CÍLOVÁ ČÁSTKA: 953.000 Kč
VOLNÝ PODÍL: 25 % ?
Cena za 1% podílu: 38.120 Kč
Min. částka pro nákup: 1.000 Kč
NAŠE HODNOCENÍ PROJEKTU: C Vyšší riziko ?
9%

Předobjednáno 85.590 Kč z cílové částky 953.000 Kč

Nezávazná poptávka podílu

Uživatelé, kteří podporují projekt

 Autor projektu chce vytvořit silný marketingový kanál, v rámci platformy TikTok do 2 let pro ČR a SK trh. Za tímto účelem jsme společně s autorem projektu založili právnickou osobu s názvem WELOVEFUN s.r.o., která bude fungovat jako mediální společnost v oblasti platformy TikTok s přesahem do platformy Instagram. 

 

POPIS INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU

Nová platforma TikTok začíná být v rámci světového rozvoje sociálních sítí velmi známou a to je na začátku své existence. V dnešní době má již početnou základnu uživatelů, která každý den roste. Cílová skupina uživatelů platformy jsou převážně mladí lidé ve věku od 8 do 30 let, kteří mají rádi krátká hudební zábavná videa. 

Petr Horálek se jako autor projektu WELOVEFUN na platformě TikTok pohybuje od jejího začátku a za tu dobu nasbíral řadu již zasmluvněných tvůrců kampaní, kteří mají v současné době přes 700.000 sledujících uživatelů v ČR a SK. V budoucnu očekává velký nárust jak uživatelů tak tvůrců platformy a tím i zájem ze strany potenciálních klientů. V současné době začíná být větší zájem o nové a alternativní marketingové kanály, keré mohou zajistit jak likviditu služeb a produktů firem, tak podpořit jejich značku. V první řadě projekt cílí na reklamní a marketingové agentury, které by pro své klienty rády zprostředkovali marketing na této nové platformě. 

Webové stránky projektu naleznete zde: https://www.welovefun.cz

 

AUTOR PROJEKTU

Autorem tohoto projektu je 23letý Petr Horálek se zkušenostmi s online marketingem, který se v oblasti tvorby obsahu pro platformu TikTok zabývá více 9 měsíců. Autor je zároveň tvůrcem videí, který během 6 měsíců získal více jak 130.000 sledujících a vytvořil uskupení tvůrců připravených pro propagaci značek. Uskupení má v součtu více jak 700.000 sledujících. Průměrná měsíční zhlédnutí na jednoho tvůrce se pohybují okolo 8 mil.

 

SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY

Silné stránky:

 • autor je zároveň tvůrce
 • zcela nová platforma s velkým potenciálem růstu 
 • prozatím volný prostor na tuzemském a zahraničním marketingovém trhu
 • zákazníky budou společnosti a reklamní a marketingové agentury 
 • nízké náklady na provoz projektu
 • již hotová skupina tvůrců kampaní se sledovaností 700.000 aktivních uživatelů
 • prostor pro rozšíření nabídky služeb zákazníkům v budoucnu 

Slabé stránky:

 • nízký věk cílové skupiny pro některé segmenty zákazníků


PRODEJ A STRATEGIE

Prodej služeb společnosti  WELOVEFUN s.r.o. bude probíhat několika směry. Prvním je oslovení reklamních a mediálních agentur v ČR a SK prostřednictvím přímé nabídky s cílem otestování spolupráce a následném zasmluvnění obchodní spolupráce. Druhý směr bude realizován prostřednictvím online marketingové kampaně, kdy se pokusí autor projektu oslovit a získat zájem firem v oblasti výroby a produkce služeb nebo produktů vhodných pro cílovou skupinu stávající základny platformy TikTok. 

Konkrétní kampaně bude mít na starosti právě autor projektu, který společně s kreativci a tvůrci obsahů bude realizovat konkrétní kampaně na základě požadavků klientů. Vetšina pracovníků bude tedy externích to za účelem nízkých provozních nákladů na začátku projektu. Ve druhé fázi pokud, se podaří získat potřebné množství klientů a objem zakázek bude následovat rozšíření týmu společnosti za účelem zvýšení kvality, rychlosti a snížení nákladů na samotnou výrobu kampaní. V současné době je autor projektu v jednání s několika potenciálními klienty, kteří mají zájem o tvorbu a propagaci prostřednictvím platformy TikTok. 

 

BUDOUCÍ ROZŠÍŘENÍ PROJEKTU

V projektu je plánováno efektivní rozšíření a to s ohledem na potřeby klienta s využitím moderních technologií tvorby kampaní. Autor projektu plánuje v budoucnu nakupovat a vyvíjet nové technologie na zpracování video prezentací. Dále chce rozšiřovat služby klientům, například v oblasti zpracování a vyhodnocení marketingových plánů s návrhem budoucí predikce úspěšnosti kampaní dle zvolené strategie. 

V neposlední řadě je autor projektu přesvědčen, že platforma TikTok zažije další boom v době nástupu VR, kterou lze pro tento druh prezentace použít. 


ROZDĚLENÍ INVESTICE

Investiční částka bude použita především na počáteční a provozní financování pro prvních 12 měsíců takto: 

Jednorázové náklady celkem = 68.600 Kč

 • Webové stránky (SEO, optimalizace) - 23.000 Kč
 • Založení společnosti - 17.000 Kč
 • Propagační materiály - 11.600 Kč 
 • Právní služby - 17.000 Kč 

 

Pravidelné měsíční náklady = 73.700 Kč

 • Měsíční náklad na marketing / měs. - 17.000 Kč
 • Řízení projektu a společnosti  - 23.000 Kč
 • Učetnictví - 1.500 Kč
 • Webblog - 3.450 Kč
 • Nečekané výdaje - 5.750 Kč
 • Odměny pro obchodníky v prvním roce - 23.000 Kč

 

Předpokládané obraty, marže a zisk pro první rok fungování projektu:

 • První rok fungování společnosti se předpokládá zcela minimální zisk  

Předpokládané obraty, marže a zisk pro druhý rok fungování projektu:

 • Dle dodaných ekonomických plánů autor předpokládá roční obrat z prodeje 1.375.000 Kč, zisk 597.000 Kč

Předpokládané obraty, marže a zisk pro třetí a další roky fungování projektu:

 • Dle dodaných ekonomických plánů autor předpokládá roční obrat z prodeje 2.570.000 Kč, zisk 1.792.000 Kč

 

INVESTOR

 

VLASTNICKÁ STRUKTURA A TÝM

Uživatelé portálu invester.cz mají možnost zakoupit 25% volný obchodní podíl ve společnosti WELOVEFUN s.r.o., zastoupené jednatelem Petrem Horálkem, která byla založena za účelem realizace tohoto projektu.

Rozdělení obchodních podílů:

• 75% - Petr Horálek - autor projektu

• 25% - INVESTER GROUP HOLDING s.r.o. - určeno pro zájemce o nepřímý obchodní podíl

 

 

RIZIKO

Rating: C Vyšší riziko - Tento rating přidělujeme projektům, které nemají žádnou obchodní historii. Typicky se jedná o nové start-upy. Kapitál především směřuje do služeb jako jsou  IT, marketing, reklama a technologický vývoj, dle konkrétních podmínek v detailu projektu. Projekt není jištěn žádným hmotným majetkem a představuje vyšší riziko, které vyvažuje vysokým ziskem. Projekt realizuje společnost v níž INVESTER vlastní obchodní podíl.