CÍLOVÁ ČÁSTKA: 508.000 Kč
VOLNÝ PODÍL: 5 % ?
Cena za 1% podílu: 101.600 Kč
Min. částka pro nákup: 1.000 Kč
NAŠE HODNOCENÍ PROJEKTU: C Vyšší riziko ?
Výplata výnosu: Měsíčně ?
100%

Zainvestováno 100%

Nezávazná poptávka podílu

Uživatelé, kteří podporují projekt

 


O PROJEKTU  

V rámci této podnikatelské příležitosti se s námi můžete účastnit nákupu stroje pro těžbu Bitcoinu, Bitmain Antminer S19 Pro. Stroj po zafinancování projektu zakoupí INVESTER GROUP HOLDING s.r.o. na základě smlouvy se současným vlastníkem stroje, americké společnosti GlobalHeadout LLC.

Jedná se o projekt vhodný pro všechny investory, které láká investice do těžby kryptoměn a kteří by rádi získali podíl na těžbě na nejlepších strojích na trhu Bitmain Antminer S19 Pro. Výhodou je možnost investice již od částek začínajících na 1.000 Kč. Předpokládaný výnos z těžby z tohoto stroje může být až 70% až 90% z investované částky v prvním roce, nicméně je závislý na nyní velmi volatilní ceně kryptoměny. Výnos je vyplácen měsíčně do uživatelského účtu v korunách, pro investora tedy odpadají starosti se směnou kryptoměny. Velmi ekonomické řešení, které minimalizuje poplatky za převody z Bitcoinu na jednotlivé účty minoritních investorů. 

Projekt je navíc schopen garantovat minimální 12% p.a. úrok z investice v prvním roce bez ohledu na vývoj cen Bitcoinu a efektivitě těžby. Minimální úrok je definován zápůjčkou uzavřenou mezi oběma stranami transakce, jako jištěním pro případ neúspěchu investice. 

 

O SPOLEČNOSTI

Za projektem stojí americká společnost GlobalHeadout LLC, vlastněná autorem projektu Jakubem Hlavenkou. GlobalHeadout LLC je společností, která se poslední 3 roky pohybuje v oboru import, export. Za rok 2020 měla společnost obrat 4mio CZK za minulý rok z importu zboží do USA, kdy importovala od potravin přes zdravotnický materiál v období COVID-19. Díky širokým kontaktům má společnost přístup k objednávkám strojů Bitmain Antminer, které nejsou běžně vůbec dostupné. Běžná čekací lhůta na trhu na jeden stroj je mezi 4 až 8 měsíci od objednávky a zaplacení plné ceny. Společnost poslední dobou stále více využívá svých kontaktů k nákupu těžebních strojů, jejich bezpečnému doručení do hostingových center s využitím vlastních skladových prostor. V současné době GlobalHeadout LLC vlastní celkem 10 strojů Bitmain Antminer S19 Pro, každý o výkonu 110 TH/s. Cena strojů neustále roste kvůli velké poptávce. 

ROZDĚLENÍ INVESTICE

INVESTER GROUP HOLDING s.r.o. v rámci této příležitosti zakoupí jeden stroj Bitmain Antminer S19 Pro o výkonu cca 110 TH/s, hostovaný v Kanadě. 80% vytěžené měny bude rozdělovat jako zisk investorům. 20% vytěžené měny se bude používat na náklady spojené se správou stroje. Kapitál z této podnikatelské příležitosti bude využit výhradně pro nákup předmětného stroje v ceně cca 480.000 Kč a pokrytí nákladů za energie pro první rok cca 28.000 Kč.

 

BITMAIN ANTMINER S19

Stroj Bitmain Antminer S19 Pro má výkon 110 TH/s a spotřebu 3250 Watts. Aktuálně je stroj zapojen a umístěn v hostingovém centru v Kanadě s cenou elektřiny USD 0,061 KW/h. Za poslední měsíc stroj dle statistik ukazuje zhodnocení až 90% p.a.

 

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝNOS 

Předpokládaný výnos z těžby může být až 70% až 90% z investované částky v prvním roce, nicméně je závislý na aktuální ceně kryptoměny Bitcoin. 

 

NABÍZÍME

Možnost nákupu nepřímého obchodního podílu INVESTER GROUP HOLDING s.r.o. na dobu 1 roku, vázaný k výnosu z tohoto konkrétního projektu. Po uplynutí 1 roku je možné podnikatelskou příležitost prodloužit a to na základě budoucí dohody mezi skupinou INVESTER a autorem projektu GlobalHeadout LLC. V případě ukončení spolupráce kterékoliv strany jsou dosavadní výnosy investorům vyplaceny a vrácena vložená částka v plné výši.

Poskytnuté finance jsou z naší strany jištěny zápůjčkou s minimálním úrokem 12% p.a. pro první rok spolupráce. Tento úrok platí v případě, když by těžba se z jakéhokoliv důvodu zastavila, nebyla vyplácena k naší straně, nebo nebyla rentabilní z důvodu například volatility. Investor tak má jistotu, že i když dojde k pádu hodnoty kryptoměny, má zajišten minimální příjem.

Výnosy z těžby budou načítány průběžně do uživatelských účtů.

 

VÝHODY

  • Investor nemusí řešit administrativu spojenou s nákupem stroje a s tím související čekací lhůtou, zapojením a odladěním stroje.
  • Možnost získat výnos z těžby stroje, který je nedostatkovým zbožím. Stroje nejsou v podstatě běžně dostupné, čekací lhůty jsou až 8 měsíců. 
  • Stroje společnosti GlobalHeadout LLC jsou již v běhu a zapojené v hostingovém centru v Kanadě, kde je téměr 3x levnější elektřina než v ČR. Navíc je cena energií snížena vzhledem k množství strojů, které zde má Global Headout LLC deponováno.
  • Možnost investice už od 1.000 Kč dává prostor široké veřejnosti jednoduše se zapojit do těžby, bez nutných znalostí.
  • Jistota minimálního výnosu v prvním roce 12% p.a. jištěná zápůjčkou.

 

BUDOUCNOST

Pokud bude tato první etapa spolupráce s nákupem prvního stroje úspěšná, je v plánu další etapa financování na INVESTER.cz, kdy se založí nová společnost s.r.o., ve které bude vlastnit poloviční podíl INVESTER a poloviční podíl GlobalHeadout LLC. Jediným předmět činnosti bude těžbu BTC a správa strojů, které bude společnost vlastnit. Výhledově jsme schopni získat do majetku této společnosti 10-20 strojů Bitmain Antminer, které budou financovány v další etapách na INVESTER.cz a to po odzkoušení spolupráce. Díky tomu společnost získá také lepší ceny energií a dále zefektivní těžbu.

 

INVESTOR

 

MONETIZACE

Tato příležitost je koncipována na dobu 1 roku. Pokud budou mít obě strany zájem v kontraktu pokračovat, může být dále prodloužena. Pokud by došlo k ze strany autora projektu k jednostrannému ukončení spolupráce, jsou dosavadní výnosy z investice investorovi vyplaceny v plné výši a vráceno 100% hodnoty investované částky. Finance jsou k projektu poskytnuty na základě zápůjčky, která definuje minimální výnos 12% p.a.


RIZIKO

Uvědomujeme si, že kryptotěžba je obecně častým cílem podvodů a scamů. Proto jsme zvolili tento opatrnější postup, kdy v první fázi kupujeme pouze jeden stroj a spolupráci s autorem projektu si nejprve vyzkoušíme. Dlouhodobým cílem je po vyzkoušení spolupráce založit ze strany INVESTER a Global Headout LLC českou společnost, a získat výhledově 10-20 strojů Bitmain Antminer S19 Pro.

V rámci tohoto projektu je stanoven rating C "Vyšší riziko". Doporučujeme vhodně diverzifikovat investiční portfolio. Tento rating přidělujeme projektům, které nemají žádnou obchodní historii.  Projekt představuje vyšší riziko, které vyvažuje vysokým ziskem. Projekt realizuje společnost INVESTER GROUP HOLDING s.r.o. 

 

0
Aktivních projektů
0
Zafinancovaných projektů
0
Uživatelů
0
Celkem zafinancováno