CÍLOVÁ ČÁSTKA: 5.000.000 Kč
VOLNÝ PODÍL: 20 % ?
Cena za 1% podílu: 250.000 Kč
Min. částka pro nákup: 1.000 Kč
NAŠE HODNOCENÍ PROJEKTU: C Vyšší riziko ?
Zajištění projektu: Ne ?
3%

Předobjednáno 150.000 Kč z cílové částky 5.000.000 Kč

Nezávazná poptávka podílu

Uživatelé, kteří podporují projekt

 


POPIS PROJEKTU

Sensshub je intimní seznamovací aplikace nabízející uživatelům takovou úroveň bezpečí, že se mohou naplno otevřít a sdílet o sobě opravdu cokoliv, i svou nejhlubší fantazii. Bez zábran, společenských tabu, bez jakékoli (auto)cenzury. Věříme, že upřímné seznamování online je efektivnější (a my ve vztazích spokojenější), když se nebojíme říct o sobě všechno - i to, za co se můžeme stydět.

Naše ověřená teze - když lidem (uživatelům) poskytneme online dostatek soukromí, tak jsou otevřenější a upřímnější o tom, kým jsou a s kým se chtějí seznámit. Lidem poskytujeme lepší prostor ke komunikaci, k vyjádření a další zajímavé hodnoty na základě kterých se mohou seznámit (love/sex, orientation, desire, dominant/servant, aktiv/pasiv, atd...). Jsme seznamka, která jde o krok dál.

AKTUÁLNÍ STAV

V průběhu posledních pár měsíců jsme si potvrdili několik hypotéz a vytvořili MVP (minimum valuable product), což znamená progresivní webová aplikace s mnoha kompromisy, která má základ funkčního produktu. Dalším krokem je iOS a Android aplikace.

 

EXPLAINER VIDEO

 

AUTOŘI

Autoři jsou dva kluci ve věku 26 a 27 let, Jan a Kryštof. Honza studoval po světě především v USA a pak přiletěl zpátky do Prahy, kde bez nátury americké nálady nemohl vydržet a nastoupil na Anglo-Americkou Univerzitu, studoval Business se zaměřením na Marketing a Komunikace. Od svých spolužáků dostával aktuální trendy z Ameriky, zkusil několik seznamek jako například Tinder v dobách, kdy bylo v Praze pět uživatelek a mezi nimi i jeho stávající snoubenka. Pracoval pro Startupy jako například Glogster, Yourstory, HasTraffic. Kryštof je věčným studentem s širokým rozsahem od marketingu, sociologie, antropologie k user expirience designu. Jeho backround začíná ve spol.  Zoot, jakožto marketingový manažer posedlý virálním a online obsahem. Dál pokračoval ke svému týmu do evropského investičního fondu, který masově oslovoval začínající female founders skrze sociální média.

Oba aktivně žijí v době sociálních sítí a vidí obrovskou změnu vnímání hodnot ve společnosti, kde lidé žiji životy jiných a honí se za něčím, co není jejich sen. Proto vytvořili projekt Sensshub, kde každý může být sám sebou, v pohodlí a bez předsudků.

 

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU

Zaměření projektu - Projekt se zabývá vývojem upřímného a důvěryhodného prostoru k efektivnímu seznámení dle aktuálních společenských trendů. Online seznamování se v průběhu poslední dekády stalo běžnou normou a velice rychlou metodou jak se seznámit. Každý aktuálně dostupný a populární systém nabízí pouze dílčí inovace v přístupu k uživateli. Sensshub je právě v přístupu k uživateli obrovskou revolucí. Cílem je tvorba soukromí, ve kterém se uživatel více otevře a řekne o sobě i to co by neřekl svým nejbližším. Sensshub je definice uživatelova soukromí online. Seznámení na základě pravdy bez osobního rizika. Cílem celého projektu je vytvořit agilní a rychle škálovatelný produkt jež lidem pomůže najít partnera, který bude vyhovovat jejich požadavkům a naopak. Sensshub bude dalším milníkem společenských změn a liberalizujeme společnost, aby se lidé méně soudili na základě sexuality či měli pocit, že jsou špatní díky své jinakosti.

V čem spočívá jeho unikátnost, co nabízí, případně jaký problém řeší? - Lidé se seznamují online na základě nepravých proměnných. Sensshub lidem poskytuje absolutní svobodu v seznamování. Aktuálně se lidé seznamují na základě jednoduše vystavěné image vytvořené z fotky a několika vět. Sensshub poskytuje uživatelům prostor, hloubku se otevřít a seznamovat se na základě reálných potřeb.

 

CÍLE PROJEKTU

Projekt svým charakterem posouvá hranici vnímání většinové populace ohledně seznámení online. Sensshub je další evolucí v přístupu lidí k aplikacím a využívání technologií ke kvalitnímu seznámení s člověkem jež naplňuje 100% očekávání.

Projekt má globální potenciál úspěchu. Sensshub je logickou evolucí aktuálních seznamovacích systémů jež jde trochu dál! Na hranici společenské přijatelnosti jež s sebou nese zájem většinové společnosti. Tento systém je rychle škálovatelná platforma bez logistických či produkčních omezení.

 

KONKURENCE

Naše konkurence je tvořena několika globálními službami čítající 10.000.000 uživatelů a více. Nicméně Sensshub v mnoha funkcích tyto služby předčí a dá se z určitých hledisek pokládat i za sociální síť. Feeld, Tinder, Badoo, Tumblr jsou naší přímou i nepřímou konkurencí. Naše konkurence neustále roste, tak jak roste trh a množství lidí na internetu. Vliv má samozřejmě i postupná změna všeobecného vnímání lidí ohledně online seznamování.

 

AKTUÁLNÍ FÁZE PROJEKTU

Za vlastní prostředky se týmu podařilo vytvořit plně funkční MVP (prototyp s několika stovkami reálných uživatelů). MVP testování proběhlo před několika měsíci  v Berlíně, které vyúsťuje ve vývoj plnohodnotné aplikace, tedy reálného produktu. Tým se skládá z 6 lidí, kteří se mu věnují naplno.

Aktuálně platforma nese 700 uživatelů z Německa (Berlín a okolí). Konzervativní odhad je akvizice 60.000 uživatelů do roku 2019, 300.000 do roku 2021.

 

Dosavadní výše investic (časových i finančních) do projektu?

Autoři do projektu vložili své prostředky, cca 700.000 Kč. Za tyto peníze se podařilo vyvinout MVP, spustit malou kampaň na akvizici první množiny uživatelů a testing pro získání dalších informací k vývoji plně hodnotného produktu.

 

ROZDĚLENÍ INVESTICE

Pro jednoduchou akvizici uživatelů jsme zvolili Freemium business model. Což znamená že systém je zcela zdarma s několika málo omezení a premium funkcemi jež jsou natolik sexy, že za ně lidé utratí peníze. Aktuálně počítáme se třemi plány: Free za 0 euro, Plus za 4.99 Euro a Premium za 8.99 Euro. Je pravděpodobné že s lepší technologií se bude rozšiřovat i portfolio služeb a množství jednotlivých plánů.

Výše investice je 5.000.000 Kč. Potřebný kapitál půjde do vývoje produktu (20 %) a marketingu (80 %).

 

FORECAST

 

 

Obrat do konce roku 2020

Vývoj nativní iOS aplikace a její start předpokládáme na podzim 2019. Za období leden až prosinec 2020 předpokládáme na základě zkušeností uživatelů z MVP, konverzním poměrem a odhadovaného počtu předplatitelů celkový obrat společnosti 43.328 € (cca 1.070.030 Kč). V rámci škálovatelnosti produktu chceme zmínit že koncem roku 2021 bude celkový obrat 173.970 € (cca 4.444.933 Kč).

Předpokládaný obrat: 2020 - 43.328 € (cca 1.070.030 Kč) / 2021 - 173.970 € (cca 4.444.933 Kč) / 2022 - 408.256 € (cca 10.430.940 Kč) / 2023- 768.101 € (cca 19.624.980 Kč) / 2024 - 1.285.048 € (cca 32.832.976 Kč)

 

Náklady do konce roku 2020

Předpokládané provozní náklady této platformy jsou velice stabilní. vzhledem k charakteru produktu jsou náklady nerostou exponenciálně a nekopírují trajektorii množství uživatelů, je celkem jedno zda na platformě je 5.000 nebo 100.000 uživatelů. Fixní provozní a režijní náklady za období leden až prosinec 2020 předpokládáme ve výši 31.311 € ( cca 800.000 Kč) pro první rok.

 

Zisk společnosti do konce roku 2020

Na základě očekávaného množství uživatel, vývoje klíčových funkcí předpokládáme čistý zisk společnosti 12.017 € (cca 270.000 Kč) za rok 2020. V rámci škálovatelnosti produktu chceme zmínit že koncem roku 2021 bude celkový zisk 111.348 € (cca 2.844.941 Kč).

 

Zisk společnosti chceme realokovat do dalších obchodně-marketingových investic, aby platforma nabrala co nejvíce uživatelů. 

Tyto údaje vypracovali autoři projektu (kompletní tabulka dostupná zde) 

 

 

VLASTNICKÁ STRUKTURA A TÝM

Společnost SenssHub s.r.o. již byla založena. Nabízí 20% volný obchodní podíl investorům. Rozdělení obchodních podílů:

• 40% - Bc. Jan Guryča

• 40% - Ing. Kryštof Kolesa

• 20% - VOLNÝ OBCHODNÍ PODÍL - určeno pro zájemce o obchodní podíly

V rámci přepisu podílu na investora budou oba zakladatelé ředit své podíly směrem k vývojářskému studiu Starky's Club (starkysclub.com), které se připojí do týmu a bude se dále podílet na vývoji celého ekosystému.

 

MONETIZACE

Uživatel zakoupí nepřímý obchodní podíl ve společnosti ve výši 1%, za cenu 250.000,- Kč. Získává pravidelnou výplatu výnosu ve výši 1% z celkového zisku společnosti. V případě, že společnost splní odhady uvedené v této prezentaci uživatel získá 3.070 Kč za první rok (2020). Za druhý rok provozu (2021) může získat uživatel 28.449 Kč. Za následující rok 2022 uživatel může získat 80.309 Kč.

Podrobně: Uživatel zakoupí 1% obchodní podíl. Společnost využije takto získaný kapitál pro účely popsané v prezentaci. Společnosti se následně daří a splní stanovené odhady obratů a zisků. Uživatel dostává 1% podíl na zisku ve výši 3.070 Kč (roční zhodnocení cca 1,28% p.a z ceny podílu 250.000 Kč). Po druhém roce provozu, tedy v roce 2021, uživatel získává podíl na zisku ve výši 28.449 Kč (zhodnocení cca 11,38% p.a.). Po třetím roce provozu, tedy roce 2022, uživatel získává podíl na zisku ve výši 80.309 Kč (zhodnocení cca 31,12% p.a.). V roce 2023 projekt odhaduje částku na 164.249 Kč a v roce 2024 na 288.329 Kč. Předpoklad návratnosti částky za zakoupený obchodní podíl je minimálně 46 měsíců. Výplatu podílu na zisku získává uživatel vždy jednou ročně, na základě účetní závěrky projektu, která probíhá koncem března následujícího roku. Během dalších let společnost generuje výnosy dle každoročních účetních závěrek, a uživatel je dostává po celou dobu, kdy vlastní podíl. Vlastněný obchodní podíl může časem nabývat na hodnotě (v závislosti na ekonomických výsledcích společnosti). Uživatel ho může výhodně prodat komukoliv, kdo o něj projeví zájem za jeho aktuální cenu.

 

RIZIKO

Projekt má přiřazen „Rating: C" Vyšší riziko – Tento rating přidělujeme projektům, které nemají žádnou obchodní historii. Jedná se o nový produkt. Kapitál především směřuje do nákupu přístrojů a vybavení. Projekt není jištěn hmotným majetkem a představuje vyšší riziko, které vyvažuje vysokým výnosem. Projekt by realizovala společnost v níž INVESTER vlastní obchodní podíl.

 

logo invester

Odpovědná osoba za projekt na portále Invester.cz je Pavlína Kavková (Junior Account Manager). Máte dotaz, nebo se Vám zdá že jsme něco nezodpověděli dostatečně jasně? Kontaktujte nás, rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Pokud vás tento projekt zaujal a chtěli byste se dozvědět více, budeme rádi, když se za námi zastavíte osobně a budeme moci jakékoliv otázky zodpovědět v rámci osobního jednání. Kontaktujte nás na e-mailu kavkova@invester.cz nebo +420 604 246 913 pro domluvení osobní schůzky.