CÍLOVÁ ČÁSTKA: 1.537.500 Kč
VOLNÝ PODÍL: 30 % ?
Cena za 1% podílu: 51.250 Kč
Min. částka pro nákup: 1.000 Kč
NAŠE HODNOCENÍ PROJEKTU: B Střední riziko ?
Zajištění projektu: Ano, zápůjčkou ?
Výplata výnosu: Jednou ročně ?
3%

Předobjednáno 46.087 Kč z cílové částky 1.537.500 Kč

Nezávazná poptávka podílu

Uživatelé, kteří podporují projekt

 

PROČ DO INOVATIVNÍHO STARTUPU INVESTOVAT

U tohoto českého projektu nabízíme možnost investovat do kadeřnického startupu Pojízdné studio, který poptává finance na svou expanzi. V jejím rámci se mj. chystá postavit 2. pojízdné kadeřnické studio, které bude modernější a obsáhne více klientů než první. Firma je jediná, která v ČR takové kadeřnictví rozjela. Na základě dat a zkušeností plánuje daleko do budoucna (následně i 3. pojízdné studio, franšíza, zahraničí) .

Projekt si za dobu svého působení již stihl vybudovat klientelu a kromě stabilních linek jezdí i dle objednávek od nových zákazníků. Dosud navštívil s 1. pojízdným kadeřnictvím více jak 30 vesnic a měst, různé festivaly a svatby. Aktuálně má vybudovanou základnu fanoušků na Facebooku a byl v minulosti zmíněn na portálech, jako je seznam.cz, podnikatel.cz nebo barrandov.tv. Díky tomu má skvělý dosah a dostává se do povědomí. 

Hlavní výhodou celého projektu je stálá žádanost a lepší dostupnost nabízených služeb. Oproti ostatním konkurenčním firmám pojízdné studio není fixováno na jedno místo, a tak může dojet za zákazníky kamkoli. 

Vybrané finance autor projektu konkrétně využije na postavení 2. a podstatně modernějšího pojízdného studia a zároveň na propagaci značky, čímž o předmětné firmě celoplošně zvýší povědomí. Při splnění podmínek autor odhaduje výnos na 7 až 30 % p.a. Projektu jeho autor věří natolik, že do něj sám investoval stovky tisíc Kč, a navíc v prvních letech pro investory alokuje 70 % zisku firmy.

 

 

 

ZMÍNKY O PROJEKTU V MÉDIÍCH

  

 

 

VÝHODY TÉTO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI

 • Zavedená značka – za 2 roky působení má již stabilní klientelu a se studiem navštívila desítky lokací (vesnice, města, festivaly, svatby), kde obsloužilo stovky klientů; a hlavně: ukázalo funkčnost konceptu
 • Novinka na trhu a dostupnost – trh s kadeřnickými službami je sice poměrně přesycen, ovšem díky inovativnímu řešení (mobilita studia) není firma vázána na jedno místo, a tak může fungovat kdekoli
 • Konkurenceschopná firma – po těchto službách je poptávka prakticky stále, a navíc projekt v menších městech a vesnicích de facto nemá konkurenci (běžně v nich kadeřnictví nejsou, zákazníci ovšem ano)
 • Jištěno zápůjčkou – pokud by projekt v některém roce nedosáhl zisku, bude splácet úroky ze zápůjčky ve výši 7 % p.a. (zápůjčka garantuje, že kromě úroků, po 4 letech firma vrátí také jistinu, tedy investovanou částku)
 • Již jedno vozidlo v majetku - 1. studio je nákladní vůz Avia. V případě zafinancování projektu přejde toto vozidlo do majetku nově založené společnosti.

 

ZISKOVOST PROJEKTU A MOŽNÁ RIZIKA

Jedná se o rozjetý startup, který poptává finance na urychlení růstu a další expanzi. V rámci tohoto projektu je stanoven rating B, tedy Střední riziko, jelikož se jedná o rozjetý projekt (stálí zákazníci, byznys bez větších výkyvů, odbyt, známost, praxe, unikátní systém, mladý tým), autor poskytl jištění zápůjčkou, a navíc 67 % z investic půjde do hmotného majetku. 

Dle business plánu se v následujících letech zisky po zafinancování na INVESTERu odhadují takto:

» Rok 2023 zisk před zdaněním 134.584 Kč s tržbami cca 845.000 Kč

» Rok 2024 zisk před zdaněním 309.306 Kč s tržbami cca 1.950.000 Kč

» Rok 2025 zisk před zdaněním 422.652 Kč s tržbami cca 2.665.000 Kč

» V následujících letech zisk dle postupně narůstajících tržeb.

Autor projektu plánuje rozdělit až 70 % zisku firmy mezi investory v prvních letech tak, aby co nejdříve vyrovnal závazky. Poskytnutá částka jištěna zápůjčkou s úrokem 7 % p.a., která jistí splácení základního úroku a vrácení jistiny, tak aby byl garantován min. výnos i pokud by projekt nedosáhl zisku.

 

ROZLOŽENÍ INVESTOVANÝCH PENĚZ

 • Stavba 2. studia – hlavní cíl investice, pojízdné studio bude vylepšené (oproti 1.) a kapacitně obsáhne větší klientelu (střih 2 klientů najednou), nabídne profesionální služby prémiovějšího charakteru
 • Automobil k tažení studia – nové studio bude moderní přívěs, který bude tažený jeepem (při případném problému půjde jeep jednoduše nahradit jiným vozidlem a pokračovat bez výpadku)
 • Propagace a web – chystá se redesign značky a webu a natočení profesionální reklamy, marketing se zaměří lokálně + plánuje se i oslovováním starostů a pořadatelů akcí s větším počtem účastníků
 • Objednávkový systém – investice do modernizace stávajícího, což vše následně urychlí a zjednoduší

 

STAV PROJEKTU A JEHO BUDOUCNOST

Historie projektu a jeho aktuální stav

 • Myšlenka se zrodila v červnu 2019 a již během 1 měsíce došlo k po prozkoumání trhu a zjištění, že žádná podobná služba v ČR není, a autor rovnou sehnal potřebné finance pro výstavbu 1. studia 
 • V srpnu 2019  začala přestavba nákladního automobilu Avia a poté následovala komunikace s úřady 
 • V současné době má projekt 1 pojízdné kadeřnictví (vozidlo Avia a31) a doposud obsloužilo stovky klientů, získalo si desítky stálých zákazníků a množství fanoušků na Facebooku


Budoucnost a důkladně promyšlené plány

 • Další rozvoj služeb se bude odvíjet od rychlosti výběru částky na INVESTERu a její výše
 • Pokud půjde vše podle plánu, 1. studio bude nadále objíždět menší obce a malé festivaly, nové studio se zaměří na větší vesnice a města, početnější akce a obecně náročnější klientelu
 • V prvním roce po investici se plánuje výstavba studia, zakoupení vozu, modernizace systému a nastartování marketingu, v dalších letech bude následovat navyšování tržeb a zisků
 • Do budoucna se počítá s výstavbou 3. studia a poté i rozvojem franšízy a expanze do zahraničí

 

PŘÍKLAD PRO LEPŠÍ PŘEDSTAVU

Jak bylo v úvodu zmíněno, projekt nabízí volný podíl 30 %, ovšem autor projektu, jelikož mu věří a chce své závazky co nejrychleji umořit, se investorům zavazuje vyplácet v prvních letech 70 % zisku firmy (ač by jim dle 30% podílu měl přináležet nárok jen na daných 30 %). Jak vše vychází, najdete v tabulce níže:

 

Autor projektu si zároveň vyhrazuje právo k vykoupení podílu zpět od našich investorů. Odkup bude možný nejdříve po 3 letech za předpokladu splnění predikovaných výnosů a vrácení jistiny.

 

DALŠÍ INFORMACE O PROJEKTU

» Co říká o projektu autor Tomáš Zela? 

„Za dobu fungování 1. studia jsme měli stovky zákazníků a od začátku sestavujeme statistiky a plány na rozvoj firmy. Nyní jsme si jisti, že jsme dosáhli bodu, kdy dokážeme vypracovat plán rozvoje. Naše plány nejsou postaveny na domněnkách, ale na datech, statistikách z naší již 2leté činnosti a také veřejného průzkumu.”


» Kladné ohlasy na inovativní službu

Lidé projevují o tuto kadeřnickou službu zájem. S každým zákazníkem firma komunikuje a zajímá se o jeho zpětnou vazbu. Za dobu provozu již získala víc jak 50 pozitivních recenzí, doporučení nebo pochval. Kladné ohlasy tvoří aktuálně 99,5 % (ověřitelné online). Projekt zároveň proaktivně komunikuje svou službu firmám, svatebním agenturám, pořadatelům festivalů a veletrhů a obchodním domům, se kterými domlouvá spolupráci. Facebookové stránky vyrostly za rok o víc jak 200 % a instagramové o víc jak než 1.000 %. 


» Detail zajištění tohoto projektu 

Garantem projektu jsou jednatelé společnosti Tomáš Zela a Aneta Man, kteří jsou odpovědní za její správu a za management. INVESTER získá pro investory obchodní podíl ve výši 30 %, prostřednictvím kterého se budou podílet na zisku nově založené společnosti. INVESTER přenechá investici nově založené společnosti na základě smlouvy o zápůjčce s úrokem v 7 % p.a.  se splatností 4 roky. V případě výplaty zisku budou úroky poníženy o tento zisk. Pokud by nově založená společnost nedosáhla zisku, získají investoři úroky z předmětné zápůjčky.

 

0
Aktivních projektů
0
Zafinancovaných projektů
0
Uživatelů
0
Celkem zafinancováno