CÍLOVÁ ČÁSTKA: 3.300.000 Kč
VOLNÝ PODÍL: 15 % ?
Cena za 1% podílu: 220.000 Kč
Min. částka pro nákup: 1.000 Kč
NAŠE HODNOCENÍ PROJEKTU: A Nízké riziko ?
Zajištění projektu: Ano, částečně ?
Výplata výnosu: Jednou ročně ?
100%

Zainvestováno 100%

Nezávazná poptávka podílu

Uživatelé, kteří podporují projekt

 

PROČ DO REALITNÍHO PROJEKTU INVESTOVAT

Trvalejpobyt.cz je projektem již zavedené společnosti sídlomat s.r.o. Nápad na jeho vznik přišel na základě četných poptávek služby poskytování virtuálních trvalých pobytů a mj. i virtuálních sídel. Zmíněná firma je jedním z prvních zafinancovaných projektů na platformě INVESTER a jen za rok 2022 dosáhla obratu přes 3,5mio Kč. Má přes 3.500 klientů, kterým poskytuje virtuální sídla, pomoc se založením firem, administrativou a dalšími službami, které se hodí jak podnikatelům, tak firmám.

Předmětem této exkluzivní investice je zakoupení vlastní nemovitosti (garsonka v Praze na lepší adrese o minimálně výměře), na jejíž adrese by projekt mohl poptávanou službu poskytování virtuálních trvalých pobytů, potažmo virtuální sídel, nabízet. Kromě nich nabídne i další, jako je například vyřízení živností, insolvence nebo třeba vyřízení pracovních víz pro cizince. Potenciálně i Airbnb. V případě zafinancování projektu jeho autoři následně plánují zakoupení i další nemovitosti, a to předběžně v Brně.

Autoři do projektu vloží čas, zkušenosti, know-how a 1 milion Kč z vlastních prostředků, chybí jim ovšem zbývající částka na zakoupení garsonky. Co se týče zhodnocení, autoři se rozhodli vzdát v 3 prvních letech podílu na zisku firmy, a tak se mezi investory rozdělí 70 % zisku, což urychlí návratnost jejich investice (zbylých 30 % půjde na rozvoj firmy). Díky tomu mohou investoři projektu v prvních 3 letech očekávat průměrné výnosy až 35 % p.a. Navíc bude mít v majetku nemovitost, jejíž cena v průběhu let poroste.

 

Připomínáme, že sám projekt sídlomat s.r.o. přináší investorům zajímavé výnosy, což si lze jednoduše ověřit na naší stránce Výnosy (stačí zde najít "Virtuální sídlo pro formy a podnikatele") a ve Sbírce listin (účetní závěrky).


Bližší informace o autorech, společnosti sídlomat s.r.o. a principu fungování služeb najdete na konci této stránky v sekci “Další informace o projektu”.

 

 

VÝHODY TÉTO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI

 • Byznysový potenciál – záměr vznikl na základě silné poptávky, kterou mateřská společnost sídlomat s.r.o. eviduje ze strany zákazníků (trvalý pobyt  zatím zprostředkovává přes své partnery)
 • Zajištění nemovitostí – vybraná částka se kompletně využije na pořízení bytu do majetku nové firmy (i kdyby se projekt z jakéholi důvodu nezdařil, firma bude disponovat zakoupenou bytovou jednotkou)
 • Konkurenceschopnost – díky zakoupení nemovitosti bude projekt moci poskytovat trvalý pobyt sám, a získávat tak nejvyšší marže
 • Know-how autorů – projekt vzniká na základě dlouhodobých zkušeností autorů s poskytováním trvalých pobytů (na ty se v jeho rámci zaměří) a dále pak sídel pro firmy a OSVČ vč. insolvenčních řízení
 • Perspektivní investice – investoři se výdělečné mateřské společnosti sídlomat s.r.o. i po letech dotazují na možnost zakoupení podílu, což je i jeden z důvodů nabídky podílu na TrvalejPobyt.cz
 • Pravidelná výplata – výnosy z projektu vypočtené na základě účetní závěrky a schválené valnou hromadou budeme načítat 1× ročně do účtu investora u nás na platformě

 

ZISKOVOST PROJEKTU A MOŽNÁ RIZIKA

Jedná se o projekt zavedené firmy sídlomat s.r.o., která finance poptává na koupi nemovitosti v Praze, ve které bude nabízet některé své služby skrze web své dceřiné firmy TrvalejPobyt.cz. Jelikož službu poskytnutí trvalého pobytu dosud nabízela jen přes partnery, získáním vlastní nemovitosti tudíž dosáhne vyšších tržeb, potažmo zisků. V rámci projektu jsme stanovili rating A, tedy Nízké riziko, jelikož má již ověřenou a stabilní poptávku. Navíc bude zajištěn zakoupenou bytovou jednotkou v Praze.


Dle business plánu se v následujících letech zisky po zafinancování na INVESTERu odhadují takto:

» Rok 2024 zisk 830.000 Kč s tržbami cca 1.600.000 Kč

» Rok 2025 zisk 1.660.000 Kč s tržbami cca 3.200.000 Kč

» Rok 2026 zisk  2.500.000 Kč s tržbami cca 4.800.000 Kč

» V následujících letech zisk dle postupně narůstajících tržeb.

 

 

ROZLOŽENÍ INVESTOVANÝCH PENĚZ

Autoři projektu budou vybírat z lokalit na Praze 1, Praze 2 nebo Praze 5. Tyto lokality jsou totiž velmi žádané pro trvalé pobyty, zejména kvůli parkovacímu oprávnění a také kvůli prestižní adrese pro sídla firem.

 

Vybraná částka 3,3 milionu Kč a 1 milion Kč od autorů půjde na nákup předmětné pražské nemovitosti. Ostatní náklady – personální, marketingové, administrativní, na web – půjdou kompletně za autory.

Poznámka: V případě, že by se cílová částka nevybrala, autoři chybějící část dofinancují hypotékou.

 

VLASTNICKÁ STRUKTURA PROJEKTU

Ve společnosti TrvalejPobyt.cz s.r.o., která bude založena, bude jednotlivým investorům platformy INVESTER uvolněn obchodní podíl ve výši zafinancované částky. V 1. etapě do výše 15 % hodnoty. Pro zájemce o přímý podíl na nové společnosti jej autoři umožňují získat při investici od 500 000 Kč. 

 

 

STAV PROJEKTU A DALŠÍ PLÁNY

 • Projekt má vypracovaný byznys plán postavený na zkušenostech autorů, kteří v oboru podnikají léta
 • Paralelně již plánují webovou prezentaci, kde budou služby na nové adrese bytu služby nabízet
 • Zároveň rovněž připravují marketingové aktivity, které urychlí nábor nových klientů do projektu
 • Po zafinancování 1. etapy (pražského bytu) autoři chystají v rámci 2. etapy pořízení bytu v Brně
 • Kromě trvalých pobytů na vlastních adresách budou na webu nabízeny i další adresy od partnerů
 • Portál stane specialistou na trvalé pobyty, a navíc bude pře/prodávat související poptávané služby

 

 

PŘÍKLAD PRO LEPŠÍ PŘEDSTAVU

 

DALŠÍ INFORMACE O PROJEKTU

» Autoři projektu TrvalejPobyt.cz 

 

 

» Jak funguje služba trvalý pobyt?

Adresa trvalého bydliště je nezbytným údajem každého občana. Primárně má tzv. evidenční charakter (používá se pro komunikaci úřady). Taková adresa se tedy může lišit od reálného místa pobytu a na jeho základě nevzniká právo nemovitost obývat. I tak může hrát velmi důležitou roli v mnoha situacích.

Častým důvodem změny adresy bydliště je lepší dostupnost sociálních služeb jako je mateřská škola pro dítě, ordinace praktického lékaře či dentisty apod. v dané lokalitě. Ve větších městech je pak i významným faktorem třeba levnější parkování v místě pobytu – např. v Praze vám parkovací karta může ušetřit ročně i tisíce.

 

» Jak funguje služba virtuální sídlo?

Zpravidla se jedná o doménu podnikatelů a menších i středních firem, jež se snaží ušetřit náklady na provoz svého podnikání a jde samozřejmě o zcela legální záležitost. Takovou adresu pak totiž klient (OSVČ či firma) může uvést jako oficiální sídlo svého podnikání, které se eviduje v obchodním či živnostenském rejstříku. 

Každá firma musí mít sídlo povinně na nějaké fyzické adrese, k čemuž je potřebný písemný souhlas vlastníka nemovitosti. Pokud ten nedisponuje vlastní nemovitostí, nemá žádnou pronajatou anebo pokud takovou nemovitost nechce z různých důvodů uvádět veřejně, může využít právě službu poskytnutí virtuálního sídla.

 Virtuální sídlo pomáhá ušetřit jak peníze (klient neplatí za nepotřebnou kancelář), tak i čas (může pracovat odkudkoli). A pokud zvolí dobrou adresu, může mu to pomoci udělat lepší dojem na jeho zákazníky – dobrá vzbuzuje větší důvěru. Adresa virtuálního sídla po zapsání do rejstříku slouží jako fakturační i korespondenční. 

 

» Informace o firmě sídlomat s.r.o.

Společnost sídlomat s.r.o. si klade za úkol začínajícím i zkušeným firmám a OSVČ snížit náklady na podnikání. A zároveň jim usnadnit starosti prostřednictvím doplňkových služeb jako je účetnictví, právní servis či virtuální asistentka. Díky jejich zkušenostem s úřady a byrokracií umí klientům ušetřit opravdu spoustu času a nervů.

Firma byla založena v roce 2019 po zafinancování na INVESTER.cz. Jelikož podle jejích autorů na trhu chyběl opravdu spolehlivý partner na poli poskytování levných virtuálních sídel pro začínající podnikatele (pro firmy i živnostníky). V začátcích poskytovali základní služby na Praze 5 v ulici Kurzova. Ovšem v průběhu času se společnost začala rozrůstat o další sídla. 

A dnes? Firma na webu SidloFirmyPraha5.cz nabízí již přes 17 sídel po celé ČR a neustále hledá další adresy, ze kterých mohou její zákazníci vybírat. Vedle sídel postupně začala nabízet také založení s.r.o. aj. subjektů, vedení účetnictví, řešení daňové a obchodní problematiky a též poskytují administrativní výpomoc.

 

» Detailní mechanika projektu

Garanty projektu jsou Lukáš Kruntorád, Kristian Lejdar a JUDr. Ing. Petra Dolečková, LL.M., jednatelé společnosti TrvalejPobyt.cz s.r.o. INVESTER získá pro své investory 15% obchodní podíl této společnosti. INVESTER zmíněné společnosti přenechá investovanou částku na základě příplatku do základního kapitálu, který bude výhradně použit pro nákup nemovitosti do majetku firmy.

 

 

0
Aktivních projektů
0
Zafinancovaných projektů
0
Uživatelů
0
Celkem zafinancováno