CÍLOVÁ ČÁSTKA: 4.485.000 Kč
VOLNÝ PODÍL: 40 % ?
Cena za 1% podílu: 112.125 Kč
Min. částka pro nákup: 1.000 Kč
NAŠE HODNOCENÍ PROJEKTU: A+ Velmi nízké riziko ?
Zajištění projektu: Ano ?
Plánovaný zisk projektu: 3.558.391 Kč ?
29%

Předobjednáno 1.306.542 Kč z cílové částky 4.485.000 Kč

Nezávazná poptávka podílu

Uživatelé, kteří podporují projekt

 


POPIS PROJEKTU A INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU

V České republice chátrají památky, které mají nevyčíslitelnou kulturní hodnotu a obrovský potenciál ke komerčnímu využití. V rámci tohoto projektu se stanete součástí znovuoživení zámku Žáky v regionu Kutnohorska, kam míří lidé z celého světa za kulturním dědictvím UNESCO. Zámek Žáky je na seznamu nejohroženějších památek Středočeského kraje. Investice je přitom téměř bez rizika, a to díky hodnotě již částečně zrekonstruovaného zámku a jeho obecné známosti a zástavě na nemovitost.  

 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR AUTORA

Předmětem investice je rekonstrukce části přízemí zámečku, která se bude využívat jako kuchyně, místnosti pro svatební hostiny a kulturní centrum. Rovněž bude dokončeno podkroví a dokončení zastřešení přilehlého bývalého skladu (dnes místo největšího off set grilu v ČR, zapsaného v Knize rekordu), včetně rekultivace přilehlé zahrady a následná propagace prostor určených ke konání svatebních obřadů s využitím sekundárních služeb, jako pořádání hostin nebo ubytování svatebčanů.

Rozlehlý pozemek disponuje kapacitami pro parkovací plochy, zahradou se založenou vinicí, levandulovou zahradou a ovocnými stromy. Zahrada je připravena pro zbudování altánu a příchozí cesty k němu, a jeho využití v rámci zmíněných obřadů v zahradě.

V další části zámečku bude lokální minipivovar, který v současné době již produkuje svá vlastní piva dle svých receptur, ale vaří je v jiných pivovarech než si instaluje vlastní technologií.

V současné době je na zámečku celkové obnoven krov, včetně krytiny, vnitřní podlahy, rozvody vody, elektřiny a pracuje se na vybudování odpadů. Rovněž okolí zámečku bylo upraveno a pracuje se na jejím dokončení, včetně kamenných dlažeb. Rovněž přilehlý gril- největší off set gril/smoker v ČR, který je v těsně blízkosti zámečku je již v provozu a je plně využíván při pravidelných pátečních, či jiných soukromých akci.

Investice umožní objekt využít ve větším rozsahu a bude tím mít další cash flow.

 

CÍL PROJEKTU

Majitelé zámku Žáky mají jasnou vizi ohledně využití této památky a již ji strategicky naplňují.  Na zámečku vzniká komunitní centrum, ubytovací prostory, lokální minipivovar, který již produkuje svá piva, a bude je nabízet v rámci svateb či společenských události. Zároveň je zde největší venkovní off set gril/smoker v Česku, který je již v provozu. I ten bude součástí cateringu pro svatby či jiné doprovodné akce.

 

HISTORIE PROJEKTU

Zámek Žáky byl postaven roku 1803 jako letní sídlo rytířů z Pöttingu. V roce 1813 zámek koupila Gabriela Auersperková a připojila ho k panství Žleby. Do roku 1830 zámeček sloužil jako letovisko kněžny Gabriely. 

V roce 2016 zámek Žáky zakoupili autoři projektu jako právnická osoba Droinvest přímo od města Čáslav. Objekt byl ve stavu těsně před zřícením, nepřístupný a bylo nutné jej okamžitě staticky zajistit. Od roku 2016 na zámečku probíhají záchranné práce. Zároveň jsou zde realizovány první obchodní aktivity. Zámeček měl vybudovaný velký taneční sál v podkroví, který se při opravě střechy už nepodařilo zachovat. Letos v říjnu se  na zámečku, po dlouhých 200 letech, ale opět tancovalo, první akce pro veřejnost s živou hudbou se účastnilo 130 lidí z okolí.  

Díky vstřícnému a aktivnímu přístupu Městského úřadu Čáslav je vypracován a schválen stavební projekt na agropenzion, minipivovar a komunitní centrum. 

Zámek Žáky stojí na samostatné parcele, na kraji obce. Je nejen významným urbanistickým celkem, ale představuje také doklad stavebně historického vývoje probíhajícího od 16. století. Zámek představuje obytně reprezentativní stavbu klasicistního původu s prvky baroka. Je tak jedním z mála rokokových zámků v České republice.

Aktuální stav objektu

Objekt získal zcela nový krov, díky tomu se zabránilo jeho zřícení. Nově je připojena elektrická energie a pitná voda. S investicí bude zahájena rekonstrukce interiérů zámku pro pořádání svatebních obřadů včetně dalších úprav nádvoří a altánku do zámeckého parku.

 

VYUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Rekonstrukce objektu

Plánované práce 1.392.000 Kč

Materiálové náklady 2.518.000 Kč

Obchodní aktivity

Vybavení 345.000 Kč

Podpora prodeje a propagace 230.000 Kč 

 

Celková výše investice 4.485.000 Kč‬

Aktuální hodnota nemovitosti 6.000.000 Kč

 

AUTOR PROJEKTU

Majitelem zámku Žáky je společnost Droinvest, s.r.o., založená v roce 2010. Na vyprojektovaný minipivovar bude společnost čerpat dotace. V současné době již vaří vlastní  řemeslné pivo, jako „létající pivovar“. Umístění minipivovaru do budovy zámku je jedním z kroků vedoucích k oživení budovy. Pořádání svateb je dalším logickým vyústěním využití zámku, kdy jednatelka Droinvestu před zakoupením zámku žila ve Spojených státech amerických a se svou společností International Wedding Advisory pořádala svatby v USA pro cizince. 

SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY

Nejsilnější stránkou projektu je jeho poloha a podpora Města Čáslav, která souvisí s nedostatkem adekvátních alternativ oddacích míst. Zámek Žáky má širokou spádovou oblast, od Kolína přes Čáslav po Kutnou Horu a dalších 40 menších obcí v nejbližším okolí. V dojezdové vzdálenosti je i Praha. 

Výhodou je též propojení jednotlivých obchodních aktivit, tedy pořádání akcí, velký venkovní gril, možnost ubytování a minipivovar.

Hlavní slabou stránkou projektu je pak nedostatek lidských zdrojů nejen pro realizaci stavby, ale i následné obsazení zámku personálem.

 

KONKURENCE

Region postrádá obdobné prostory pro pořádání společenských nebo firemních akcí. Pro svatební obřady je významnějším konkurentem chrám sv. Barbory v Kutné Hoře obsazený na rok dopředu. Dále pak nemovitosti s charakterem penzionu (Statek Benátky, Mlýn Davídkov, Vigvam resort, Chateau Kotěra). 

 

ODBYT A PRODEJ

Propagace projektu bude zajištěna jak digitálně v on-line prostředí, tak i s využitím fyzické propagace prostřednictvím obchodních partnerů, výdejních míst pivovaru a především přes matriky obcí a měst. Digitálně bude reklama šířena prostřednictvím facebookového profilu (aktuálně 3.400 sledujících ) a Instagramu. Dále pak bude zámek propagován prostřednictvím vlastní webové prezentace, internetových kampaní a takzvaných atlasů svateb.

AUDIT

Pro tento projekt byl zpracován interní audit společnosti INVESTER.

Vyjádření auditora

Na tomto auditu bylo velice zajímavé provádět výpočtové práce, jelikož daný obor má dlouhodobě rostoucí trend zájmu na internetu. I z pohledu konkurence má tento projekt zajímavý potenciál, jelikož v oblasti je jen velice málo podobných projektů, které by dokázaly konkurovat stejnou službou. Projekt je velice dobře dlouhodobě udržitelný. Audit se zabýval celkovým konceptem a pojetím klíčových řešení, které povedou projekt kupředu. Při realizaci bude záležet na poctivém přístupu k práci a také na tom, zda se autorovi projektu povede sestavit kvalitní tým, který povede jeho kampaně na internetu.

 

 

Od roku 2015 až do současnosti je průměrný meziroční nárůst 29,25 %, přestože v posledních 2 letech dosahuje narůst prodejů na internetu až 32,71 %. Tento trend by měl pokračovat.

Dalším kritériem, které je třeba zohlednit, je narůstající povědomí o zámku a osobní reference. Je proto třeba stále hledat nové cesty propagace.

Celkové meziroční zhodnocení nárůstu či poklesu je minimálně 32,71 % při správném vedení. Pro možné kolísání trendů, viz údaje za posledních 10 let, a správnost výpočtů byl meziroční nárůst ponížen o 50 %, tj. celkový meziroční nárůst činí 16,70 %.

 

 

 

VLASTNICKÁ STRUKTURA A TÝM

Společnost Droinvest za účelem realizace projektu nabízí 40 % volný obchodní podíl investorům. 

Rozdělení obchodních podílů v nové společnosti bude následující:

51 % - Droinvest, s.r.o.

9 % - INVESTER GROUP HOLDING s.r.o.

40 % - volný obchodní podíl skupiny INVESTER - určeno pro zájemce o přímé či nepřímé obchodní podíly.

V rámci investice bude udělena také zástava na nemovitost pro společnost INVESTER ve výši 3.900.000 Kč.

 

 

PLÁNOVANÉ VÝSLEDKY

Plánované výsledky (čistý zisk)

1. rok (do konce roku 2020) 3.558.391 Kč

2. rok (do konce roku 2021) 4.846.133 Kč

3. rok (do konce roku 2022) 5.000.000 Kč

Poznámka: Zisk ve třetím roce je strop, který je dán maximální kapacitou projektu.

 

INVESTOR

 

MONETIZACE

Uživatel zakoupí nepřímý obchodní podíl ve společnosti ve výši 1%, za cenu 112.125 Kč. Investor získává pravidelnou výplatu výnosu ve výši 1% z celkového zisku společnosti, tedy v případě splnění odhadů 35.583 Kč za první rok (zhodnocení cca 32% p.a.). Za 2 rok získá uživatel 48.461 Kč (zhodnocení 43,22% p.a.). Za každý další rok získá uživatel 50.000 Kč (zhodnocení 44,6 % p.a.). 

Podrobně: Uživatel zakoupí 1% obchodního podílu ve výši 112.125 Kč. Společnost využije takto získaný kapitál pro účely popsané v prezentaci. Pokud se společnosti následně daří a splní stanovené odhady obratů a zisků, za první rok provozu uživatel dostává 1% podíl na zisku, tedy 35.583 Kč, po zdanění srážkovou daní 30.245 Kč (čisté zhodnocení cca 27% p.a. z ceny podílu). V následujícím roce získává 1% podíl na zisku ve výši 48.461 Kč, po zdanění srážkovou daní tedy 41.191 Kč. (čisté zhodnocení 36,73% p.a.). V dalších letech získává 50.000 Kč po zdanění srážkovou daní tedy 42.500 Kč (čisté zhodnocení cca 37,9% p.a.).

Návratnost investice je odhadována na cca 31 měsíců. Výplatu podílu na zisku získává uživatel vždy jednou ročně, na základě účetní závěrky projektu, která probíhá koncem března následujího roku. Během dalších let společnost generuje výnosy dle každoročních účetních uzávěrek, a uživatel je dostává po celou dobu, kdy vlastní podíl. Vlastněný obchodní podíl může časem nabývat na hodnotě (v závislosti na ekonomických výsledcích společnosti). Uživatel ho může výhodně prodat komukoliv, kdo o něj projeví zájem za jeho aktuální cenu. Data prezentovaná v rámci monetizace byla poskytnuta autorem projektu.

RIZIKO 

Projekt má přiřazen „Rating: A+"  – Tento rating přidělujeme projektům, které jsou pro investory zajištěné, tento projekt je zajištěný formou zástavy na nemovitost. 

 

logo invester

Máte dotaz, nebo se Vám zdá že jsme něco nezodpověděli dostatečně jasně? Kontaktujte nás, rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Pokud vás tento projekt zaujal a chtěli byste se dozvědět více, budeme rádi, když se za námi zastavíte osobně a budeme moci jakékoliv otázky zodpovědět v rámci osobního jednání. Kontaktujte nás na e-mailu info@invester.cz nebo +420 604 246 913 pro domluvení osobní schůzky.