CÍLOVÁ ČÁSTKA: 1.440.000 Kč
VOLNÝ PODÍL: 40 % ?
Cena za 1% podílu: 36.000 Kč
Min. částka pro nákup: 1.000 Kč
NAŠE HODNOCENÍ PROJEKTU: A Nízké riziko ?
Zajištění projektu: Ano ?
Plánovaný zisk projektu: 1.285.470 Kč ?
102%

Předobjednáno 1.474.000 Kč z cílové částky 1.440.000 Kč

Nezávazná poptávka podílu

Uživatelé, kteří podporují projekt

 

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU

Cílem tohoto projektu je založení společnosti Virtuální sídlo pro firmy v Praze, která se zaměřuje na poskytování sídel pro firmy a ostatních služeb na lukrativní adrese v Praze. Projekt vznikl na základě dlouholetých zkušeností platformy INVESTER.cz a autora projektu Lukáše Kruntoráda s poskytováním sídel pro firmy, zakládání firem a poskytování účetních a právních služeb projektům zafinancovaných na platformě. Společnost s ručením omezením pro firmy v Praze, bude založena na základě financování tohoto projektu a nabízí 40% podíl investorům

MONETIZACE PROJEKTU

Na základě zkušeností a realizovaných objednávek při zakládání firem a poskytování sídel společností, předpokládáme v prvním roce následující objem objednaných služeb:

Sídla pro firmy

 • BRONZ - 500 ks - obrat 510.000 Kč
 • SILVER - 300 ks - obrat 540.000 Kč
 • GOLD - 30 ks - obrat 108.000 Kč

Založení firmy s.r.o.

 • Balíček 1 - 5 ks - 59.950 Kč
 • Balíček 2 - 2 ks - 23.980 Kč

Akciová společnost - 2 ks - 90.000 Kč

Prodej ready made společností s.r.o. 

 • základní kapitál 120 Kč - 3 ks - 35.970 Kč
 • základní kapitál 200.000 Kč - 2 ks - 31.980 Kč
 • základní kapitál 1.000.000 Kč - 1 ks - 27.990 Kč

Doplňkové služby - 10 ks


Celkový obrat za první rok předpokládáme: 1.427.870 Kč

 • Odhad zisku společnosti za první rok před zdaněním = 1.285.470 Kč (část režijních nákladů v prvním roce je hrazena z cílové částky projektu)
 • Odhad zisku za 2.rok = 1.078.657 Kč
 • Odhad zisku za 3.rok = 1.172.224 Kč 

Výnos právnické osoby podléhá dani z příjmu a srážkové dani, dle platných zákonů ČR. Částky uvedené výše jsou před zdaněním. 

ROZDĚLENÍ INVESTOVANÉ ČÁSTKY

 • 1.126.000 Kč - Nákup nemovitosti v Praze (nebytový prostor)
 • 57.000 Kč - Vybavení kanceláře (stůl, židle, počítač, multifunkční tiskárna, základní vybavení)
 • 34.500 Kč - Vývoj webových stránek, interní systém pro správu firem a pošty včetně affiliate systému
 • 100.000 Kč - Náklad na PPC reklamní kampaně nutné pro rozběhnutí projektu, další náklady jsou již hrazeny z obratu společnosti
 • 13.000 Kč - režijní náklad na 1/2 roku běhu kanceláře v dané nemovitosti (elektřina, služby), následně budou služby hrazeny ze zisku projektu.
 • 109.500 Kč - režijní náklad na 1/2 roku - mzda administrativního pracovníka (6 x 18 250 Kč) 

Celkem: 1.440.000 Kč

DETAILNÍ POPIS SLUŽEB

Nabízené služby a předpokládaný ceník služeb:

Sídlo pro společnosti/místo podnikání pro OSVČ

 • BRONZ
  • Umístění sídla společnosti, místa podnikání pro OSVČ (bez pošty)
  • Cena: 85 Kč/měs (1.020 Kč/rok)
 • SILVER
  • Umístění sídla firmy, místo podnikání pro OSVČ, příjem pošty, skenování a nahrávání do interního systému, možnost vyzvednutí pošty osobně na sídle 
  • Cena: 150 Kč/měs (1.800 Kč/rok)
 • GOLD
  • Umístění sídla firmy, místo podnikání, příjem pošty, skenování pošty, možnost vyzvednou poštu na sídle, dosílání pošty 4x měsíčně
  • Cena: 300 Kč/měs (3.600 Kč/rok)

Založení společnosti s.r.o.

 • Balíček 1 - základní kapitál: 1.000 Kč
  • Sídlo SILVER na 1 rok - Cena: 11.990 Kč
 • Balíček 2 - základní kapitál: 200.000 Kč
  • Sídlo SILVER na 1 rok - Cena: 15.990 Kč

Založení společnosti a.s.

 • Základní kapitál: 2 000 000 Kč
 • Sídlo SILVER na 1 rok
 • Cena: 45.000 Kč

Ready made společnosti

 • Ready made s.r.o., základní kapitál 120 Kč, sídlo SILVER 1 rok 11.990 Kč
 • Ready made s.r.o., základní kapitál 200.000 Kč, sídlo SILVER 1 rok 15.990 Kč
 • Ready made s.r.o., základní kapitál 1.000.000 Kč, sídlo SILVER 1 rok 27.990 Kč

Dále pak individuálně naceněné doplňkové služby: Účetnictví & daňové poradenství, Právní servis, Financování, Vlastnická struktura, 

INVESTOR

MODELOVÝ PŘÍKLAD

Uživatel zakoupí nepřímý obchodní podíl ve společnosti založené za účelem provozování projektu Sídlo firmy Praha ve výši 1%, za cenu 36.000 Kč. Získává nárok na pravidelnou výplatu výnosu ve výši 1% z celkového zisku společnosti. V případě, že společnost splní odhady uživatel získá 12.854 Kč za první rok. Za další rok získá uživatel 10.786 Kč.

Podrobně: Uživatel zakoupí 1% obchodní podíl. Společnost využije takto získaný kapitál pro účely popsané v prezentaci. Společnosti se následně daří a splní stanovené odhady obratů a zisků. Za první rok fungování projektu uživatel dostává 1% podíl na zisku, tedy ve výši 12.854 Kč (zhodnocení cca 35,7% p.a z ceny podílu 36.000 Kč). V druhém roce má podíl na zisku ve výši 10.786 Kč (zhodnocení až cca 30% p.a.). Ve třetím roce má podíl na zisku 11.722 Kč (zhodnocení až cca 32,5% p.a.). Nižší výnos v druhém a třetím roce je ovlivněn tím, že v prvním roce je část režií projektu hrazena z cílové částky. Výše uvedené částky jsou následně zdaněny srážkovou daní a daní z příjmu dle platné legislativy ČR. 

Předpoklad návratnosti částky za zakoupený obchodní podíl je tedy přibližně 37 měsíců. Výplatu podílu na zisku získává uživatel vždy jednou ročně, na základě účetní závěrky projektu. Během dalších let společnost generuje výnosy dle každoročních účetních závěrek, a uživatel je dostává po celou dobu, kdy vlastní podíl. Vlastněný obchodní podíl může časem nabývat na hodnotě (v závislosti na ekonomických výsledcích společnosti). Uživatel ho může výhodně prodat komukoliv, kdo o něj projeví zájem za jeho aktuální cenu.

RIZIKO

Projekt je označen ratingem "A" Nízké riziko. Tento rating přidělujeme projektům, které již mají vlastní obchodní historii a ekonomické výsledky. Kapitál je z větší části využit pro nákup nemovitého majetku, z menší části pro režii společnosti nebo marketing. Projekt realizuje společnost v níž INVESTER bude vlastnit obchodní podíl.

 


Odpovědná osoba za projekt na Invester.cz je Lukáš Kruntorád (Senior Account Manager).

Máte dotaz, nebo se Vám zdá že jsme něco nezodpověděli dostatečně jasně? Kontaktujte nás, rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Pokud vás tento projekt zaujal a chtěli byste se dozvědět více, budeme rádi, když se za námi zastavíte osobně a budeme moci jakékoliv otázky zodpovědět v rámci osobního jednání. Kontaktujte nás na e-mailu lukas@invester.cz nebo +420 608 822 447 pro domluvení osobní schůzky.