Podíl v projektu TEAM BEER BIKE BRATISLAVA

Podíl v projektu TEAM BEER BIKE BRATISLAVA

Prodám nepřímý obchodní podíl ve společnosti Bratislava Tour s.r.o.    


Velikost podílu: 0,741%
Pořizovací cena: 20.000
Uživatel: T.F.

NABÍZÍM ZA
18.000 Kč

Prodám 0,741% nepřímý obchodní podíl v projektu TEAM BEER-BIKE BRATISLAVA. 

Projekt se zabývá provozem beer biku v Bratislavě. Očekávaný výnos za rok 2020 je ve výši 16%. Výnos je vyplácen v měsíci dubnu, tzn. za rok 2020 ještě nebyl vyplacen. Prodávám z důvodu změny investičního portfolia. Dřívejší výnosy projektu byly ve výši: 8% (1 rok existence projektu, kdy projekt fungoval pouze omezený čas), 12% (druhý rok existence projektu). Projekt je vyhodnocen jako rizikovost "B".


Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. 
Projekt s ratingem "B" Střední riziko. Tento rating INVESTER přiděluje projektům, které nemají žádnou obchodní historii. Typicky se jedná o nově začínající firmy nebo start-upy. Kapitál zde především směřuje do služeb jako jsou  IT, marketing, reklama nebo na technologický vývoj. Menší část kapitálu je využita pro nákup hmotného majetku. Projekt realizuje společnost v níž INVESTER vlastní obchodní podíl. Prodej nepřímého podílu mezi subjekty zprostředkuje společnost INVESTER a to na základě smlouvy o prodeji nepřímého podílu uzavřené s uživatelem. Nepřímý obchodní podíl přejde do vlastnictví nového uživatele (zájemce), na základě podpisu kupní smlouvy se zájemcem a úhrady poptávané částky na bankovní účet společnosti INVESTER. Pro objednávku podílu na trhu podílů musíte být přihlášen/a.