CÍLOVÁ ČÁSTKA: 1.440.000 Kč
Cena za 1% podílu: 14.400 Kč
PLÁNOVANÝ VÝNOS PROJEKTU: 10.5% p.a.
Min. částka pro nákup: 1.000 Kč
NAŠE HODNOCENÍ PROJEKTU: A+ Velmi nízké riziko ?
Zajištění projektu: Ano ?
32%

Předobjednáno 460.000 Kč z cílové částky 1.440.000 Kč

Nezávazná poptávka podílu

Uživatelé, kteří podporují projekt

 

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR

V rámci tohoto projektu se s námi můžete účastnit nákupu pozemku o rozloze 3.132m2 a to formou nepřímého obchodního podílu na dobu 3 let s ročním výnosem 10,5% p.a. Pozemek se nachází ve velmi klidné lokalitě v obci Skalice v nádherném prostředí Lužických hor. Lokalita pozemku je zajímavá z důvodu dobré dostupnosti autem k tzv. trojmezí česko-polsko-německé hranici. Na hranici pozemku se nachází el. přípojka, vodovodní řad a do 5 let bude možné se připojit k obecní kanalizaci. Pozemek je velmi dobře přístupný a nachází na samém konci obce v přírodním zákoutí. V místě je školka, škola, restaurace, obchody. V blízkém okolí se nachází například kulturní památky skalní hrad Sloup, čedičové skály tzv. Varkany, hrad Bezděz, Máchovo jezero. Dále je místo vhodné pro zimní a letní turistiku, sporty apod.

Skupina INVESTER chce v první fázi odkoupit pozemek vč. příslušenství od stávajícího vlastníka za cenu 460 Kč/m2, s tím že ceny v lokalitě se pohybují kolem 350 Kč/m2 - 550 Kč/m2, dle konkrétního pozemku, jeho stavu atd. 

DALŠÍ POSTUP

Na pozemku plánujeme následně realizovat výstavbu 3 rodinných domů určených k bydlení nebo rekreaci. Tato výstavba je na základě získaných informací od místního stavebního úřadu v dané lokalitě možná.  Začátkem měsíce 7/2020 byla domluvena s projektantem realizace a příprava architektonické studie vč. inženýringu. Následovat bude realizace projektové dokumentace pro stavební povolení.

Finanční prostředky na realizaci rodinných domů budou akvizovány v rámci samostatného projektu Výstavba třech RD domů, který otevřeme na naší platformě a to ve chvíli, kdy budeme mít hotovou výše uvedenou studii. Finanční prostředky na realizaci rodinných domů budou kromě plaftormy INVESTER akvizovány od již oslovených zájemců o investici a případně budoucích zájemců o koupi nemovitosti. 

Po dokončení výstavby je plánován pronájem nemovitostí nebo rozprodání jednotlivých nemovitostí s pozemky za cenu obvyklou v tomto místě. Prodejní cena se může pohybovat v rozmezí 3.400.000 Kč - 4.300.000 Kč za jednu nemovitost, při prodeji všech třech nemovitostí 10.200.000 Kč až 12.900.000 Kč.

 

MONETIZACE

Uživatelé, kteří nyní nakoupí nepřímý obchodní podíl, mají možnost jednou za rok získat 10,5% výnos z vložené částky v rámci svého uživatelského účtu. Po uplynutí 3 let může vlastník tohoto nepřímého podílu prodat zpět obchodní podíl platformě invester nebo pokračovat v získávání ročního výnosu do doby prodání nebo pronájmu všech realizovaných nemovitostí. 

V případě, že by se nepodařilo realizovat výše uvedené rodinné domy například z důvodu negativního vývoje tuzemského nemovitostního trhu, bude pozemek prodán nebo pronajmut do doby zlepšení situace. 

 

INVESTOR

REALIZACE PROJEKTU

Po naplnění cílové částky a uzavření projektu bude potřeba pozemek fyzicky zakoupit a vyřídit veškeré formality. Pozemek přejde do vlastnictví společnosti INVESTER GROUP BUILDING a.s., která bude koordinovat realizaci a výstavbu projektu. 

Následně plánujeme tyto kroky: 

  • V průběhu měsíce 8 až 9/2020 bude zpracována studie nemovitostního projektu architektonickou kanceláří, vč. přípravy vyjádření dotčených orgánů, vlastníků a správců síťí a vlastníků sousedních pozemků. 
  • V průběhu měsíce 10 až 12/2020 bude zpracována projektová dokumentace pro realizaci 3 rodinných domů vč. inženýrské činnosti. Dále bude podána žádost o stavební povolení na místní stavební úřad. Po vydání stavebního povolení bude zahájen předprodej rodinných domů případným zájemcům.
  • V průběhu měsíce 3 až 4/2021 budou realizovány na pozemku zemní práce, sítě / el.energie, voda, odpadní jímky /. Dále se bude realizovat nové oplocení. 
  • V průběhu měsíce 4 až 5 /2021 zahájíme výstavbu jednopatrových rodinných domů za účelem budoucího prodeje a pronájmu vždy s ohledem na aktuální zájem případných zájemců o koupi nemovitosti. 
  • V průběhu měsíce 4 až 5/2022 předpokládáme dokončení výstavby vč. kolaudace a následný prodej a pronájem nemovitostí.

RIZIKO

Rating: A+ Velmi nízké riziko – Tento rating přidělujeme projektům, kdy je 100% kapitálu použito pro nákup fyzického majetku. Projekt realizuje společnost v níž INVESTER vlastní obchodní podíl. 

ZAJIŠTĚNÍ INVESTICE

Finanční prostředky budou využity pouze za účelem nákupu předmětného pozemku. Uživatel dostane potvrzení o realizaci investice s nárokem na poměrnou část zakoupeného pozemku, dle výše zakoupeného nepřímého podílu. Platforma INVESTER si tímto vyhrazuje právo na vykoupení nepřímého obchodního podílu od jeho vlastníka i před datem splatnosti 3 let. 

 

Máte dotaz nebo se Vám zdá že, jsme něco nezodpověděli dostatečně jasně? Kontaktujte nás, rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy.