CÍLOVÁ ČÁSTKA: 588.000 Kč
VOLNÝ PODÍL: 12 % ?
Cena za 1% podílu: 49.000 Kč
Min. částka pro nákup: 5.000 Kč
NAŠE HODNOCENÍ PROJEKTU: A+ Velmi nízké riziko ?
Zajištění projektu: Ano ?
14%

Předobjednáno 83.000 Kč z cílové částky 588.000 Kč

Nezávazná poptávka podílu

Uživatelé, kteří podporují projekt

 


Nákup fyzického investičního zlata pro uchování hodnoty Vašich peněz. V rámci tohoto projektu jsme se rozhodli dát příležitost podílet se na nákupu zlatých slitků, které budou následně uschovány v SAFE24. Tento projekt je vhodný pro investory, kteří investiční zlato vnímají jako uchovatele hodnoty, ale nechtějí řešit jeho přímý nákup a následné uložení s dostatečným zabezpečením.

POPIS PROJEKTU A INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU

Jedná se o nákup podílu "vlastnictví investičního zlata" na základě uzavření smlouvy se společností INVESTER CLUB a.s., která v případě úspěšného zafinancování projektu změní název na INVESTER GOLD a.s. V rámci nákupu zlata je naším obchodním partnerem společnost ATT Investments CZ SE.

Investiční zlato dodávají certifikované slévárny, kde se zlato zpracovává podle přísných pravidel a podléhají kontrole mezinárodní organizace LBMA. Certifikované slévárny jsou zapsány do listu Good Delivery. Investiční zlato má 24 karátů a je pro tyto účely prodáváno ve slitcích, zlatých cihlách a mincích. Základní váhovou jednotkou je Troyská unce, která váží 31,10334768 gramů. 

Průměrný nárůst investičního zlata činil v roce 2019 21,91 %. Tento rok je předpoklad dalšího růstu a tedy i vyššího zhodnocení Vašich peněz. 

DŮVODY, PROČ TO DĚLÁME

Vlády a centrální banky tisknou peníze jako o závod a jejich hodnota stále klesá. Například americký dolar ztratil za posledních 100 let více než 98 % hodnoty. V roce 1971 US opustily tzv. Bretonwoodský systém a zrušily zlatý standard. Ostatní státy je pak následovaly. V důsledku toho jsou peníze postupně znehodnocovány a ztrácejí tak kupní sílu.

V České republice si pro představu uvedďme názorný příklad, který je vypočítán dle odkazu 

  • Na co by vám v roce 1954 stačilo 100.000 korun, na to byste v roce 2019 potřebovali 1.785.700 korun. 
  • Průměrná meziroční inflace mezi zadanými léty dosáhla hodnoty 4,53 %.
  • V roce 1990 česká koruna devalvovala o neuvěřitelných 86 %.

Hodnota zlata zůstává. To, co se mění v čase, je jeho cena, a to v závislosti na tom, co se právě děje ve světě peněz. Důvodem koupě investičního zlata je ochrana vašich peněz před inflací.

VÝHODY INVESTICE DO FYZICKÉHO ZLATA FORMOU PODÍLU

  • Podílník nemusí řešit kde a jak nakupovat fyzické zlato.
  • Neřeší jeho uložení.
  • Fyzické zlato nenese klasický úrok, pouze kapitálový úrok.
  • Investiční zlato uchovává hodnotu peněz.
  • Obchod s investičním zlatem podléhá zákonu o investičním zlatu a tímto je zajištěna ochrana investorů. 
  • Investiční zlato je osvobozeno od DPH viz. Zákon č. 235/2004 sb.

  • Projekt nákupu fyzického zlata budeme realizovat po několika etapách a úspěšně uzavřeme vždy na 100% cílové částky

MOŽNOST FYZICKÉHO PŘEVZETÍ ZLATA

V případě, že se investor rozhodne svůj nepřímý podíl odkoupit ve formě investičního zlata, kontaktuje nás. Následně se s investorem spojí náš pracovník a dohodne předání zboží. V případě zvýšení kupní ceny investičního zlata od původní kupní ceny je investor povinen uhradit rozdíl od původně uhrazené částky dle aktuálná nákupní ceny zlata. Bude mu vystavena faktura a předávací protokol. Zakoupený obchodní podíl je následně zrušen. Minimální množství zlata pro fyzické převzení je 1 OZ (1 Troyská unce) = 49.000 Kč.

INVESTOR

 

MODELOVÝ PŘÍKLAD

Uživatel má možnost zakoupit formou nepřímého podílu podíl ve společnosti INVESTER GOLD a.s. (založené za účelem tohoto projektu) v min. hodnotě 5.000 Kč, kdy vlastní podíl ve zlatém slitku. V případě nepřímého podílu v min. hodnotě 49.000 Kč má možnost fyzického převzetí zlata viz výše.

Dále má uživatel možnost nakoupit zlato formou přímého obchodního podílu na základě prodeje akcie společnosti INVESTER GOLD a.s. v listinné podobě a to za cenu 245.000 Kč, která odpovídá 5% společnosti. Majitel výše uvedené akcie v listinné podobě získává přímý obchodní podíl. Majitel akcie má nárok na výplatu roční dividendy. Podkladovým aktivem pro akcie z uvolněného podílu společnosti INVESTER GOLD a.s. je investiční zlato. Jeho nákup bude probíhat v čase tak, aby bylo dosaženo nejlepší nákupní ceny. 

RIZIKO 

Projekt má přiřazen „Rating: A+"  – Tento rating přidělujeme projektům, kdy je 100 % kapitálu použito pro nákup fyzického majetku. Projekt může realizovat i společnost, v níž vlastní INVESTER obchodní podíl. V tomto případě se jedná o nákup fyzického zlata.

Autor projektu a kontaktní osoba v případě dotazů nebo přímé koupě fyzického investičního zlata, stříbra, platiny či rubínů: Jana Dunajová + 420 727 972 792