CÍLOVÁ ČÁSTKA: 2.500.000 Kč
VÝNOS DLUHOPISU: 12 %
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU: 5.000 Kč
MIN. ČÁSTKA PRO NÁKUP: 50.000 Kč
VÝPLATA VÝNOSU: Čtvrtletně
MAX. OBJEM EMISE: 20.000.000 Kč
 
Nezávazná poptávka podílu

Uživatelé, kteří podporují projekt

 

 

PROČ ZVOLIT PRÁVĚ TENTO DLUHOPIS?

Inflace se pomalu ale jistě žene na stále vyšší hodnoty. Jen v ČR v září ještě zrychlila, a to v srpnu byla na úrovni 4,1 procenta. Předpokládáme, že její tempo bude nadále růst. Proto se společnost stockX a.s. rozhodla nabídnout PROTI-INFLAČNÍ DLUHOPIS STOCKX 12% / 2026 přímo pro uživatele naší platformy INVESTER.

Jeho jmenovitá hodnota je 5.000 Kč, přičemž nabízí pevný čtvrtletní výnos 3 %, vyplácený čtvrtletně přímo na bankovní účet. Společnost stockX a.s. se v rámci burzovních obchodů posouvá kupředu a plní své cíle.

Touto Emisí zároveň reagujeme na poptávku po projektech se stabilním a dostatečně vysokým výnosem, který překoná reálnou míru inflace stávající a budoucí. 

 

VÝHODY TÉTO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI

• Rychlá investice – nečekáte až se projekt zafinancuje. Výnos dluhopisu běží ihned od data uhrazení objednávky

Stabilní výnos – můžete počítat se zhodnocením své investice o 12 % ročně

Čtvrtletní výplata – zdaněný výnos investorům posíláme 4× ročně přímo na bankovní účet

Bezpečná investice – dluhopis je konzervativní a zároveň bezpečná forma zhodnocení finančních prostředků

Odkoupení po 5 letech – návratnost vstupní investice je 100 % 

 

VÝPLATA VÝNOSU

Výnos je vyplácen společností stockX přímo na bankovní účet investora, a to 4× ročně, a to vždy k poslednímu dni měsíce.

Podrobné informace o dluhopisech naleznete v dokumentu Emisní podmínky.

 

ROZDĚLENÍ INVESTOVANÝCH PENĚZ

Maximální objem emise je 20.000.000 Kč. Pro prodej našich dluhopisů máme v tuto chvíli alokovány cenné papíry v cílové částce 2.500.000 Kč. V případě získání maximálního objemu emise 20.000.000 Kč budou peníze použity společností stockX a.s. následujícím způsobem: 60 % na bezpečné hedgeové obchody, 20 % na obchodní činnost alternativního fondu, který spravuje společnost stocX a.s., a 20 % na obchody s kryptoměnami.

Uvedené rozdělení není závislé na konečné výši peněz získaných v rámci nabídky těchto dluhopisů z důvodu dostatečné ekonomické stability společnosti stockX a.s.

 

MODELOVÝ PŘÍKLAD

Investor zakoupí 20 dluhopisů v celkové hodnotě 100.000 Kč s fixním výnosem 12 % ročně. Následně jsou tyto cenné papíry investorovi předány v listinné podobě. V tomto případě získává čtvrtletní výnos 3.000 Kč a tedy roční výnos 12.000 Kč (zhodnocení 12 % p.a.). Po 5 letech tak získá celkem výnos 60.000 Kč a za původní kupní cenu od něj stockX a.s. dluhopis zpět odkoupí za 100.000 Kč.

 

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Proč společnost vydává dluhopisy s výnosem 12 % p.a.?

Společnost stockX a.s. roste a v rámci své obchodní činnosti, která se zaměřuje hlavně na burzovní obchody, může při vyšším kapitálu dosahovat lepších výsledků a snižovat tak i samotné náklady na jejich realizaci. A to nejen díky lepším podmínkám u svých obchodních partnerů. V současné době tato společnost spravuje finanční prostředky o objemu 13.000.000 Kč konzervativním i dynamickým způsobem, a tak je schopna dosahovat zajímavých výsledků při zachování rozumné míry rizika.

Proč není emitována vyšší částka? 

Společnost stockX a.s. si je dobře vědoma nutnosti postupného růstu. V případě, kdy by v rámci úpisu dluhopisů emitovala vyšší částku, tak by nebyla schopna zodpovědně nabídnout vyšší výnos v podobě 12 % p.a. a ani garantovat návratnost svěřených finančních prostředků.

 

0
Aktivních projektů
0
Zafinancovaných projektů
0
Uživatelů
0
Celkem zafinancováno