CÍLOVÁ ČÁSTKA: 1.000.000 Kč
VÝNOS DLUHOPISU: %
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU: 0 Kč
MIN. ČÁSTKA PRO NÁKUP: 3.000 Kč
VÝPLATA VÝNOSU:
MAX. OBJEM EMISE: 0 Kč
 
Nezávazná poptávka podílu

Uživatelé, kteří podporují projekt

 

V rámci tohoto projektu nabízíme prioritní dividendové akcie v hodnotě 1.000 Kč za 1 ks. Společnost stockX a.s. nabízí výnos držitelům těchto akcií ve výši 70% ze zisku společnosti a to ve formě každoročních dividend. Kapitál společnost využije především pro obchodování na burze. Zatimní list je plně převoditelný cenný papír.

Poloautomatický a automatický obchodní systém stockX je založený na dlouholetém know-how v oblasti online obchodování na burze a čerpá s více než 11-letých zkušeností jeho zakladatelů. Při první a druhé etapě financování projekt získal 2.400.000 Kč na platformě INVESTER. Díky vkladům autorů projektu a financování skupiny INVESTER byla následně založena společnost stockX a.s se základním kapitálem 8.000.000 Kč. Projekt stockX v současné době spravuje investiční fond STOCKX FUND. 

 

CÍLE A VÝSLEDKY SPOLEČNOSTI

Aktuální výnos ze všech obchodních účtů je k dnešnímu dni 17 %. Naším  cílem je vytvoření stabilní společnosti ve finančním a investičním sektoru a vytvořením otevřeného investičního fondu s dlouhodobým výnosem +10 % p.a. pro naše investory. Celková emise prioritních dividendových akcii  je 10.000.000 Kč, na naší platformě jsou nabízeny v tuto chvíli prioritní dividendové akcie v hodnotě 2.000.000 Kč. Ostatní jsou rezervovány pro privátní investory. Akcionáři budou získávat odměnu ve výši 70 % z výnosu celé společnosti stockX a.s. formou dividendy. 

Na stávající výsledky se můžete podívat na webu www.stockx.cz nebo grafu níže

 

JAK SYSTÉM FUNGUJE?

Automatický obchodní systém obchoduje americký akciový index Dow Jones. Systém otevírá pozici, když dostane signál dle indikátorů AOS. Jakmile nastane trend, zisk otevřené pozice se navyšuje. Jakmile dojde k obratu, AOS uzavře ziskovou pozici. Bere si tedy zisky z menších i větších pohybů na tomto trhu. V budoucnu plánujeme obchodovat anglický akciový index FTSE, kde máme skvělé výsledky v rámci testovacího provozu našich automatických obchodních systémů. Funkčnost našich systému je prověřena testováním během 12 měsíců zkušebního provozu, následně 4 měsíců ostrého provozu. Hlavním cílem projektu je postupné navyšovaní kapitálu prostřednictvím této emise dluhopisů a vstupem větších investorů z fondů.

VÝHODY PRIORITNÍCH DIVIDENDOVÝCH AKCIÍ

  • Majitelé prioritních akcií mají právo na přednostní výplatu dividend ve výši 70 % ze zisku společnosti. Tím nejsou ohroženy výnosy stávajících podílníků, jelikož společnost obchoduje s násobně vyšším kapitálem díky této emisi.
  • Jmenovitá hodnota akcie je 1.000 Kč, minimální investice je 3.000 Kč (3 ks)
  • V případě potřeby hotovosti společnost dividendové akcie odkoupí. 
  • Plně převoditelný cenný papír, možnost zpětného odkupu ze strany společnosti stockX.

 

VYUŽITÍ KAPITÁLU 

Na základě kapitálu získaného emisí získáme lepší obchodní podmínky na burze (obchodujeme s vyšším kapitálem). Dále můžeme realizovat rozvoj obchodní sítě společnosti a z menší části vývoji nového uživatelského online prostředí v rámci stávajícího internetového portálu stockx.cz 

MODELOVÝ PŘÍKLAD

Uživatel zakoupí prioritní dividendové akcie v celkové hodnotě 100.000 Kč, tedy přesně bude mít 100 ks dividendových akcií formou přímého podílu. Dividenda je vyplácena třetí stranou a to společností stockx a.s. dle níže uvedených emisních podmínek.

V případě, že se společnosti stockX a.s. podaří upsat všechny dividendové zatimní listy v celkové hodnotě 10.000.000 Kč a splnit plán předpokládaného zisku společnosti za rok 2021 (přibližně 17 % p.a. před zdaněním), má uživatel nárok na výplatu dividendy ve výši 11.900 Kč před zdaněním. To odpovídá zhodnocení při vkladu 100.000 Kč 11,9 % za rok 2021. Zatimní list nemá omezenou expiraci a je platný po celou dobu, kdy je ve vlastnictví majitele. Zatimní list je převoditelný cenný papír. Na přání majitele může být vykoupen zpět společností stockx dle vzájemné dohody obou stran. 

Uživatel má nárok na vrácení celé finanční částky, kterou uhradil v rámci úpisu dividendových zatimních listů v případě, kdy se  nepodaří společnosti stockX a.s. upsat 100 % objemu emise do konce roku 2020.

 

INVESTOR

 

EMISNÍ PODMÍNKY


Emisní podmínky

Další informace o emisi prioritních dividendových akcii se dozvíte zde.

 

RIZIKO

Projekt je označen ratingem "B" Střední riziko. Tento rating přidělujeme projektům, kde kapitál především směřuje do služeb jako jsou  IT, marketing, reklama nebo na technologický vývoj. V případě tohoto projektu je určen pro obchodování na burze a není jištěn hmotným majetkem. Menší část kapitálu je využita pro režie projektu.

0
Aktivních projektů
0
Zafinancovaných projektů
0
Uživatelů
0
Celkem zafinancováno