovozu a prodeje technického zlata, které se bude distribuovat k již dohodnutým velkoodběratelům ze Slovenské republiky. V rámci této příležitosti se jedná o nákup technického zlata z africké republiky Kongo a Keňa. 

Technické zlato bude dováženo v pravidelných měsíčních intervalech. Celkový objem prvního kontraktu na dodávku zlata je v hodnotě 40.500.000 Kč. Částka pro první kontrakt bude složena ze soukromých zdrojů autora projektu v hodnotě 13.500.000 Kč a cílové částky projektu v hodnotě 27.000.000 Kč, která bude souběžně akvizována na českém portálu INVESTER.cz a nově spuštěné anglické verzi http://en.invester.cz/ určené pro zahraniční investory.

V první etapě nově zakládaná právnická osoba zasílá zálohu dodavateli zlata ve výši 2.025.000 Kč. Doplacení zbylé hodnoty zlata proběhne po dodání celé objednávky a po ověření pravosti, objemu a kvality puncovním úřadem Slovenské republiky, který je již na tuto realizaci připraven, dále pak celním úřadem. Ač máme dodavatele prověřeného, je tato počáteční část poměrně riziková. Výhodou je, že v této fázi vstupujeme do rizika pouze s 7,5% vybrané částky (2.025.000 Kč) a toto riziko vyvažuje velmi vysoký výnos investice.

MONETIZACE

Na základě vysoké poptávky po surovině se nabízí možnost získat velmi lukrativní výnos a to za krátké období. Cena zlata stále stoupá vzhledem k aktuální situaci s celosvětovou pandemií Covid-19. Naše strana má předjednánu nákupní cenu zlata za výrazně nižší cenu, než je kótovaná burzovní cena přibližně o 9 - 12%, a to díky uvedenému objemu investice. Likvidita je zajištěna smluvně dohodnutými odběrateli, kteří zlato odeberou a včetně marže uhradí v několika dnech po jeho ověření puncovním úřadem na účet vzniklé právnické osoby Pekná spoločnosť s.r.o.

• Autor projektu nakupuje zlato ve větším objemu za výrazně nižší ceny

Zástupci portálu INVESTER se osobně zúčastnili jednání s puncovním úřadem, celní správou a finanční správou Slovenské republiky společně s autorem projektu

 

 

VÝHODY INVESTICE DO FYZICKÉHO ZLATA FORMOU PODÍLU

• Vysoký výnos na základě pravidelného nákupu a prodeje z jednotlivých kontraktů

• Není třeba řešit uložení zlata

• Výnos v krátkém časovém rozsahu

• Je možné se podílet na větším objemu nákupu zlata v případě požadavku každého zájemce

 

BUDOUCNOST

Zlato bude dováženo a prodáváno v pravidelných intervalech min. po dobu 3 let. V pořadí jsou další pravidelné kontrakty a dodávky tak, aby společnost docílila níže stanoveného výnosu.

 

VLASTNICKÁ STRUKTURA 

Rozdělení podílu v právnické osobě Pekná spoločnosť, s.r.o bude následující:

80% Autor projektu, Jiří Michalička

20% Volný obchodní podíl pro investory

INVESTOR

 

MODELOVÝ PŘÍKLAD

Uživatel zakoupí obchodní podíl ve společnosti ve výši 1%, za cenu 1.350.000 Kč. Investor získává pravidelnou výplatu výnosu ve výši 1 % z celkového zisku společnosti, tedy v případě splnění odhadů prezentovaných výše se jedná o 675.000 Kč za první rok (zhodnocení 50% p.a.), za 2 rok získá uživatel 675.000 Kč (zhodnocení 50% p.a.), za 3 rok získá uživatel 675.000 Kč (zhodnocení 50% p.a.). Návratnost investice je odhadována na cca 24 měsíců. Data prezentovaná v rámci monetizace byla poskytnuta autorem projektu a jsou před započtením srážkové daně.

 

RIZIKO 

Rating: "B Střední riziko" - Tento rating přidělujeme projektům, které nemají žádnou obchodní historii. Typicky se jedná o nově začínající firmy nebo start-upy. Kapitál zde především směřuje do služeb jako jsou IT, marketing, reklama nebo na technologický vývoj. V případě tohoto projektu je většina kapitálu využita pro nákup technického zlata a to po jednotlivých etapách. Projekt bude realizovat i společnost v níž INVESTER vlastní obchodní podíl.

 

0
Aktivních projektů
0
Zafinancovaných projektů
0
Uživatelů
0
Celkem zafinancováno