Výnosy projektů

Přehled výnosů jednotlivých projektů na naší platformě

Aktuální výnosy projektů

Invester zveřejňuje výnosy projektů.

Poprvé v historii.

Jsme transparentní. Proto jako jedna z mála a možná jediná crowdfundingová platforma zveřejňujeme výnosy všech úspěšně zainvestovaných a zrealizovaných projektů.

Každá investice je riziková. V Investeru proto věříme, že poskytování otevřených informací jak investorům, tak i autorům jednotlivých projektů je cesta k úspěchu.

Důvěra jako základ úspěchu

Odhady se od skutečnosti mohou vždy lišit. Predikce vývoje výnosů přitom oscilují kolem reality oběma směry. Projekt s velkým rizikem může překvapit pozitivně, stejně jako projekt s vysokým ratingem negativně. Ale už samotný fakt, že dostal vaši důvěru a je zafinancovaný, znamená, že má obrovský potenciál k úspěchu.

Průměrný výnos nad 10% p.a.


U posouzení vývoje jednotlivých výnosů je nutné brát v potaz stávající dobu realizace projektu a jeho další plánovaný vývoj. Neustále se zlepšujeme a jsme otevření. A snad i to má dopad na vývoj průměrného výnosu projektů financovaných prostřednictvím platformy Invester, který byl v roce 2018 roven 8,57% p.a. a v letošním roce předpokládáme dvouciferný růst. Dle předpokladů bude za rok 2019 průměrný výnos projektů činit 10,63% p.a.

Reinvestice pro rychlejší růst


Několik zafinancovaných projektů je aktuálně v nižší ztrátě, nicméně projekty běží poměrně krátkou dobu a reinvestují zisky z výnosů dané společnosti do jejího dynamičtější vývoje. Díky těmto prostředkům tak může projekt nejen rychleji růst, ale i lépe reagovat na změny trhu. Například v minulém roce jsme na projektu Těžba kryptoměny v režii INVESTER byli svědky záporného výnosu. V roce 2019 se roční výnos projektu zvedl na 25,9% p.a.